Otvoreni natječaji

Samostalni stručni suradnik za tehničku analizu/Specijalist (m/ž)

u Sektoru analiza, Direkciji tehničkih analiza i zaštite okoliša

 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Samostalno obavlja tehničko-tehnološku analizu investicijskih projekata
 • Samostalno utvrđuje postojeće stanje na terenu te ga uspoređuje s onim iskazanim u investicijskom projektu i elaboratu procjene vrijednosti kolaterala
 • Samostalno verificira procijenjenu vrijednost nekretnina i pokretnina ponuđenih za osiguranje povrata kredita, daje ocjenu kvalitete istih te obavlja uvid stanja na terenu
 • Samostalno izrađuje procjenu vrijednost nekretnina/pokretnina po potrebi i na traženje organizacijskih odjela
 • Samostalno procjenjuje mogući prihod korištenjem građevine i moguću prenamjenu građevine
 • Periodično usklađuje i izrađuje verifikacije ili procijenjene vrijednosti nekretnina/pokretnina iz liste godišnjeg praćenja kolaterala i po potrebi i na zahtjev drugih organizacijskih odjela
 • Po vlastitoj odluci ili na zahtjev kreditnog, odnosno referenta kreditne analize ili organizacijskog odjela obavlja provjeru na licu mjesta i samostalno izrađuje potrebna izviješća
 • Po potrebi i/ili na zahtjev samostalno provjerava napredovanje investicije i/ili tehničku dokumentaciju zahtjeva za povlačenje sredstava
 • Sudjeluje u pripremi novih kreditnih programa i u pregovorima oko direktnog kreditiranja velikih infrastrukturnih ili drugih projekata
 • Izrađuje sve potrebne izvještaje te sudjeluje u izradi općih akata te surađuje i ugovara izradu potrebnih mišljenja s konzultantima izvan HBOR-a
 • Samostalno utvrđuje ekološku i socijalnu rizičnost investicijskih projekata te identificira postupke za izbjegavanje, ublažavanje ili kompenzaciju negativnih utjecaja
 • Samostalno ocjenjuje i prati usklađenosti investicijskih projekata s politikama, načelima i standardima ekološke i socijalne zaštite prema uvjetima financijskih institucija koje su izvor sredstava za HBOR
 • Samostalno surađuje i prati rad konzultanata na tehničkoj provedbi investicijskih projekata financiranih od strane financijskih institucija koje su izvor sredstava za HBOR
 • Samostalno prati primjenu propisa koji reguliraju područje zaštite okoliša i tehničkog aspekta ulaganja, te daje tehničku ocjenu vezano uz primjenu najboljih (BAT) tehnologija,
 • Samostalno daje stručno-tehničku podršku različitim stručnim službama HBOR-a i upute o provedbi kreditnih programa s tehničkog aspekta,
 • Predlaže inovacije za poboljšanje tehničke analize, izrada verifikacija i izrada procjena vrijednosti nekretnina/pokretnina u postupcima odobravanja ili praćenja klijenata
 • Samostalno priprema prezentacije i pruža informacije o obavljenim analizama na nivou djelokruga Direkcije
 • Inicira rješavanje poslovne problematike Direkcije
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VSS/mag., (građevinskog, arhitektonskog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno posjedovanje važećeg Rješenja o imenovanju stalnim sudskim vještakom za graditeljstvo i procjenu nekretnina
 • Poznavanje ekonomskih pojmova i trendova
 • Analitičke vještine
 • Usvojena tehničko-tehnološka znanja

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a), te presliku dokumenta o završenom fakultetu.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 18.07.2020.