HBOR Obrtna sredstva za ruralni razvoj - Kriteriji za dokaz poteškoća u poslovanju uzrokovanih pandemijom COVID-19
Sukladno odredbama Ministarstva poljoprivrede i uvjetima programa kreditiranja Obrtna sredstva za ruralni razvoj, klijent mora zadovoljiti najmanje jedan od sljedećih kriterija kojim dokazuje poteškoće u poslovanju uzrokovane pandemijom COVID-19:
  1. Dostupnost  zemljištu i mogućnost pravovremenog obavljanja agrotehničkih mjera (jeste li imali poteškoća prilikom obrade zemljišta, kašnjenje u radovima, angažiranje radne snage, kupnje repromaterijala),
  2. Nemogućnost izlaska na domaće i inozemno  tržište (dućani, prodajni lanci, dosadašnji kupci) i tržnice,
  3. Nemogućnost i poteškoće pri transportu proizvoda (od mjesta proizvodnje do mjesta prodaje),
  4. Smanjena potražnja za proizvodima,
  5. Smanjena mogućnost plasmana proizvoda,
  6. Raskinuti Ugovori o kupnji/suradnji,
  7. Povećana cijena inputa u proizvodnji,
  8. Povećana cijena ostalih troškova (pakiranje, epidemiološke mjere, troškovi plaća, oglašavanja, naknada i ostalo),
  9. Pogoršana naplata isporučenih proizvoda,
  10. Pad prihoda u odnosu na isto razdoblje 2019. godine ili očekivani pad prihoda.
Jedan ili više kriterija koji se odnose na poslovanje klijenta treba označiti u dokumentu "Tablice klijenta", radni list Kriteriji COVID-19 koji se prilaže  Zahtjevu za kredit.