HBOR ESIF Krediti za rast i razvoj
ESIF Krediti za rast i razvoj su dugoročni investicijski krediti za male i srednje poduzetnike koji posluju duže od dvije godine, te koji planiraju ulaganja u prerađivačkoj industriji, turizmu, kreativnoj industriji i uslugama temeljenim na znanju.

Investicijski krediti s niskim kamatnim stopama i bez redovnih naknada koje se naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita odobravaju se putem Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredne banke Zagreb d.d. i Zagrebačke banke d.d.

Izvori Europskih strukturnih i investicijskih fondova po kamatnoj stopi od 0 posto

ESIF Krediti za rast i razvoj financiraju se 50 posto iz izvora Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) po kamatnoj stopi od 0 posto, a 50 posto iz izvora poslovnih banaka po tržišnoj kamatnoj stopi koju će utvrđivati poslovna banka. Ovakav način financiranja znači da će u konačnici kamatna stopa za poduzetnike biti značajno niža od one koju bi ostvarili bez korištenja sredstava ESIF-a.

Dodana vrijednost ESIF Kredita za rast i razvoj za poduzetnike je i oslobađanje od plaćanja svih naknada koje se redovno naplaćuju prilikom obrade zahtjeva za kredit i sklapanja ugovora o kreditu te redovnog korištenja kredita.

Investicijski krediti za male i srednje poduzetnike

Korisnici ESIF Kredita za rast i razvoj mogu biti mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva za kredit poslovnoj banci.

Jedan poduzetnik može dobiti samo jedan ESIF Kredit za rast i razvoj.

Namjena za koju se sredstva mogu odobriti su ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu te prijenos vlasničkih prava, a do 30 posto iznosa kredita moći će se koristiti za obrtna sredstva povezana s predmetnom investicijom. Krediti se mogu odobriti samo za nove investicije, a refinanciranje postojećih kredita nije dozvoljeno.

Krediti se odobravaju na rok do 12 godina (uključujući poček do 2 godine), a za sektor turizma do 17 godina (uključujući poček do 4 godine).

Najniži iznos kredita može biti 100 tisuća EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok je najviši 3 milijuna EUR u kunskoj protuvrijednosti, odnosno do 10 milijuna EUR u kunskoj protuvrijednosti za sektor turizma. Ukupni kreditni potencijal „ESIF Kredita za rast i razvoj“ iznosi oko 200 milijuna EUR.   Cjeloviti tekst programa možete pročitati ovdje.

Za više informacija možete se obratiti na brojeva telefona   ili e-mailom na adresu: esif.krediti@hbor.hr.

Uloge u provedbi financijskog instrumenta ESIF Krediti za rast i razvoj

Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaključili su dana 21.12.2016. Sporazum o financiranju razine I za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“. Temeljem navedenog Sporazuma, HBOR je ovlašten za upravitelja fonda sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova te je HBOR putem javne nabave odabrao tri poslovne banke - Privrednu banku Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische Bank d.d. i Zagrebačku banku d.d. - s kojima je dana 24.10.2017. zaključio Sporazume o financiranju razine II za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“.   Prijava na nepravilnost i prigovor na odluku poslovne banke o odbijanju zahtjeva za kredit, može se poslati na adresu esif.nepravilnosti@hbor.hr.

Upute o primjeni gra?čkog standarda u provedbi ?nancijskih instrumenata

Ovaj dokument pripremljen je uz potporu Europske unije. Stavovi u dokumentu ne izražavaju službeno mišljenje Europske unije.