HBOR Kvalitetna priprema adekvatnih projekata javnog sektora preduvjet je za učinkovito apsorbiranje sredstava iz EU izvora
Održana je online konferencija „Kako (bolje) pripremiti projekte javnog sektora za financiranje“ u organizaciji Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR).

Konferencija je održana u okviru provedbe projekta „Tehnička pomoć – savjetodavne usluge za ulaganja javnog sektora“ sufinanciranog sredstvima Europske unije kroz Europski savjetodavni centar za ulaganja (EIAH) koji je dio Grupe EIB. Kroz Višegodišnji financijski okvir Europske unije za razdoblje od 2021. do 2027. godine te Plan oporavka, Republici Hrvatskoj otvara se mogućnost korištenja više od 20 milijardi eura. Stoga je cilj ovog projekta pružiti tehničku pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi projekata.

HBOR ove i prošle godine podržao 150 projekata JLP(R)S-ova s iznosom većim od 1,5 mlrd kuna

„Bitno je naglasiti da će u narednom razdoblju zeleno i održivo odrediti buduća ulaganja te je stoga nužno od samih početaka na takav način razvijati projekte. Imajući to u vidu, pripremljenost adekvatnih projekata postaje još važnija kako bi se što učinkovitije apsorbirala dostupna sredstva. Zato, osim povoljnijih uvjeta kreditiranja, HBOR u suradnji s EIB-om razvija i novi sustav tehničke pomoći JLPRS-ovima radi jačanja njihovih kapaciteta i bolje pripremljenosti projekata za financiranje i realizaciju“, istaknula je predsjednica Uprave HBOR-a Tamara Perko, naglasivši da je HBOR samo ove i prošle godine podržao 150 projekata jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave iznosom većim od 1,5 milijarde kuna.

Doprinos uspješnosti provedbe projekata kroz pružanje savjetodavnih usluga

Anton Kovačev, voditelj EIB-ovog ureda u Zagrebu, istaknuo je koliko je kvalitetna priprema projekata važna te da iz tog razloga EIB, kao razvojna banka Europske unije, osim samog financiranja projekata intenzivno nastoji doprinijeti uspješnosti provedbe projekata kroz pružanje savjetodavnih usluga, u čemu im je HBOR najznačajniji partner u Hrvatskoj.

Mogućnosti kroz NPOO i najava novog Fonda za regionalni razvoj

Tijekom konferencije razgovaralo se o prilikama za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) te novih višegodišnjih programa za korištenje EU sredstava. Najavljena je i uspostava Fonda za regionalni razvoj, inovativnog instrumenta kroz koji će se korisnicima uz povoljnije kredite omogućiti korištenje bespovratnih sredstava u obliku tehničke pomoći. Dodatno, u okviru navedenog instrumenta, bit će moguće, uz zadovoljenje određenih kriterija, otpisivati glavnice kredita, a financiranju projekata pristupat će se na način da se uvažavaju specifičnosti svake pojedine investicije i uspostavlja odgovarajući model baš za tu investiciju. Kroz Fond će se financirati različiti projekti, a posebno je istaknuta mogućnost financiranja projekata usmjerenih na komercijalizaciju javne infrastrukture.

Razvoj modela podrške u pripremi projekata

U okviru panela „Strukturiranje financijski održivih i isplativih projekata“ predstavljeni su primjeri iz Litve te učinak ulaganja u digitalizaciju danskih gradova. U završnom panelu predstavljeni su rezultati provedenog ispitivanja o potrebi JLP(R)S-ova za podrškom u pripremi projekata na temelju kojeg HBOR planira razvoj svojeg modela te iskustvo i izazovi s kojima se susreću jedinice lokalne samouprave u pripremi i provedbi projekata. Sudionici konferencije pokazali su veliki interes za predstavljene teme, s posebnim naglaskom na informacije vezane uz očekivani vremenski okvir i modalitete planiranih poziva za sufinanciranje projekata, vrste projekata koji će biti prihvatljivi za sufinanciranje i modalitetima sufinanciranja, kao i uvjete dobivanja tehničke podrške za pripremu projekata.

Ovaj projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz Europski savjetodavni centar za ulaganja (European Investment Advisory Hub - EIAH). Izneseni stavovi ni na koji način se ne mogu smatrati službenim mišljenjem Unije ili EIB-a.