HBOR Kako do kredita?

1. Počnite od naše stranice i odaberite program

Odaberite kreditni program koji Vam najbolje odgovara ovisno o tome radi li se o investiciji, potrebi za obrtnim sredstvima, restrukturiranju ili ulaganju sufinanciranom iz EU fondova.

SAVJET: U slučaju nedoumica kontaktirajte nas putem brojeva telefona i e-adresa.  

2. Podnesite zahtjev za kredit

Zahtjev se predaje i obrađuje tamo gdje dogovarate kredit:
  1. Putem poslovne banke - dokumentaciju za odobrenje kredita, instrumente osiguranja te ostale uvjete odobrenja kredita dogovarate i predajete u poslovnoj banci.
  2. Putem HBOR-a - dokumentaciju za odobrenje kredita predajete HBOR-u te s nama dogovarate instrumente osiguranja i ostale uvjete odobrenja kredita. Za investicije vrijednosti do 400 tisuća eura potrebno je priložiti predložak poslovnog plana, a za one od 400 tisuća eura investicijsku studiju.

SAVJET: Obratite se poslovnoj banci odnosno HBOR-u za više informacija o preduvjetima dobivanja sredstava prije početka prikupljanja dokumentacije. Popis potrebne dokumentacije nalazi se na kraju teksta o odabranom kreditnom programu.

3. Ocjenjivanje Zahtjeva za kredit

Kreditni zahtjev obrađuje se nakon zaprimanja cjelokupne dokumentacije i to kroz financijsku, tehničku i pravnu procjenu:

Financijska procjena Tehnička procjena Pravna procjena
Utvrđivanje uspješnosti dosadašnjeg poslovanja (na osnovu godišnjih financijskih izvještaja) te isplativosti realizacije projekta (na osnovu investicijske studije/poslovnog plana). Poduzetnici početnici prilažu financijska izvješća za postojeće razdoblje poslovanja. Tehničko-tehnološki uvjeti projekta, procjena vrijednosti nekretnina ponuđenih za osiguranje te ekološka održivost projekta. Ocjena instrumenata osiguranja s pravnog aspekta.
Zahtjev se obrađuje ovisno o tome gdje dogovarate kredit:
  1. Putem poslovne banke - procjenu radi poslovna banka, a HBOR utvrđuje usklađenost kredita s uvjetima programa kreditiranja i ostalim relevantnim aktima HBOR-a.
  2. Putem HBOR-a - procjenu rade stručne službe HBOR-a
Nakon zaprimanja ocjene Zahtjeva za kredit, prijedlozi se upućuju tijelima odlučivanja HBOR-a.

SAVJET: Prilikom ocjene Zahtjeva za kredit često su potrebne dodatne informacije (vezano za specifičnosti poslovanja, tržište nabave, kupce i slično) te je nužno da budete u stalnom kontaktu s kreditnim suradnikom kako biste zajedno najbolje obrazložili opravdanost projekta. Tijekom obrade zahtjeva za izravni kredit zaposlenik HBOR-a obavit će posjetu klijentu/lokaciji investicije.

4. Odlučivanje o Zahtjevu

Odluku o odobrenju izravnog zahtjeva za kredit do 700 tisuća kuna, odnosno zahtjeva za kredit putem poslovnih banaka u vrijednosti do 3 milijuna kuna donosi Kreditni odbor. Odluku o odobrenju izravnog zahtjeva za kredit višeg od 700 tisuća kuna, odnosno zahtjeva za kredit putem poslovnih banaka višeg od 3 milijuna kuna donosi Uprava HBOR-a nakon prihvaćanja od strane Kreditnog odbora.
Visina kredita Odluka o odobrenju
• <700 tisuća kuna (putem HBOR-a) • < 3 milijuna kuna (putem poslovne banke) Kreditni odbor HBOR-a
• > 700 tisuća kuna (putem HBOR-a) • > 3 milijuna kuna (putem poslovne banke) Kreditni odbor i Uprava HBOR-a
Za kredite vrijednosti veće od 37 milijuna kuna potrebna je suglasnost Nadzornog odbora HBOR-a.

KORACI: Ako se radi o izravnom kreditu putem HBOR-a, o odobrenju će Vas obavijestiti zaposlenik HBOR-a koji priprema Ugovor o kreditu i ostalu dokumentaciju. Kod kredita putem poslovne banke, HBOR obavještava banku o odobrenju te s njom potpisujete Ugovor o kreditu.

5. Potpisivanje Ugovora i ispunjavanje preduvjeta

Nakon odluke o odobrenju kredita, sastavlja se Ugovor o kreditu kojim će biti definirani svi uvjeti odobrenja, korištenja i otplate kredita. Ugovor o kreditu će, potpisan i ovjeren, od strane poslovne banke / HBOR-a, biti poslan Vama na potpis ili ćete ga osobno potpisati u dolaskom u banku/HBOR. Prije korištenja kredita potrebno je platiti naknadu za obradu kreditnog zahtjeva (može se platiti i iz kredita ako je predviđeno).

SAVJET: Prije korištenja odobrenih sredstava potrebno je ispuniti predviđene preduvjete (provedba instrumenata osiguranja, utrošak vlastitog učešća u projektu i ostalo). Primjerice, ako je ugovorom predviđena hipoteka kao osiguranje, Sporazum o zasnivanju založnog prava treba solemnizirati kod javnog bilježnika i hipoteku upisati u zemljišne knjige.

6. Isplata kredita

Isplata kredita obavlja se na temelju Zahtjeva za korištenje kredita. Zahtjevu za korištenje kredita potrebno je priložiti ispostavljene fakture dobavljača/izvođača radova, koje zajedno sa Zahtjevom predajete:
  1. a) poslovnoj banci - kod odobrenja putem poslovne banke koja Vam odobrava kredit.
  2. b) HBOR-u - kod izravnog odobrenja. Tijekom korištenja kredita zaposlenici HBOR-a posjećuju klijenta/lokaciju investicije.
Kredit se, sukladno namjeni, isplaćuje na račun dobavljača/izvođača radova po ispostavljenoj fakturi. Dio kredita koji je odobren za financiranje obrtnih sredstava isplaćuje se na Vaš račun te tim sredstvima sami obavljate plaćanja.

KORACI: 30 dana nakon korištenja obrtnih sredstava potrebno je priložiti račune kojima se pravda iznos korištenih obrtnih sredstava, sukladno namjeni predviđenoj Ugovorom o kreditu.

7. Otplata kredita

Nakon isteka roka korištenja kredit se prenosi u otplatu i počinje teći razdoblje počeka (ako je zatraženo). Tijekom razdoblja počeka plaćate samo kamatu na iskorištena sredstva, prema dogovorenoj dinamici. Po isteku počeka počinje razdoblje otplate kredita u kojem otplaćujete i glavnicu i kamatu. Otplata se odvija prema otplatnom planu koji ćete dobiti po isteku roka korištenja kredita, odnosno po prijenosu kredita u otplatu.   SAVJET: Napravite informativni izračun otplatnih rata putem našeg kreditnog kalkulatora.