Otvoreni natječaji

RUKOVODITELJ DIREKCIJE LJUDSKI POTENCIJALI (m/ž)

u Ljudskim potencijalima

1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Sudjeluje u donošenju strateških odluka HBOR-a
 • Odgovara za strategiju zapošljavanja te za razvoj i provedbu postupka zapošljavanja
 • Odgovara za razvoj i provedbu sustava praćenja radnog učinka, procjene kompetencija menadžera i zaposlenika te sustava nagrađivanja
 • Odgovara za razvoj zaposlenika, obrazovanje i usavršavanje
 • Odgovara za razvoj i provedbu programa za razvoj menadžera
 • Odgovara za podršku menadžmentu kroz savjetovanje pri poslovnim odlukama, s naglaskom na one vezane za upravljanje ljudima
 • Odgovara za individualnu podršku menadžmentu kroz savjetovanje
 • Odgovara za organizacijski razvoj iza razvoj organizacijske učinkovitosti
 • Odgovara za upravljanje administrativnom podrškom
 • Obavlja i druge poslove sukladno internim aktima HBOR-a i odlukama Uprave

 

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VSS/mag., psihološkoga, ekonomskog, pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • Minimalno 5 godina radnog iskustva
 • Vrlo dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Sposobnost sagledavanja šire slike i strateškog razmišljanja
 • Razvijene analitičke sposobnosti i organizacijske vještine
 • Razvijene vještine pismenog, usmenog izražavanja i prezentacijske vještine
 • Razvijene vještine savjetovanja i pregovaranja 

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a), te presliku diplome.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 30.9. 2019.


SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE (m/ž)

u Direkciji pravnih poslova

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Pruža pomoć u prikupljanju dokumentacije potrebne za zastupanje HBOR-a i poduzimanje ostalih radnji u postupcima prisilne naplate potraživanja HBOR-a s domaćim i međunarodnim elementom
 • Pruža pomoć u prikupljanju dokumentacije te poduzimanju ostalih radnji potrebnih u provođenju postupaka osiguranja naplate potraživanja HBOR-a, u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 • Vodi evidenciju predmeta dostavljenih Direkciji na obradu te evidenciju poduzetih radnji u tim predmetima
 • Prikuplja i razvrstava akte, odluke, zaključke i poštu
 • Prima, daje i prenosi telefonske poruke za neposrednog rukovoditelja.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje SSS, upravno pravnog smjera
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • vrlo dobro poznavanje uredskih programa (MS Office – Excel, Word, Power Point)
 • Izražene komunikacijske vještine.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 30.9. 2019.


STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA (m/ž)

u Odjelu kratkoročnog osiguranja i reosiguranja

1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

U cilju pružanja daljnje kvalitetne usluge gospodarstvenicima u području osiguranja izvoza tražimo osobu koja će se pridružiti timu i sudjelovati u obradi zahtjeva za osiguranje izvoza i na taj način doprinijeti jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, olakšati im pristup financiranju te izlasku na nova izvozna tržišta.

 

Radni zadaci:

 • Analiza zahtjeva za osiguranje (izvoznika i banaka koji prate izvoznike) i reosiguranje (privatnih osiguravatelja)
 • Prikupljanje i analiza dokumentacije i podataka potrebnih za procjenu rizika osiguranja
 • Priprema i izrada prijedloga za odobrenje osiguranja
 • Vođenje administracije po zaključenim policama osiguranja i zaključenom ugovoru o reosiguranju
 • Vođenje poslovnog odnosa s klijentima
 • Praćenje portfelja preuzetog u osiguranje
 • Priprema analiza i izvješća iz područja osiguranja izvoza
 • Komunikacija s drugim odjelima HBOR-a
 • Izrada i ažuriranje akata i procedura iz domene poslova osiguranja izvoza. 

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc., ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • Najmanje 2 godine iskustva
 • Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno znanje rada u MS Office-u
 • Dobro poznavanje financijske analize
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika
 • Od kandidata se očekuje da ima izvrsne vještine pisane i usmene komunikacije, izraženu samostalnost, proaktivnost, odgovornost, analitičnost, točnost i preciznost te da je prilagodljiv na promjene i usmjeren na timski rad.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 30.9. 2019.


STRUČNI ANALITIČAR / SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR (m/ž)

u Službi analize financijskih institucija u Sektoru analiza

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci:

 • Zaprima i kontrolira ispravnost dokumentacije, obavlja poslove analize financijskih izvješća financijskih institucija te predlaže interni rejting
 • Prati i analizira financijski položaj i uspješnosti poslovanja financijskih institucija prema kojima je HBOR izložen
 • Utvrđuje profil rizičnosti financijskih institucija i njihovu prihvatljivosti za suradnju
 • Predlaže interni rejting domaćih i inozemnih banaka, odnosno domaćih leasing društva te sudjeluje pri izradi prijedloga limita izloženosti prema istima
 • Prati pravila i regulatorne zahtjeve nacionalnih regulatora te na razini EU vezanih uz poslovanje financijskih institucija
 • Sudjeluje u pripremi prijedloga popisa financijskih institucija za suradnju na provedbi programa kreditiranja HBOR-a i popisa prihvatljivih banaka po pojedinim zemljama
 • Izrađuje i upravlja internim bazama podataka o poslovanju financijskih institucija s ciljem osiguravanja analitičke podloge za njihovu ocjenu i praćenje dinamike poslovanja
 • Izrada redovitih i ad hoc analiza, izvještaja, planova, prezentacija te drugih dokumenata iz djelokruga Službe
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VŠS/bacc., ekonomskog smjera
 • Minimalno 2 godine radnog iskustva
 • Vrlo dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office), poglavito MS Excel
 • Dobro poznavanje odrednica rizičnog profila i poslovanja financijskih institucija, poglavito banaka
 • Dobro poznavanje kretanja u bankovnom sustavu i ostalim financijskim tržištima te makroekonomskih kretanja
 • Dobro poznavanje analize financijskih izvješća i financijskih instrumenata
 • Razvijene analitičke sposobnosti – koncizna analiza kompleksnih podataka iz različitih izvora
 • Razvijene vještine pismenog i usmenog izražavanja
 • Organizacijske vještine, pedantnost i točnost

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
 • Usklađenost privatnog i poslovnog života

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 30.9. 2019.