Naslovnica HBOR Suradnja s Europskom investicijskom bankom

SURADNJA IZMEĐU HBOR-a I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE

 

Europska investicijska banka (dalje u tekstu: EIB) je institucija Europske unije zadužena za kreditiranje, najveća multilateralna financijska institucija na svijetu i jedan od najvećih davatelja financijskih sredstava u području klime. EIB pomaže gospodarstvu, otvaranju radnih mjesta, promicanju jednakosti i poboljšanju života građana EU-a te stanovništva u zemljama u razvoju. Opsežne informacije u vezi s potporom Grupe EIB za mala i srednja poduzeća možete naći na EIB-ovoj internetskoj stranici www.eib.org.

 

Kroz sporazume s EIB-om, HBOR podupire mala i srednja poduzeća (MSP-ove) s manje od 250 zaposlenika, poduzeća s manje od 3,000 zaposlenika (srednje kapitalizirana poduzeća) na konsolidiranoj osnovi, subjekte javnog sektora i poduzeća s više od 3,000 zaposlenih (koja nisu MSP-ovi i nisu srednje kapitalizirana poduzeća) na konsolidiranoj osnovi pružanjem pristupa neprocjenjivim izvorima sredstava uz niske troškove i fleksibilne rokove otplate.

 

Suradnja s EIB-om od izuzetnog je značaja za HBOR jer olakšava pristup povoljnim izvorima sredstava, kako u pogledu cijene tako i u pogledu ročnosti, te omogućava financiranje obrtnog kapitala i ulaganja. Ova suradnja utječe na hrvatsko gospodarstvo na način da promiče razvoj malih i srednjih poduzeća, uvođenje novih proizvoda i tehnologija, unapređenje infrastrukture, povećanje izvoza, smanjenje nezaposlenosti te jačanje konkurentnosti.

 

HBOR odobrava EIB-ova kreditna sredstva izravno ili u suradnji s poslovnim bankama kroz postojeće programe kreditiranja, a detaljnije informacije i kriterije prihvatljivosti možete saznati od Vaše poslovne banke ili izravno od HBOR-a.