HBOR Plan nabave 2016.

Plan nabave 2016.

 

I. izmjene i dopune

II. izmjene i dopune

III. izmjene i dopune

IV. izmjene i dopune

V. izmjene i dopune plana

VI. izmjene i dopune plana

Kumulativne izmjene i dopune plana za 2016. godinu

Nabave male vrijednosti
MV 001-16 Moodys rejting MV 001-16 Odluka o odobrenju nabave MV 001-16 Dokumentacija za nadmetanje MV 001-16 Poziv na pregovaranje MV 001-16 Odluka o odabiru

MV 002-16 Osiguranje osoba i imovine_dodatno IX MV 002-16 Dokumentacija za nadmetanje MV 002-16 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda MV 002-16 Odluka o javnoj nabavi uslugaosiguranja imovine-HAMAGBICRO MV 002-16 Odluka o prihvaćanju ponude Croatia osiguranja MV 002-16 Poziv na pregovaranje

MV 003-16 Osiguranje osoba i imovine_dodatno X MV 003-16 Poziv na pregovaranje MV 003-16 Odluka o javnoj nabavi dodatnih usluga osiguranja imovine HAMAGBICRO-a MV 003-16 Dokumentacija za nadmetanje MV 003-16 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda MV 003-16 Odluka o odabiru

MV 004-16 Informatički potrošni materijal MV 004-16 Odluka o odobrenju nabave MV 004-16 Dokumentacija za nadmetanje MV 004-16 Pojašnjenje broj I MV 004-16 Zapisnik o otvaranju MV 004-16 Zapisnik o pregledu i ocjeni MV 004-16 Odluka o odabiru

MV 005-16 Nabava usluga održavanja Qualys sustava MV 005-16 Odluka o odobrenju nabave
MV 005-16 Dokumentacija za nadmetanje
MV 005-16 Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
MV 005-16 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
MV 005-16 Odluka o odabiru

MV 006-16 Uredski potrošni materijal MV 006-16 Dokumentacija za nadmetanje MV 006-16 Zapisnik s otvaranja MV 006-16 Odluka o javnoj nabavi uredskog potrošnog materijala
MV 006-16 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
MV 006-16 Odluka o odabiru

MV 008-16 Osiguranje osoba i imovine_dodatno XI MV 008-16 Dokumentacija za nadmetanje
MV 008-16 Poziv na pregovaranje
MV 008-16 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
MV 008-16 Odluka HAMAG-BICRO- odobrenje pokretanja postupka nabave
MV 008-16 Odluka o odabiru

MV 012-16 Osiguranje osoba i imovine_dodatno XII MV 012-16 Odluka o nabavi dodatnih usluga osiguranja
MV 012-16 Poziv na pregovaranje
MV 012-16 Dokumentacija za nadmetanje
MV 012-16 Izmjene broj 1 DZN
MV 012-16 Poziv na pregovaranje promjena roka
MV 012-16 Poziv na izmjenu ponude
MV 012-16 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
MV 012-16 Odluka Uprave o prihvacanju ponude CRO OSIG

MV 014-16 Osiguranje osoba i imovine MV 014-16 Pojašnjenje broj 1 DZN
MV 014-16 Pojašnjenje broj 2 DZN
MV 014-16 Zapisnik s otvaranja ponuda 
MV 014-16 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
MV 014-16 Odluka o odabiru

MV 015-16 Osiguranje osoba i imovine_dodatno XIII MV 015-16 Dokumentacija za nadmetanje
MV 015-16 Odluka o javnoj nabavi dodatnih usluga osiguranja imovine
MV 015-16 Poziv na pregovaranje
MV 015-16 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
MV 015-16 Odluka o odabiru

MV 016-16 Usluga pristupa bazi podataka putem Internet portala MV 016-16 Odluka o pokretanju postupka
MV 016-16 Dokumentacija za nadmetanje
MV 016-16 Pojasnjenje broj 1 DZN
MV 016-16 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
MV 016-16 Odluka o odabiru

MV 017-16 Bankscope obnova pretplate za 2016 MV 017-16 Dokumentacija za nadmetanje
MV 017-16 Odluka o pokretanju postupka nabave
MV 017-16 Poziv na pregovaranje
MV 017-16 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
MV 017-16 Odluka o odabiru

MV 018-16 Nabava usluga elektroničkih komunikacija MV 018- 16 Odluka o odobrenju nabave
MV 018-16 Dokumentacija za nadmetanje
MV 018-16 Zapisnik s otvaranja ponuda
MV 018-16 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
MV 018-16 Odluka o odabiru

MV 019-16 Usluge tjelesne zaštite i CDS-a MV 019-16 Odluka o odobrenju nabave
MV 019-16 Troškovnik
MV 019-16 Zahtjev za prikupljanje ponuda