HBOR HBOR u 2015. odobrio 2,5 puta više kredita nego godinu ranije
Hrvatska banka za obnovu i razvitak objavila je danas revidirane godišnje financijske izvještaje za 2015. godinu U 2015. godini HBOR je ostvario ukupne prihode u iznosu od 917,1 milijuna kuna, rashode u iznosu od 711,9 milijuna kuna i dobit od 205,2 milijuna kuna. Veće ostvarenje dobiti za 36,9 milijuna kuna rezultat je smanjenja operativnih troškova za 14 posto (22 milijuna kuna), nižeg ostvarenja rashoda od kamata za 15,6 milijuna kuna, većeg ostvarenja neto prihoda od naknada za 8,8 milijuna kuna te većeg ostvarenja neto prihoda od tečajnih razlika i promjene fer vrijednosti za 22,8 milijuna kuna u odnosu na 2014. godinu.

Nastavljena provedba mjere sniženih kamatnih stopa

Na niže ostvarenje rashoda od kamata najveći utjecaj imala su prijevremena otplata pojedinih zaduženja u 2013. i 2014. godini te korištenje kreditnih linija posebnih financijskih institucija uz povoljniju kamatnu stopu. Povećana garantna aktivnost HBOR-a u 2015. utjecala je na veće ostvarenje prihoda od naknada. HBOR je u 2015. godini odobrio 2.970,0 milijuna kuna garancija, dok je u 2014. odobreno 173,7 milijuna kuna. U cilju pomoći hrvatskim gospodarstvenicama u oporavku poslovanja i pokretanju novog investicijskog ciklusa HBOR je i tijekom 2015. godine provodio mjeru sniženih kamatnih stopa te se odrekao dijela prihoda od kamata. Sukladno Zakonu o HBOR-u cjelokupna ostvarena dobit u 2015. godini raspoređuje se u rezerve.

2,5 puta više podržanih projekata

Dobri financijski pokazatelji rezultat su pojačane poslovne aktivnosti HBOR-a tijekom 2015. godine. HBOR je u 2015. godini kreditiranjem, osiguranjem izvoznih potraživanja i izdavanjem garancija podržao 2.589 projekata hrvatskih gospodarstvenika u ukupnom iznosu 12,4 milijarde kuna što je dvostruko više u odnosu na 2014. godinu Pored jačanja garancijskih aktivnosti, u 2015. godini značajno je povećana i kreditna aktivnost. Odobreno je 7,8 milijardi kuna kredita od čega se 7,3 milijarde kuna odnosi na novoodobrene kredite. Odobreno je 2.285 kredita što je 2,5 puta više nego u 2014. godini i najveći je u dosadašnjem poslovanju HBOR-a. Trend povećanja udjela investicijskih kredita nastavljen je i u 2015. godini te je dosegnut udio od 82 posto.

Mali i srednji poduzetnici najaktivniji korisnici HBOR-ovih kredita

Najaktivniji korisnici bili su mali i srednji poduzetnici s udjelom od 94 posto u ukupnom broju odobrenih kredita. Malim i srednjim poduzetnicima odobreno je 3,2 milijarde kuna što je za 51 posto više nego u 2014. Novi kanali distribucije – okvirni krediti s poslovnim bankama i suradnja s leasing društvima te uvođenje novog programa mikrokreditranja uz otporu EU, rezultirali su povećanom potražnjom za HBOR-ovim sredstvima i to prvenstveno malih i srednjih poduzetnika.

Aktivna podrška korištenju EU fondova i ulaganju u infrastrukturne i turističke projekte

Po programima za kreditiranje projekata koji se sufinanciraju iz EU fondova HBOR je u 2015. godini odobrio 706 milijuna kuna što je 53 posto više sredstava u odnosu na 2014. godinu, a sufinancirano je 128 projekata. Većina sufinanciranih projekata bili su oni malih i srednjih poduzetnika. Značajan rast zabilježen je i u kreditiranju infrastrukturnih projekata i zaštite okoliša. Sredstvima u iznosu od 2,1 milijarde kuna financirani su različiti projekti u lokalnim zajednicama – od izgradnje vrtića i obnova škola do vodovodne i kanalizacijske infrastrukture. Ulaganja u turizam iznosila su 1,5 milijardi kuna što je 28 posto više nego u 2014. godini, a riječ je o investicijama ukupne vrijednosti od 2,3 milijarde kuna.

Izvoznicima odobreno 8,64 milijardi kuna

Da je uloga HBOR-a, kao izvozne banke i agencije za osiguranje izvoza, važna potvrđuje i činjenica da je HBOR putem programa kreditiranja, izdavanja činidbenih garancija i osiguranjem izvoznih potraživanja hrvatske izvoznike tijekom 2015. godine podržao s iznosom 8,64 milijardi kuna. Kroz poslove osiguranja izvoza podržani su projekti u 50 zemalja svijeta, a na različitost izvoznih projekata ukazuju poslovi koji su realizirani uz podršku HBOR-a među kojima su primjerice izgradnja najvećeg broda s križnim jedrima na svijetu za kupca u Monaku, izgradnja dalekovoda Albanija – Kosovo, isporuka jaružala s kopačem za kupca iz Nizozemske, izvoz farmaceutskih preparata u Rusku Federaciju, isporuka telekomunikacijske opreme i usluga kupcu na Kubi.