HBOR Tema pametnih gradova i otoka okupila sudionike iz Hrvatske i EU
Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) sudjelovala je na cjelodnevnoj konferenciji o pametnim ulaganjima pod nazivom „Investicijske platforme za podršku pametnim gradovima i otocima u Europi”, koju su organizirali Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) i Europska investicijska banka (EIB).

Konferencija je okupila brojne relevantne sudionike među kojima i ministricu regionalnoga razvoja i fondova EU Gabrijelu Žalac, potpredsjednika Europske investicijske banke Vazila Hudáka, čelnike jedinica lokalnih i regionalnih samouprava, državnih tijela i institucija iz Europske unije i regije.

Implementacija projekata temeljenih na novim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama

Razvojem pametnih gradova i pametnih otoka kao novim konceptom želi se potaknuti implementacija projekata temeljenih na novim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (IKT) te partnerstvima s više zainteresiranih strana, kao i odgovoriti na ključne društvene, klimatske, energetske, sigurnosne, demografske, socijalne i druge izazove.

HBOR do sada kreditirao više od 800 infrastrukturnih projekata

Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a, sudjelujući na panelu, istaknula je HBOR-ovu ulogu u financiranju infrastrukturnih ulaganja, kreditiranju projekata sufinanciranih sredstvima EU fondova, kako za privatni tako i za javni sektor, te rezultate u provođenju financijskih instrumenta. HBOR je do sada kreditirao više od 800 različitih infrastrukturnih projekata, a posebno su istaknute prednosti korištenja financijskih instrumenata za ulaganja u energetsku učinkovitost zgrada javnog sektora te obnovu javne rasvjete.

Sredstva za izradu projektne dokumentacije za projekte energetske učinkovitosti

U tom je kontekstu najavljeno i pokretanje provedbe „ELENA“ programa vrijednog više od 2 milijuna EUR. Ovim sredstvima financirat će se vanjski stručnjaci koji će prihvatljivim korisnicima izrađivati projektnu dokumentaciju za ulaganje u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Izrađena projektna dokumentacija moći će se koristiti za podnošenje zahtjeva za odobrenje sredstava za kreditne linije HBOR-a kojima se potiče energetska učinkovitost, ali i za druge izvore financiranja.
 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU) i Europska investicijska banka (EIB) su u rujnu 2018. godine potpisali savjetodavni ugovor za uspostavu prvih investicijskih platformi u RH, prije čega je u planu niz pripremnih radnji, kao što je to bila praksa i u ostalim zemljama. U tu je svrhu EIB angažirao vanjske stručnjake da na terenu pomognu potencijalnim prijaviteljima oko pripreme baze projekata koji bi nakon uspostave samih platformi bili spremni i za prijavu na iste. U kreiranju i provedbi investicijske platforme partner MRRFEU-a će biti Hrvatska banka za obnovu i razvitak.