Investicije privatnog sektora

Investicijski krediti uz kamatne stope već od 0 % i rok otplate do 17 godina.

 

Posebne pogodnosti za
  • ulaganja u pojedine djelatnosti
  • ulaganja u pojedina područja

OSNOVNI UVJETI KREDITA
Visina kreditado 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a, u pravilu se ne odobravaju krediti iznosa nižeg od 50 tisuća EUR
Namjena kreditaulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematarijalnu imovinu), do 30% kredita može biti korišteno za obrtna sredstva
Način kreditiranjaizravno ili putem poslovnih banaka
Valuta kreditaEUR
Rok otplatedo 17 godina uz mogućnost korištenja počeka do 4 godine
Kamatna stopa4,5% (mogućnost dodatnih umanjenja ovisno o vrsti ulaganja uz koja kamatna stopa može biti umanjenja do čak 0,8%)
Naknadeza obradu zahtjeva: 0,5% ugovorenog iznosa kredita
za rezervaciju sredstava: 0,25% neiskorištenog iznosa kredita

Posebne pogodnosti za ulaganja u:

PROIZVODNJU, POLJOPRIVREDU I RAZVOJ SOFTWAREA (djelatnosti od posebnog interesa)
Uklapa li se moje ulaganje u djelatnost od posebnog interesa?
Kamatna stopa: 4% za tržišno konkurentne poduzetnike Jesam li tržišno konkurentan?
Poček: do 5 godina za podizanje trajnih nasada

ili

PODRUČJA OD POSEBNOG INTERESA(posebna područja)
Je li područje u koje ulažem definirano kao područje od posebnog interesa (posebno područje)? 
Kamatna stopa: do 2% za tržišno konkurentne poduzetnikeJesam li tržišno konkurentan?

ili

SISAČKO-MOSLAVAČKU ŽUPANIJU
Kamatna stopa2%
Naknadeza obradu zahtjeva: bez naknade
za rezervaciju sredstava: bez naknade
Visina kreditaod 30 tisuća EUR
- 100% predračunske vrijednosti investicije s PDV-om
  • Pod istim uvjetima mogu se razmotriti i zahtjevi za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata privatnog sektora koji ulažu na području Zagrebačke i Karlovačke županije.

 

Mogućnosti dodatnog umanjenja kamatnih stopa

Navedene kamatne stope moguće je dodatno umanjiti za:
Zapošljavanje mladih (barem jedne osobe mlađe od 30 godina)0,2 postotna bodaOpširnije
Subvenciju županije, grada, općinedo 2 postotna boda Provjerite odnosi li se na Vaše ulaganje
Za projekte u skladu s uvjetima NPOO-a
Ulaganja u zelenu i/ili digitalnu tranziciju umanjenje kamatne stope za max 75%, najviše 3 postotna boda ili
po kamatnoj stopi 0,4% ili 0,8% po programu Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a
Ulaganja u istraživanje i razvoj i/ili slabije razvijena područjaumanjenje kamatne stope za max 65%, najviše 3 postotna boda ili
po kamatnoj stopi 0,4% ili 0,8% po programu Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a
Ostala ulaganja u konkurentnost i otpornostumanjenje kamatne stope za max 50%, najviše 3 postotna boda

Više detalja pogledajte u tekstu programa Investicije privatnog sektora 


Ako trebate sufinanciranje projekta financiranog sredstvima EU fondova, pogledajte uvjete programa EU projekti.

Za žene u poduzetništvu, poduzetnike mlađe od 40 godina i poduzetnike početnike (startup), nudimo i posebne uvjete u okviru programa Poduzetništvo mladih, žena i početnika.

Na koji način možete nabaviti opremu putem leasinga, provjerite ovdje.