HBOR Bespovratna sredstava iz programa Business Development and Innovation Croatia - moguće sufinanciranje kreditima HBOR-a


Objavljen je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Business Development and Innovation Croatia financiranim iz norveškog financijskog mehanizma za programsko razdoblje 2014. – 2021.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava unutar natječaja
19.064.148,00 eura kojim će se sufinancirati projekti iz područja inovacija zelene industrije i plavog rasta (Green Industry Innovation i Blue Growth), koja su definirana kao glavna fokus-područja Programa.
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva
MSP-ovi, te velika poduzeća s do 25 % javnog vlasništva.
Prihvatljivi projekti
Projekti podnositelja zahtjeva za sredstava programa trebaju se odnositi na:
  • razvoj inovativnih tehnologija / rješenja / proizvoda / usluga (novi na tržištu) ili
  • primjenu inovativnih tehnologija / rješenja / proizvoda unutar tvrtke (novo za tvrtku).
Sufinanciranje
Pijavitelji mogu sufinancirati projekte sredstvima HBOR-ovog programa kreditiranja EU projekti.
Rok za podnošenje prijava
17. studenoga 2020. do 14 sati
Više informacija
Objavljeni natječaj, upute o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijavu projekta na natječaj, kao i dokumentacija sa svim relevantnim informacijama o provedbi natječaja dostupna je na službenoj stranici Programa. Nacionalni partner programa u Republici Hrvatskoj je Hrvatska gospodarska komora.