Otvoreni natječaji

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA PRAĆENJE USKLAĐENOSTI (m/ž)

u Uredu za usklađenost, SPNFT i informacijsku sigurnost

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 

Radni zadaci:

 • Prati usklađenost poslovanja i internih akata HBOR-a s pozitivnim propisima Republike Hrvatske
 • Prati usklađenost poslovanja HBOR-a sa relevantnom regulativom, standardima, kodeksima i poslovnom praksom
 • Provjerava usklađenost novih proizvoda ili postupaka s relevantnim zakonima i propisima kao i s izmjenama zakona i propisa
 • Utvrđuje i procjenjuje rizik usklađenosti kojem HBOR jest ili bi mogao biti izložen
 • Savjetuje Upravu i druge odgovorne osobe o načinu primjene relevantnih zakona, standarda i pravila, uključujući informiranje o aktualnostima iz tih područja
 • Sudjeluje u procjeni učinaka koje će izmjene relevantnih propisa imati na poslovanje HBOR-a
 • Savjetuje u dijelu pripreme obrazovnih programa vezanih za usklađenost
 • Obavlja i druge poslove po nalogu voditelja funkcije praćenja usklađenosti, a u skladu s naravi radnog mjesta

 

 • Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (pravnog ili ekonomskog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Poznavanje propisa RH i EU
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Komunikacijske, organizacijske i pregovaračke vještine
 • Prednost: radno iskustvo u poslovima praćenja usklađenosti
 • Prednost: poznavanje propisa tržišta kapitala i fondovske industrije
 • Prednost: poznavanje korporativnog upravljanja i upravljanja sukobom interesa

 

 • Nudimo vam:  
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja

 

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 21.01.2021.