HBOR Info dan HBOR-a u Sisku, u petak 10. 2. 2023.
Individualno savjetovanje o programima i uvjetima kreditiranja Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) – Info dan HBOR-a za članice Hrvatske gospodarske komore s područja Sisačko-moslavačke županije održat će se u petak, 10. 2. od 11 sati u Županijskoj komori Sisak, Kranjčevićeva 11b, prostor iznad poslovnice Addiko bank d.d.

S poduzetnicima će razgovarati Draženka Draženović Kostelac, savjetnica Uprave. Ako ste zainteresirani za programe kreditiranja, odnosno financiranje investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem Hrvatske banke za obnovu i razvitak, prijavite se putem prijavnice najkasnije do četvrtka 9. 2., do 10 sati. Prijavljeni će povratno biti obaviješteni o terminu pojedinačnog razgovora na kontakte navedene u prijavi.

Predviđeno trajanje razgovora s pojedinim poduzetnikom je 30 minuta te je broj prijava ograničen.

Više informacija o individualnom savjetovanju možete dobiti u Županijskoj komori Sisak na tel. 044/524-700, ili e-mail: gkotenko@hgk.hr.