HBOR Platforma za equity ulaganja u inovativne projekte
HBOR je pristupio EIF-NPI Equity Platformi koja ima za cilj povezivanje nacionalnih, EU i privatnih izvora financiranja i razvoja novih standardiziranih equity proizvoda u suradnji s EIF-om. Putem Platforme želi se olakšati pristup financijskim sredstvima za mala i srednja poduzeća (do 250 zaposlenih) te srednje kapitalizirana poduzeća (250 – 3000 zaposlenih) koja posluju na teritoriju EU, kroz razvoj novih mogućnosti i modela equity ulaganja u inovativne projekte, u njihovoj ranoj fazi kao i u fazi rasta. Europski investicijski fond (EIF) i Europska komisija pokrenuli su novu equity platformu kojom se nastoji olakšati suradnja između EIF-a i nacionalnih razvojnih institucija ili banaka (NRI-ova) diljem država-članica EU-a. Equity platforma EIF-NRI pomoći će EIF-u i NRI-ovima u međusobnom promicanju i razmjeni znanja i najboljih praksi. Na prvom sastanku koji je održan danas, osnivački članovi Generalne skupštine ove platforme koja je sazvana u Luksemburgu kako bi se potpisala povelja o osnivanju te započeli prvi razgovori o mogućim modelima suradnje. Uključeno je gotovo 30 NRI-ova iz 18 država-članica EU-a. Isti obuhvaćaju institucije koje su aktivne kako na nacionalnoj, tako i na regionalnoj razini.

Equity proizvodi kroz povezivanje nacionalnih, EU i privatnih izvora financiranja

Komentirajući novu inicijativu, glavni izvršni direktor EIF-a Pier Luigi Gilibert kazao je: “Današnje pokretanje equity platforme EIF-NRI u Luksemburgu izvanredna je prigoda za osnivačke članove u identifikaciji novih načina na koje isti mogu izmjenjivati najbolje prakse i tijesnije surađivati po pitanjima s kojima se suočavaju europska tržišta poduzetničkog kapitala i privatnog kapitala. Veliko mi je zadovoljstvo što su mnogi NRI-ovi diljem Europe postali članovi ove nove platforme, prve takve vrste u okviru EFSU-ija. Uvjeren sam da će platforma pomoći u iznalaženju novih rješenja za potporu europskim MSP-ovima kroz plasman kapitala. Time će se osigurati materijalni doprinos ciljevima strategije za Uniju tržišta kapitala EU-a.” Potpredsjednik Europske komisije Jyrki Katainen, nadležan za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost, rekao je: “Kroz partnerstvo s EIF-om, nacionalne razvojne banke i institucije imaju ključnu ulogu u provedbi Plana ulaganja. Njihove palete proizvoda, poznavanje lokalnih prilika i geografski prostor neprocjenjivi su za financiranje projekata diljem EU-a. U našem prijedlogu za proširenje Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), Grupa Europske investicijske banke ostaje ključni partner, uključujući u projektima sufinanciranja s Grupom EIB i drugim ulagačima. Današnje pokretanje nove equity platforme vrlo je dobar prvi korak za proširenje suradnje s Europskim investicijskim fondom te vjerujem da će dovesti do još boljeg uspjeha kada je riječ o financiranju MSP-ova u okviru Plana ulaganja".
O EIF-u
Europski investicijski fond (EIF) dio je Grupe Europske investicijske banke. Njegova glavna misija je potpora europskim mikro, malim i srednjim poduzećima (MSP) pomažući im u pristupu financiranju. EIF oblikuje i osmišljava poduzetnički kapital i kapital za rast, instrumente garancija i mikrofinanciranja koji posebno imaju za cilj ovaj segment tržišta. U toj ulozi, EIF promiče ciljeve EU-a za potporu inovacijama, istraživanju i razvoju, poduzetništvu, rastu i zapošljavanju.
O Planu ulaganja (Junckerov plan)
Plan ulaganja za Europu usredotočen je na jačanje europskih ulaganja za otvaranje radnih mjesta i rast. Isto se provodi kroz pametno korištenje novih i postojećih financijskih resursa, uklanjanje prepreka za ulaganja, osiguravanje vidljivosti i tehničke pomoći za investicijske projekte. Plan ulaganja već pokazuje rezultate. Očekuje se da će do sad odobreni projekti i ugovori za financiranje u okviru EFSU-a (do 26. rujna 2016.) mobilizirati 127,2 milijardi EUR-a kroz ukupna ulaganja u 27 država-članica i poduprijeti gotovo 290.000 MSP-ova. Temeljem tog uspjeha, Europska komisija je dana 14. rujna 2016. predložila proširenje EFSU-a kroz povećanje njegovih resursa i trajanja kao i jačanje snaga. Najnovije podatke EFSU-a, uključujući analizu po sektorima i zemljama možete naći ovdje. Za više informacija pogledajte FAQs.