Kredit dobavljača

1. KORISNIK KREDITA

izvoznik robe, radova ili usluga (u daljnjem tekstu: dobavljač) koji s kupcem u inozemstvu zaključuje izvozni ugovor

Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) i svim naknadnim izmjenama i dopunama, na snazi su ograničenja u kreditiranju državnih dužnosnika, odnosno poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a.

2. NAMJENA KREDITA

kreditiranje izvoza roba i usluga osim potrošnih dobara sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom

3. NAČIN KREDITIRANJA

Izravno kreditiranje

4. IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Iznos kredita
  • do 100% vrijednosti izvoznog ugovora za rokove otplate do dvije godine
  • do 85% vrijednosti izvoznog ugovora za rokove otplate duže od dvije godine
  • krediti se ugovaraju u valuti izvoznog ugovora
Rok korištenja
  • sukladno rokovima i uvjetima izvoznog ugovora
Rok otplate
  • od 180 dana do 15 godina ovisno o predmetu izvoznog ugovora odnosno namjeni kredita
  • prva rata dospijeva 3 ili 6 mjeseci nakon početka otplate kredita, ovisno o odabranom načinu otplate

5. KAMATNA STOPA

Fiksna kamatna stopa CIRR + marža
Marža na CIRR kreće se od 0,2%, ovisi o bonitetu dobavljača, kupca, izvoznom poslu i zemlji izvoza.
Varijabilna kamatna stopa LIBOR/EURIBOR + marža, visina marže ovisi o bonitetu dobavljača, kupca, zemlji izvoza i izvoznom poslu.

6. NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA

do 0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita

7. NAKNADA ZA REZERVACIJU SREDSTAVA

do 1% godišnje na neiskorišteni iznos kredita

8. OSIGURANJE

  • polica osiguranja izravnih isporuka roba i usluga asignirana u korist HBOR-a
  • prijenos potraživanja po izvoznom ugovoru
  • druga prihvatljiva osiguranja

9. SHEMA

Kupac izvoznik HBOR

 

 

Dobavljač zaključuje s kupcem u inozemstvu izvozni ugovor o kupnji robe, radova ili usluga na kredit. Kredit se isplaćuje izravno na račun dobavljača u valuti izvoznog ugovora. Kupac u inozemstvu otplaćuje kredit dobavljaču, a dobavljač otplaćuje kredit HBOR-u.

 

opcije realizacije

Opcija 1

Kamatna stopa
referentna, ne manja od CIRRa
Poček
Rok otplate
Udio u investiciji
Iznos kredita
neograničen
Valuta
valuta ugovora
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Izvoz
Sektor ulaganja
Proizvodne djelatnosti
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine, Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

možda će vas zanimati

Priprema izvoza

Financiranje pripreme izvoznih poslova do naplate (nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, odnosno podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage i ostali tekući troškovi) i/ili financiranje naplate izvoza.

Saznajte više

Kredit kupcu

Kreditiranje inozemnih kupaca roba i usluga (osim potrošnih dobara) sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom.
Prednosti za izvoznika: naplata izvoznog posla odmah po isporuci, isplata na račun izvoznika u valuti izvoznog ugovora, kredit otplaćuje banka/kupac u inozemstvu, povećanje likvidnosti izvoznika, izbjegavanje rizika naplate izvoznog posla

Saznajte više

Osiguranje izravnih isporuka roba i usluga/osiguranje kredita dobavljača

Ako izvozite kapitalna dobra ili usluge male ili velike vrijednosti ili izvodite građevinske radove u inozemstvu, a kupac od vas kao temeljni uvjet zaključenja izvoznog...

Saznajte više