HBOR POMOĆ PODUZETNICIMA POGOĐENIM RUSKOM AGRESIJOM NA UKRAJINU

Osiguranje kredita do 90% iznosa glavnice i subvencioniranje premije osiguranja

Kako bi se osiguralo lakše odobrenje povoljnih kredita za likvidnost u suradnji s poslovnim bankama te brži oporavak što većeg broja poduzetnika koji se susreću s poteškoćama u poslovanju uslijed negativnog utjecaja posljedica ruske agresije na Ukrajinu, uvedeni su novi programi osiguranja kredita za likvidnost i subvencioniranja premije osiguranja po tim programima, kao privremena mjera pomoći gospodarstvu Republike Hrvatske, u skladu s Privremenim kriznim okvirom Europske komisije.

Osiguranje kredita likvidnost

HBOR je uveo program osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika. Ovaj program omogućava brže i jednostavnije odobrenje novih sredstava za očuvanje likvidnosti izvoznika i posrednih izvoznika (dobavljača izvoznika), jer HBOR osigurava do 90% iznosa glavnice odobrenih kredita koje banke uključe u portfelj. Za poduzetnike i kredite kod kojih model portfeljnog osiguranja kredita za likvidnost izvoznika nije primjenjiv, uvedena je i mogućnost odobrenja pojedinačnog osiguranja kredita.

Subvencioniranje troškova premije

Izvoznici i posredni izvoznici (dobavljači izvoznika) koji nemaju dosjelih nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja, kao korisnici kredita koji su osigurani iznad navedenim programima osiguranja, mogu koristiti mogućnost subvencioniranja premije osiguranja, kojom se pokriva djelomičan ili cjelokupan trošak premije osiguranja.