Mjera sniženja kamatnih stopa HBOR-a za krajnje korisnike koji se uklapaju u uvjete Inicijative za zapošljavanje mladih Europske investicijske banke (EIB) – zahtjevi zaprimani do 31. 7. 2022.

 

Uključivanjem u EIB-ovu Inicijativu za zapošljavanje mladih (Jobs for Youth Initiative), HBOR krajnjim korisnicima kredita koji zapošljavaju i/ili će zaposliti mlade osobe omogućava dodatnu pogodnost u vidu sniženja kamatne stope za 20 baznih bodova od čega je 15 baznih bodova potpora EIB-a.

Mlada osoba je ona koja ima najmanje 15 godina, a najviše 30 godina u trenutku zapošljavanja/osposobljavanja.

 

NAČIN KREDITIRANJA

Putem programa kreditiranja HBOR-a:

 

KRAJNJI KORISNICI

Krajnji korisnici prihvatljivi za umanjenje kamatne stope su mali i srednji poduzetnici do 249 radnika godišnje kao i srednje kapitalizirana poduzeća (Mid-cap) s 250-2999 radnika godišnje (na puno radno vrijeme) koji ispunjavaju najmanje jedan od sljedeća tri kriterija:

 • tijekom 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za kredit u HBOR ili poslovnu banku su zaposlili te još uvijek zapošljavaju, ili planiraju u sljedećih 6 mjeseci (računajući od datuma potpisivanja ugovora o kreditu odobrenog u okviru ove Inicijative*) zaposliti:
   • mali i srednji poduzetnici najmanje jednu, a
   • srednje kapitalizirana poduzeća najmanje pet mladih osoba, ili
 • u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nude strukovno osposobljavanje mladih osoba ili praksu/programe osposobljavanja mladih osoba te postoji pisani dokaz da je mlada osoba(e) nedavno koristila takve usluge**, ili
 • u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit imaju sklopljen ugovor o suradnji za zapošljavanje mladih osoba sa školom ili obrazovnom institucijom koja pruža sveučilišni ili stručni studij (npr. za vrijeme ljetne prakse) te postoji pisani dokaz da je mlada(e) osoba(e) nedavno koristila takve usluge*.

 

* Ova točka obuhvaća radni odnos na neodređeno vrijeme, radni odnos na određeno vrijeme, radni odnos na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, probni rad, pripravnički staž, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, a ne obuhvaća unajmljivanje radnika preko agencija za privremeno zapošljavanje te rad preko učeničkih ili studentskih servisa.

**Usavršavanje/stažiranje bi trebalo trajati najmanje 3 mjeseca i trebalo bi biti uobličeno ugovorom o aktivnoj suradnji s tehničkom školom, veleučilištem, sveučilištem ili javnom agencijom za zapošljavanje i/ili biti potvrđeno dopisom koji potpisuje jedna od navedenih ustanova i/ili biti dio vlastitog uobličenog programa krajnjeg korisnika za stručno usavršavanje ili stažiranje.

 

KAMATNA STOPA
 • kamatna stopa iz kreditnog programa, umanjena za 20 baznih bodova

 

PRIMJENA MJERE
 • na nove zahtjeve za kredit
 • na kredite minimalne ročnosti 2 godine
 • na cijeli rok otplate kredita

 

OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJENJU KRITERIJA

Kao potvrdu o navedenom uz Zahtjev za kredit krajnji korisnik dostavlja i popunjenu:

 

Za ispis preuzmite cjeloviti tekst mjere za zapošljavanje mladih EIB-a, a više informacija o suradnji HBOR-a s EIB-om dostupno je na: https://www.hbor.hr/naslovnica/hbor/suradnja-s-europskom-investicijskom-bankom/