HBOR Popis sjednica Nadzornog odbora, 2017. godina
1. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a dana 25. siječnja 2017.
D N E V N I R E D

1. Odluka o opozivu predsjednika i članova Uprave HBOR-a, 2. Odluka o imenovanju predsjednice i članice Uprave HBOR-a, 3. Odluka o obustavi javnog natječaja za imenovanje predsjednika i dva člana Uprave HBOR-a objavljenog u Narodnim novinama dana 1. travnja 2016. godine, 4. Odluka o pokretanju postupka odabira kandidata za imenovanje predsjednika i dva člana Uprave HBOR-a javnim natječajem, 5. Razno.
2. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a dana 17. ožujka 2017.
D N E V N I R E D

1. Otvaranje sjednice, 2. Ponuda Europske Investicijske Banke za kredit HBOR-u za financiranje projekta, 3. Prijedlog za davanje suglasnosti za odobrenje kredita po programu „Gospodarstvo“ - Model podjele rizika (izravni kredit HBOR-a i kredit preko Zagrebačke banke d.d., Zagreb), 4. Prijedlog za davanje suglasnosti za odobrenje kredita po programu „Kreditna linija za financiranje vodoopskrbe i odvodnje na području Republike Hrvatske (III faza)“, 5. Prijedlog za davanje suglasnosti za odobrenje kredita po programu „Kredit kupcu“, 6. Prijedlog za davanje suglasnosti za odobrenje kredita po programu „Kredit kupcu“, 7. Prijedlog za davanje suglasnosti za odobrenje kredita Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., Zagreb po programu „Turizam“, 8. Prijedlog za davanje suglasnosti za odobrenje kredita Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, po programu "Gospodarstvo", 9. Prijedlog za davanje suglasnosti za izmjenu Odluke Uprave o odobrenju kredita, 10. Prijedlog za davanje suglasnosti za reprogram po Ugovoru o kreditu, 11. Razno.
3. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a –pisano izjašnjavanje dana 30. ožujka 2017.
PISANO IZJAŠNJAVANJE O SLJEDEĆEM 1. Prijedlog za davanje suglasnosti za izmjenu Odluke Uprave o odobrenju kredita.
4. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a –pisano izjašnjavanje dana 12. travnja 2017.
PISANO IZJAŠNJAVANJE O SLJEDEĆEM 1. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Likvidnost“.
5. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a - pisano izjašnjavanje dana 27. travnja 2017.
PISANO IZJAŠNJAVANJE O SLJEDEĆEM 1. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Likvidnost“.
6. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a održana je dana 28. travnja 2017.
D N E V N I R E D

1. Prijedlog razmatranja odobrenja izravnog kredita po programu „Restrukturiranje” i izravnog kredita po Modelu podjele rizika putem Hrvatske poštanske banke d.d., 2. Razno.
7. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a održana je dana 19. svibnja 2017.
D N E V N I R E D

1. Otvaranje sjednice, 3. Utvrđivanje novog saziva Revizorskog odbora, 4. Godišnji financijski izvještaji HBOR-a za 2016. godinu, 8. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita (izravni kredit HBOR-a i kredit preko OTP banke d.d.) po programu „Turizam”, 9. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Infrastruktura“, 10. Prijedlog davanja suglasnosti na povećanje okvirnog kredita za UniCredit Leasing Croatia d.o.o., Zagreb, 19. Razno. Točke 2., 5.-7., 11.-18. Izvješća, prijedlozi i informacije
8. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a – pisano izjašnjavanje dana 12. srpnja 2017.
PISANO IZJAŠNJAVANJE O SLJEDEĆEM 1. Davanje suglasnosti na ustupanje dijela tonskog zapisa s 12. sjednice Nadzornog odbora HBOR-a održane dana 20. prosinca 2016. godine medijima,
9. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a održana je dana 25. srpnja 2017.
D N E V N I R E D 1. Otvaranje sjednice, 2. Prijedlog za davanje suglasnosti za odobrenje kredita po programu „Turizam“ s Privrednom bankom Zagreb d.d., 3. Prijedlog za davanje suglasnosti za odobrenje kredita po programu „Gospodarstvo“ Privrednoj banci Zagreb d.d., 4. Prijedlog za davanje suglasnosti za smanjenje marže u kamati po programu „Kredit kupcu“, 5. Prijedlog za davanje suglasnosti za odobrenje kredita i izdavanje obvezujuće ponude (klupski kredit Zagrebačke banke d.d., Privredne banke Zagreb d.d., Splitske banke d.d., Hrvatske poštanske banke d.d., Erste & Steiermärkische bank d.d. i HBOR-a), 6. Prijedlog za davanje suglasnosti za izmjenu Odluke Uprave i stavljanja izvan snage Odluke Uprave po programu „Infrastruktura“, 7. Prijedlog za davanje suglasnosti za izmjenu uvjeta po Ugovoru o kreditu i prihvaćanje informacije o izmjenama u investiciji, program „Infrastruktura“, 8. Prijedlog smanjenja kamatne stope po Ugovoru o kreditu, 9. Prijedlog smanjenja kamatne stope po Ugovoru o kreditu, 10. Prijedlog zaključenja okvirnih kredita između Europske investicijske banke i HBOR-a, 11. Prijedlog zaključenja Okvirnog ugovora o kreditu između Razvojne banke Vijeća Europe i HBOR-a, 12. Utvrđivanje novog saziva Revizorskog odbora, 13. Nerevidirani skraćeni konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 1.1. do 31.3.2017. godine, 14. Izvješće o izravno odobrenim kreditima, 15. Razno.
10. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a –pisano izjašnjavanje dana 31. srpnja 2017.
PISANO IZJAŠNJAVANJE O SLJEDEĆEM 1. Prijedlog imenovanja predsjednice i članice Uprave HBOR-a
11. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a održana je 9. listopada 2017.
D N E V N I R E D 1. Otvaranje sjednice, 2. Prijedlog opoziva predsjednice i članice Uprave HBOR-a i prijedlog imenovanja predsjednice i članova Uprave HBOR-a, 3. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Infrastruktura“, 4. Prijedlog davanja suglasnosti na otpuštanje dijela osiguranja po Ugovoru o kreditu zaključenom s Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, 5. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje okvirne linije za izdavanje domaćih i inozemnih činidbenih garancija, 6. Prijedlog davanja suglasnosti na izdavanje izvozne bankarske garancije, 7. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Infrastruktura“- Model podjele rizika Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, 8. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Zaštita okoliša“- Model podjele rizika OTP BANKA HRVATSKA d.d., Zadar, 9. Prijedlog davanja suglasnosti na obnavljanje Ugovora o kreditu zaključenog sa Zagrebačkom bankom d.d., Zagreb, 10. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Infrastruktura“ Privrednoj banci Zagreb d.d., Zagreb, 11. Prijedlog davanja suglasnosti na sniženje kamatne stope i produljenje roka korištenja kredita po okvirnim kreditima leasing društvima, 12. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Likvidnost“, 13. Prijedlog davanja suglasnosti na izdavanje kontragarancije za povrat avansa i kontragarancije za dobro izvršenje posla, 14. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Restrukturiranje“, 15. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Restrukturiranje“ – Model podjele rizika-VP sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb, 16. Informacija o prijedlogu za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama konačne Odluke o ulaganju, 20. Razno (Informacija o izmjenama i dopunama i izradi pročišćenog teksta Pravilnika o državnim potporama HBOR-a). Točke 17.- 19. Izvješća i informacije
12. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a - pisano izjašnjavanje dana 26. listopada 2017.
PISANO IZJAŠNJAVANJE O SLJEDEĆEM 1. Prijedlog davanja suglasnosti na prijedlog izmjene uvjeta Ugovora o kreditu.
13. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a održana je 12. prosinca 2017.
D N E V N I R E D 1. Otvaranje sjednice, 2. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Zaštita okoliša“, 3. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Infrastruktura“ Privrednoj banci Zagreb d.d., , 4. Prijedlog davanja suglasnosti na odobrenje kredita po programu „Infrastruktura“, 5. Prijedlog davanja suglasnosti na reguliranje kamatnih stopa i izmjenu dinamike otplate po Ugovoru o kreditu zaključenom po programu „Turizam“, 6. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope po Ugovorima o kreditu, 7. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope po Ugovoru o kreditu, 8. Prijedlog davanja suglasnosti na smanjenje kamatne stope te izmjenu osiguranja kredita odobrenog po programu „Nova proizvodnja“, 12. Razno. Točke 9. - 11. Izvješća
14. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a – pisano izjašnjavanje dana 21. prosinca 2017.
PISANO IZJAŠNJAVANJE O SLJEDEĆEM 1. Prijedlog davanja suglasnosti na zaključenje Sporazuma o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF KREDITI ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST“ između HBOR-a i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama objavljene su informacije za koje ne postoji ograničenje prava na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Neposredan uvid u rad ograničen je sukladno članku 12. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama. Sjednice Nadzornog odbora HBOR-a, 2016. godina