Investicije privatnog sektora

Investicijski krediti uz kamatne stope već od 0 % i rok otplate do 17 godina.

 

Posebne pogodnosti za
  • ulaganja u pojedine djelatnosti
  • ulaganja u pojedina područja

OSNOVNI UVJETI KREDITA
Visina kreditado 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a, u pravilu se ne odobravaju krediti iznosa nižeg od 30 tisuća EUR
Namjena kreditaulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematarijalnu imovinu), do 30% kredita može biti korišteno za obrtna sredstva
Način kreditiranjaizravno ili putem poslovnih banaka
Valuta kreditakunski kredit uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR
Rok otplatedo 17 godina uz mogućnost korištenja počeka do 4 godine
Kamatna stopado 3% (mogućnost dodatnih umanjenja ovisno o vrsti ulaganja uz koja kamatna stopa može biti umanjenja do čak 0%)
Naknadeza obradu zahtjeva: 0,5% ugovorenog iznosa kredita
za rezervaciju sredstava: 0,25% neiskorištenog iznosa kredita

Posebne pogodnosti za ulaganja u:

PROIZVODNJU, POLJOPRIVREDU I RAZVOJ SOFTWAREA (djelatnosti od posebnog interesa)
Uklapa li se moje ulaganje u djelatnost od posebnog interesa?
Kamatna stopa: do 2% za tržišno konkurentne poduzetnike Jesam li tržišno konkurentan?
Poček: do 5 godina za podizanje trajnih nasada

ili

PODRUČJA OD POSEBNOG INTERESA(posebna područja)
Je li područje u koje ulažem definirano kao područje od posebnog interesa (posebno područje)? 
Kamatna stopa: do 2% za tržišno konkurentne poduzetnikeJesam li tržišno konkurentan?

ili

SISAČKO-MOSLAVAČKU ŽUPANIJU
Kamatna stopado 1%
Naknadeza obradu zahtjeva: bez naknade
za rezervaciju sredstava: bez naknade
Visina kreditado 100% predračunske vrijednosti investicije s PDV-om
  • Pod istim uvjetima mogu se razmotriti i zahtjevi za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata privatnog sektora koji ulažu na području Zagrebačke i Karlovačke županije.

 

Mogućnosti dodatnog umanjenja kamatnih stopa

Navedene kamatne stope moguće je dodatno umanjiti za:
Zapošljavanje mladih (barem jedne osobe mlađe od 30 godina)0,2 postotna bodaOpširnije
Subvenciju županije, grada, općinedo 2 postotna boda Provjerite odnosi li se na Vaše ulaganje
Za projekte u skladu s uvjetima NPOO-a
Ulaganja u zelenu i/ili digitalnu tranziciju umanjenje kamatne stope za max 75%, najviše 3 postotna boda ili
po kamatnoj stopi 0,4% ili 0,8% po programu Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a
Ulaganja u istraživanje i razvoj i/ili slabije razvijena područjaumanjenje kamatne stope za max 65%, najviše 3 postotna boda ili
po kamatnoj stopi 0,4% ili 0,8% po programu Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a
Ostala ulaganja u konkurentnost i otpornostumanjenje kamatne stope za max 50%, najviše 3 postotna boda

Više detalja pogledajte u tekstu programa Investicije privatnog sektora 


Ako trebate sufinanciranje projekta financiranog sredstvima EU fondova, pogledajte uvjete programa EU projekti.

Za žene u poduzetništvu, poduzetnike mlađe od 40 godina i poduzetnike početnike (startup), nudimo i posebne uvjete u okviru programa Poduzetništvo mladih, žena i početnika.

Na koji način možete nabaviti opremu putem leasinga, provjerite ovdje.