Program pojedinačnog osiguranja kredita za likvidnost izvoznika

Ako ste izvoznik, a za osiguranje kredita za likvidnost ne zadovoljavate uvjete propisane Programom osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika - mjera pomoći gospodarstvu RH nakon ruske agresije na Ukrajinu, na raspolaganju Vam je Program pojedinačnog osiguranja kredita za likvidnost izvoznika - mjera pomoći gospodarstvu RH nakon ruske agresije na Ukrajinu, koji provodi HBOR kao osiguratelj u ime i za račun RH, kao jednu od mjera pomoći gospodarstvu (dalje: Program osiguranja).

KOME JE PROGRAM OSIGURANJA NAMIJENJEN?

Subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost (osim djelatnosti isključenih Prilogom 1. HBOR-ovih Općih kriterija prihvatljivosti), bez obzira na veličinu i pravni oblik, i koji su registrirani u RH te koji, između ostalog, zadovoljavaju sljedeće uvjete:
  • ne podliježu sankcijama EU,
  • susreli su se s poteškoćama u poslovanju kao posljedicom poremećaja u gospodarstvu uzrokovanim ruskom agresijom na Ukrajinu,
  • ostvarili su najmanje 10% izvoznog prihoda u poslovnim prihodima ostvarenim u 2021. ili u zadnjoj godini za koju su dostupni službeni godišnji financijski izvještaji društva (izvoznik)
ili
ostvarili su više od 50% prihoda od noćenja u poslovnim prihodima ostvarenim u 2021. ili u zadnjoj godini za koju su dostupni službeni godišnji financijski izvještaji društva, pri čemu je u toj godini udio ostvarenih noćenja nerezidenata Republike Hrvatske u ukupnom broju noćenja najmanje 30% (izvoznik)
ili
ostvarili su najmanje 10% prihoda s jednim ili više izvoznika iz prethodne točke, u poslovnim prihodima ostvarenim u 2021. ili u zadnjoj godini za koju su dostupni službeni godišnji financijski izvještaji društva (dobavljač izvoznika).

KOJE SU PREDNOSTI PROGRAMA OSIGURANJA?

  • osiguranje do najviše 90% pokrića iznosa glavnice kredita za likvidnost izvoznika,
  • kod visine pokrića niže od 90% osiguranjem može biti pokrivena i ugovorena kamata (redovna, interkalarna i kamata u počeku),
  • banka je osigurana od neizvršenja obveze po ugovoru o kreditu.
Program osiguranja dostupan je svim kreditnim institucijama u Republici Hrvatskoj koje imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj (sjedište ili podružnicu) i koje posluju u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, kao i za HBOR kao kreditora. Za kredite za likvidnost za koje žele koristiti Program osiguranja, kreditne institucije podnose HBOR-u kao osiguratelju pojedinačne Zahtjeve za osiguranje.

Za svaki kredit osiguran po Programu osiguranja, HBOR kao osiguratelj naplaćuje od banke kao osiguranika naknadu za obradu zahtjeva za osiguranje i premiju osiguranja. Korisnicima kredita na raspolaganju je mogućnost korištenja subvencija za premije osiguranja u skladu s Programom subvencioniranja premije osiguranja - mjera pomoći gospodarstvu RH nakon ruske agresije na Ukrajinu PSP-UKR-01/23.

Dokumentacija: Zahtjev za odobrenje pojedinačnog osiguranja - Ukrajina
Privitci Zahtjevu za odobrenje pojedinačnog osiguranja - Ukrajina
Nacrt Police osiguranja (pojedinačno osiguranje)  - Ukrajina
Nacrt Ugovora o regresnoj naplati (pojedinačno osiguranje)  - Ukrajina

Sporazumi i prilozi po uvjetima do 13. rujna 2022.
Sporazumi i prilozi po uvjetima do 31. prosinca 2022.