Naslovnica HBOR Suradnja s Europskom investicijskom bankom

Europska investicijska banka (dalje u tekstu: EIB) je financijska institucija Europske unije koja odobrava dugoročna financijska sredstva za investicijske projekte. Misija EIB-a je financiranjem kvalitetnih projekata pružati potporu ostvarivanju ciljeva politika Europske unije. Osim što potiče projekte država članica, jedna od osnovnih kreditnih aktivnosti uključuje i financiranje investicija u budućim članicama Europske unije i zemljama partnerima, koje povoljno utječu na jačanje europskih integracija.

 

Suradnja EIB-a i HBOR-a započela je 2001. te je do danas zaključeno 22 ugovora o financiranju u ukupnom iznosu od 2,97 milijardi eura, a pribavljenim sredstvima do sada je financirano preko 3.700 projekata. U srpnju 2017., EIB je odobrio HBOR-u okvirni kredit u ukupnom iznosu od 800 milijuna eura.

 

Prva tranša okvirnog kredita u iznosu od 250 milijuna eura zaključena je 5. studenog 2017., a sredstva su namijenjena za financiranje malog i srednjeg poduzetništva iz sektora industrije, usluga, turizma i drugih prihvatljivih sektora (dalje u tekstu: MSP poduzeća).

 

Druga tranša okvirnog kredita u iznosu od 100 milijuna eura zaključena je 5. prosinca 2017., a sredstva su namijenjena za financiranje projekata srednje kapitaliziranih poduzeća iz sektora industrije, usluga, turizma i drugih prihvatljivih sektora, kao i javnih te privatnih poduzeća koja ulažu u projekte bazirane na znanju, infrastrukturi i zaštiti okoliša (dalje u tekstu: Mid-Cap poduzeća i drugi prioriteti).

 

Treća tranša okvirnog kredita u iznosu od 15 milijuna eura zaključena je 6. ožujka 2018., a sredstva su namijenjena za financiranje Natural Capital Finance Facility (dalje u tekstu: NCFF) projekata MSP i Mid-Cap poduzeća i drugih prioriteta. NCFF je financijski instrument koji kombinira sredstva EIB-a i Europske komisije iz LIFE programa (Programme for the Environment and Climate Action), a namijenjen je projektima zelene infrastrukture, održavanja ekosustava, kompenziranja negativnih učinaka na bioraznolikost te promicanje bioraznolikosti i zaštite okoliša.

 

Uz sredstva kredita predviđena je i besplatna tehnička pomoć za savjetodavne usluge kako bi priprema projekata korisnika bila u skladu s kriterijima NCFF-a.

 

Četvrta tranša okvirnog kredita u iznosu od 292,5 milijuna eura zaključena je 30. travnja 2019., a sredstva su namijenjena za financiranje Mid-Cap poduzeća i drugih prioriteta.

 

Suradnja s EIB-om izuzetno je važna za HBOR zbog pristupa povoljnim financijskim sredstvima – cjenovno i ročno, te mogućnosti kreditiranja obrtnog kapitala i investicija. Spomenuta suradnja, također ima utjecaj i na hrvatsko gospodarstvo jer omogućava razvoj malog i srednjeg poduzetništva, razvoj novih proizvoda i tehnologija, unapređenje infrastrukture, povećanje izvoza, smanjenje nezaposlenosti i povećanje konkurentnosti.

 

HBOR plasira kreditna sredstva EIB-a izravno i u suradnji s poslovnim bankama kroz postojeće programe kreditiranja, o čemu detaljnije informacije možete dobiti u Vašoj poslovnoj banci ili izravno u HBOR-u.

 

Dodatni kriteriji EIB-a za: