HBOR Suradnja s Europskom investicijskom bankom

SURADNJA IZMEĐU HBOR-a I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE

Europska investicijska banka (dalje u tekstu: EIB) je institucija Europske unije zadužena za kreditiranje, najveća multilateralna financijska institucija na svijetu i jedan od najvećih pružatelja financijskih sredstava u području klimatske akcije i okolišne održivosti. EIB pomaže gospodarstvu, otvaranju radnih mjesta, promicanju jednakosti i poboljšanju života građana EU-a te stanovništva u zemljama u razvoju. Opsežne informacije u vezi s podrškom Grupe EIB malim i srednjim poduzećima možete naći na EIB-ovoj internetskoj stranici www.eib.org.

Kroz sporazume s EIB-om, HBOR podupire mala i srednja poduzeća (MSP-ove) s manje od 250 zaposlenika, poduzeća s manje od 3000 zaposlenika (srednje kapitalizirana poduzeća) na konsolidiranoj osnovi, subjekte javnog sektora i poduzeća s više od 3000 zaposlenih (koja nisu MSP-ovi i nisu srednje kapitalizirana poduzeća) na konsolidiranoj osnovi pružanjem pristupa povoljnim izvorima sredstava uz niske troškove i fleksibilne rokove otplate.

Dio financiranja EIB-a namijenjen je klimatskim mjerama i ekološki održivim projektima, uključujući sektore poput energetske učinkovitosti i proizvodnje obnovljive energije, održivog prometa i zaštite okoliša, u skladu s politikom Plana klimatske banke EIB Grupe.

Suradnja s EIB-om od izuzetnog je značaja za HBOR jer olakšava pristup vrlo povoljnim izvorima sredstava, kako u pogledu cijene tako i u pogledu ročnosti, te omogućava financiranje obrtnog kapitala i ulaganja. Ova suradnja utječe na hrvatsko gospodarstvo na način da promiče razvoj malih i srednjih poduzeća, poduzeća s manje od 3000 zaposlenika (srednje kapitalizirana poduzeća) i subjekte javnog sektora, potpomažući tranziciju Europske unije prema ugljičnoj neutralnosti. Posljedično, tu su i drugi pozitivni učinci, poput uvođenja novih proizvoda i tehnologija, unapređenja infrastrukture, povećanja izvoza, smanjenja nezaposlenosti i jačanja konkurentnosti.

HBOR odobrava EIB-ova kreditna sredstva izravno ili u suradnji s poslovnim bankama i leasing društvima kroz postojeće programe kreditiranja, a detaljnije informacije i kriterije prihvatljivosti možete saznati od Vaše poslovne banke, leasing društva ili izravno od HBOR-a.