HBOR HBOR PREUZIMA DO 90% RIZIKA POVRATA ODOBRENOG KREDITA ZA LIKVIDNOST I SUBVENCIONIRA TROŠAK PREMIJE
Nakon što je ishodio odobrenja Europske komisije, HBOR je u okviru Mjera COVID-19 povećao visinu pokrića kod osiguranja portfelja kredita za likvidnost te smanjio uvjet minimalnog potrebnog udjela izvoznih prihoda kako bi mjera postala dostupna što većem broju poduzetnika. Pokriće osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika povećano je s postojećih 50% na 90%, a uvjet minimalnog potrebnog udjela izvoznih prihoda smanjen je na 10% (s dosadašnjih 20%). Za sve posredne izvoznike, odnosno dobavljače izvoznika omogućeno je korištenje ovog osiguranja ako ostvaruju najmanje 20% udjela prihoda prodajom izvoznicima (dosadašnji je uvjet bio 40%). Ovu mogućnost osiguranja poduzetnici mogu koristiti za kredite odobrene putem 13 banaka. Dodatno, uvedena je i mogućnost subvencioniranja troška premije osiguranja.

HBOR preuzima do 90% rizika povrata kredita za likvidnost

Program osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika omogućava jednostavno i brzo odobrenje kredita jer banke kao osiguranici, prema unaprijed dogovorenim uvjetima, odobrene kredite za likvidnost izvoznicima i posrednim izvoznicima mogu uključiti u portfelj kredita, za koji sada HBOR preuzima do 90% rizika povrata.

Smanjenje potrebnog udjela izvoznih prihoda na 10% za izvoznike, odnosno 20% za posredne izvoznike

Izvoznici su po ovom programu definirani kao poslovni subjekti koji su u zadnjoj poslovnoj godini, za koju su dostupna službena financijska izvješća, ostvarili najmanje 10% prihoda od izvoza, a posredni izvoznici kao oni koji su najmanje 20% prihoda ostvarili od prodaje izvoznicima. U osigurani portfelj moguće je uključiti kredit u visini dvostrukih godišnjih rashoda za plaće korisnika kredita ili kredit u iznosu do 25% ukupnog prihoda poduzeća u 2019. godini.

Banke poduzetnicima odobrile više od 1 milijarde kuna kredita za likvidnost uz HBOR-ovo osiguranje

Uz to što je HBOR tijekom 2020. godine u okviru COVID mjera odobrio gotovo 1,3 milijarde kuna kredita, zahvaljujući HBOR-ovom osiguranju portfelja kredita banke su poduzetnicima odobrile više od 1 milijarde kuna kredita za likvidnost. Subvencijom troškova premije osiguranja snizit ćemo poduzetnicima troškove financiranja, a vjerujem da će značajno povećanje udjela rizika koje HBOR preuzima dodatno potaknuti banke na odobrenje kredita i pomoći očuvanju likvidnosti naših poduzetnika te radnih mjesta“, izjavila je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a. Dodatno, za poduzetnike i kredite kod kojih model portfeljnog osiguranja kredita za likvidnost izvoznika nije primjenjiv, uvedena je i mogućnost odobrenja pojedinačnog osiguranja kredita.

Subvencioniranje troškova premije osiguranja kredita

Izvoznici i posredni izvoznici koji u razdoblju od 31. 3. 2020. do zadnjeg dana mjeseca koji prethodi podnošenju zahtjeva nisu smanjili broj zaposlenih za više od 20% ako su veliki poduzetnici, ili više od 50% ako su mali i srednji poduzetnici te nemaju dospjelih nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja, mogu koristiti mogućnost subvencioniranja troškova premije osiguranja.

Budući da su navedeni uvjeti programa osiguranja povoljniji od tržišnih, HBOR je morao zatražiti odobrenje Europske komisije za provedbu ovih programa u okviru Mjera COVID-19 koja je odobrena do 30. 6. 2021.

možda će vas zanimati