HBOR STRATEŠKI ZAOKRET ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE 2023.-2027.
Ove godine obilježava se 60. obljetnica Zajedničke poljoprivredne politike (dalje u tekstu: ZPP). ZPP je zajednička politika svih zemalja Europske unije kojom se upravlja na europskoj razini i za čiju se provedbu izdvaja otprilike trećina proračunskih sredstava EU-a.

Poljoprivredna politika EU-a dinamična je politika koja se uzastopnim reformama tijekom desetljeća prilagođavala novim izazovima, promjenama u potrebama i zahtjevima potrošača te čimbenicima kao što su klimatske promjene i potreba za održivim razvojem. 2021. godina je obilježila još jednu prekretnicu u evoluciji ZPP-a. Nakon opsežnih pregovora započetih 2018. godine postignut je dogovor na razini Europske unije o reformi ZPP-a te je zakonodavni prijedlog o novom ZPP-u službeno donesen 2. prosinca 2021. s početkom primjene od 1. siječnja 2023.

Novim zakonodavstvom utire se put pravednijem i zelenijem ZPP-u usmjerenijem na uspješnost, kojim se nastoji osigurati održiva budućnost za europske poljoprivrednike, pružiti bolje usmjerena potpora manjim poljoprivrednim gospodarstvima, a državama članicama omogućiti veću fleksibilnost u prilagodbi mjera lokalnim uvjetima.

Iako je poljoprivredna politika zajednička, svaku državu članicu odlikuju i njezine nacionalne posebnosti, potrebe i ciljevi, a koje je nužno staviti u kontekst zajedničke legislative. Jedna od ključnih značajki reformirane zajedničke poljoprivredne politike jest uvođenje strateških planova na razini država članica. Strateškim se planovima nacionalnim vladama omogućuje da odredbe ZPP-a prilagode potrebama svojih poljoprivrednih zajednica u suradnji s lokalnim tijelima i relevantnim dionicima. To znači da se državama članicama daje autonomija da osmisle strateške planove i definiraju mjere i intervencije koje će se provoditi i u koje će se usmjeriti financijska sredstva za poljoprivredu.

STRATEŠKI PLAN ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE RH 2023.-2027.

Novi strateški planovi u okviru ZPP-a će se početi provoditi u svim državama članicama EU-a od 1. siječnja 2023. Europska komisija odobrila je prvi paket strateških planova ZPP-a za sedam zemalja: Dansku, Finsku, Francusku, Irsku, Poljsku, Portugal i Španjolsku.

Republika Hrvatska izradila je nacrt Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (dalje u tekstu: SP ZPP RH) i uputila Europskoj komisiji na odobrenje. SP ZPP RH je ključan dokument za razvoj hrvatske poljoprivrede i korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova (Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj) u ukupnom iznosu od gotovo 3,8 milijardi eura u razdoblju 2023. - 2027. Plan će u velikoj mjeri odrediti smjer u kojem će se poljoprivredni sektor razvijati do kraja ovog desetljeća.

Intervencije u SP ZPP RH bit će usmjerene na daljnja ulaganja u proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda, s posebnim naglaskom na investicije u digitalizaciju i primjenu inovacija te tzv. zelenu tranziciju, a koja podrazumijeva investicije koje ne štete ili su korisne za prirodu i okoliš, npr. investicije u obnovljive izvore energije. Potpore će posebno biti usmjerene na male i mlade poljoprivrednike kao i na poticanje udruživanja poljoprivrednika s ciljem jačanja njihova položaja na tržištu. Poseban naglasak stavljen je na poticanje prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi te promicanje sudjelovanja poljoprivrednika u istraživačkim projektima.

Ove intervencije omogućit će daljnje povećanje proizvodnje, smanjenje troškova proizvodnje i upravljanja, a sve u skladu s principima održivog korištenja resursa, što podrazumijeva ekološki odgovorno, ekonomski isplativo i društveno odgovorno poslovanje.

FINANCIJSKI INSTRUMENTI U POLJOPRIVREDI

Intervencijske mjere u okviru SP ZPP RH također predviđaju uporabu financijskih instrumenata u poljoprivrednom sektoru kako bi se djelomično ublažio financijski jaz (nedostatak financiranja) u poljoprivredi i poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Sveukupno je za provedbu financijskih instrumenata predviđena alokacija od 17 milijuna eura. Cilj ovog tipa potpore je omogućiti povoljna sredstva za realizaciju financijski održivih projekata s posebnim naglaskom na financijske pogodnosti za krajnje primatelje koji su povoljniji od tržišnih (niže kamatne stope, niže naknade, duži rokovi otplate i počeka, niži zahtjevi za instrumentima osiguranja itd.).

Potpora u obliku financijskih instrumenata će se krajnjim primateljima pružati za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, preradu poljoprivrednih proizvoda i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, s posebnim naglaskom na financijske pogodnosti za mlade poljoprivrednike i mikro, male i srednje poduzetnike.

Hrvatska ima velik potencijal unaprijediti rezultate poljoprivrednog sektora i ruralnog gospodarstva, a novi SP ZPP daje smjernice i opisuje aktivnosti koje će voditi taj proces transformacije i pomoći zemlji da pretvori svoj poljoprivredni sektor u značajan pokretač gospodarskog rasta.