HBOR Suradnja s Razvojnom bankom Vijeća Europe (CEB)


Razvojna banka Vijeća Europe (dalje u tekstu: CEB) je multilateralna razvojna banka pod kontrolom 42 zemlje članice, koje su ujedno i članice Vijeća Europe (dalje u tekstu VE), ali u odnosu na VE ima samostalni pravni status i financijsku autonomiju. CEB financira svoje aktivnosti najvećim dijelom iz sredstava koje pribavlja na međunarodnim tržištima kapitala, iz vlastitih sredstava i rezervi. Institucija je osnovana 1956. s ciljem rješavanja socijalnih problema izbjeglica, raseljenih osoba i migranata u europskim državama nakon II. svjetskog rata te jačanja socijalne kohezije.

Glavni cilj djelovanja CEB-a je promicanje načela VE, odnosno financiranje socijalnih projekata/programa u sljedećim područjima: (a) jačanje socijalnih integracija, (b) upravljanje okolišem, (c) podrška javnoj infrastrukturi sa socijalnom namjenom i (d) podrška mikro, malom i srednjem poduzetništvu (dalje u tekstu: MMSP), radi očuvanja i stvaranja održivih radnih mjesta.

Suradnja s CEB-om izuzetno je važna za HBOR zbog pristupa vrlo povoljnim financijskim sredstvima – cjenovno i ročno, te mogućnosti kreditiranja obrtnog kapitala i investicija. Spomenuta suradnja time izravno utječe i na hrvatsko gospodarstvo jer omogućava razvoj malog i srednjeg poduzetništva, razvoj novih proizvoda i tehnologija, unapređenje infrastrukture, povećanje izvoza, smanjenje nezaposlenosti i povećanje konkurentnosti.

Projekti financirani iz CEB-ovih izvora trebaju biti u skladu sa zahtjevima utvrđenim u CEB-ovoj Politici okolišne i socijalne zaštite (Environmental and Social Safeguards Policy) te ne smiju na bilo koji način kršiti odredbe Europske konvencije o ljudskim pravima (NN 6/1999NN 8/1999NN 14/2002NN 14/2002NN 1/2006) ili Europske socijalne povelje.

HBOR plasira kreditna sredstva CEB-a izravno i u suradnji s poslovnim bankama kroz postojeće programe kreditiranja, o čemu detaljnije informacije možete dobiti u Vašoj poslovnoj banci ili izravno u HBOR-u.
DODATNI KRITERIJI CEB-a za:
  • financiranje mikro, malih i srednjih poduzeća, te lokalnih i regionalnih organa vlasti i/ili drugih srodnih subjekata javnog sektora mogu se pogledati na sljedećem linku: Dodatni kriteriji