HBOR Karlovac - Infodan HBOR-a 21. 7. 2022. – pojedinačno savjetovanje poduzetnika
U organizaciji HGK – Županijske komore Karlovac i HBOR-a održat će se Infodan Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) u četvrtak, 21. srpnja od 10 do 14 sati u Županijskoj komori Karlovac, na adresi Kralja Tomislava 19b. Infodan se sastoji od pojedinačnih razgovora s poduzetnicima s kojima će razgovarati Draženka Draženović Kostelac, voditeljica HBOR-ova Područnog ureda za Liku. Predviđeno trajanje razgovora s pojedinim poduzetnikom je 30 minuta. Da biste dobili što iscrpnije informacije, molimo postavite pitanje u prijavnom obrascu. Prijava se vrši putem obrasca najkasnije do 20. srpnja do 12 sati, nakon čega ćete dobiti obavijest o terminu pojedinačnog razgovora na naznačenu adresu elektroničke pošte.