HBOR Održan završni događaj na projektu  DG REFORM (TSI2021) Zaokret HBOR-ovih aktivnosti prema održivom financiranju i zelenoj tranziciji
25. travnja 2023. u Zagrebu je održan završni događaj na projektu održivog financiranja naziva “Zaokret HBOR-ovih aktivnosti prema održivom financiranju i zelenoj tranziciji“ (engl. Reorient Croatian Development Bank's (HBOR) operations towards sustainable financing and green transition).

Navedenim projektom započetim u 2021. godini, HBOR je pokrenuo sustavnu prilagodbu zahtjevima regulative o održivosti i održivom financiranju. Projekt je proveden uz sredstva Europske unije kroz Instrument tehničke podrške i u suradnji s Glavnom upravom  za potporu strukturnim reformama Europske komisije (engl. Directorate-General for Structural Reform Support (DG REFORM). Cilj projekta je ojačati HBOR u razumijevanju okolišnih, klimatskih i društvenih rizika i njihovih implikacija na poslovanje te osigurati razvoj i provedbu sveobuhvatnog skupa održivih financijskih politika, postupaka, alata i mjerila.

Na završnom događaju prisustvovala je Uprava HBOR-a, predstavnici managementa i užeg projektnog tima HBOR-a, te predstavnici međunarodnog konzultantskog tima sastavljenog od Frankfurt School of Finance and Management, Njemačka, TRINOMICS, Nizozemska, i EKONERG, Hrvatska, te predstavnik Europske komisije.

Na događaju su predstavljene aktivnosti provedene na ovom 20-mjesečnom projektu te isporučeni alati, iskustva i pouke iz projekta kojima su pojačani kapaciteti HBOR-a za podršku zelenoj tranziciji Hrvatske i EU. Dodatno, najavljene su i glavne grupe provedbenih aktivnosti u području: analize portfelja, ugradnje klimatskih rizika, izgradnje infrastrukture za prikupljanje podataka o održivosti, usvajanja internog strateškog okvira i strategije održivog financiranja, te nastavka izgradnje internih stručnih kapaciteta.

HBOR nastavlja doprinositi tranziciji Hrvatske prema niskougljičnoj ekonomiji i graditi svoje tehničke i financijske kapacitete za održiva ulaganja, uz istovremeno usklađivanje s nadolazećim zahtjevima regulative o održivosti.