Otvoreni natječaji

Stručni ili samostalni stručni suradnik za ljudske potencijale (m/ž) 

u Ljudskim potencijalima

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Priprema prijedloge i izvješća za Upravu i menadžment iz svog djelokruga rada,
 • Provodi selekcijske postupke (testiranja, selekcijski intervjui),
 • Ispituje i planira razvojne potrebe zaposlenika te planira i prati troškove razvoja zaposlenika,
 • Ažurira informacijski sustav ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti,
 • Predlaže razvojne promjene u sustavu praćenja radne učinkovitosti, praćenja i razvoja kompetencija zaposlenika te nagrađivanja i motiviranja zaposlenika,
 • Sudjeluje u izradi opisa poslova, definiranju makro i mikroorganizacije HBOR-a, evaluaciji radnih mjesta i sustavu plaća,
 • Prati pravne propise iz svog djelokruga rada te sudjeluje u izradi akata,
 • Sudjeluje u procesu upravljanja promjenama i inicira poslovne promjene.

 

Traženi uvjeti:

 • Najmanje VSS, ekonomskog, pravnog, psihologijskog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva,
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • Znanje rada u uredskim programima (MS Office – Excel, Word, PowerPoint),
 • Poželjno najmanje 2 godine radnog iskustva na sličnim poslovima,
 • Poželjno 2 godine radnog iskustva provođenja psihologijske procjene kandidata za posao te posjedovanje važeće licence za rad Hrvatske psihološke komore,
 • Poželjno radno iskustvo u HRNet aplikaciji,
 • Vještine usmene i pisane komunikacije, prezentacijske vještine, vještine intervjuiranja, proaktivnost, analitičke sposobnosti, sistematičnost u radu, organizacijske vještine i sposobnost kvalitetnog postavljanja prioriteta, preciznost u radu i usmjerenost na detalje

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 27.8.2018.