HBOR Snimka sjednice Nadzornog odbora HBOR-a održane 20.12.2016.
Povodom velikog interesa javnosti objavljujemo audio zapis s dijela sjednice Nadzornog odbora HBOR-a održane 20. prosinca 2016. na kojoj se raspravljalo o kreditima društvima Zvijezda d.d., Ledo d.d., Jamnica d.d. i PIK Vrbovec d.d.
 

[embed]https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/hborstatic/Snimka.mp3[/embed]