Inovativni proizvodi

Uz podršku HBOR-a danas smo prisutni diljem svijeta, a na HBOR računamo i u daljnjim planovima za proširenje.
Zvonimir Viduka, direktor
Altpro d.o.o.

 

Ulaganja u istraživanja i razvoj ključna su za razvoj svih gospodarskih grana, a visok stupanj inovativnosti i diferencijacija osiguravaju visoku profitabilnost i povratak ulaganja, pri čemu je ključno da se inovativna otkrića i ideje pretvore u uspješne komercijalne proizvode.

Prema podacima Eurostata, zemlje članice Europske unije na istraživanje i razvoj (R&D)  ulažu nešto više od 2 posto BDP-a. U svrhu stimuliranja konkurentnosti u EU, jedan od pet ciljeva strategije Europa 2020. jest da se postotak ulaganja u istraživanja i razvoj podigne na 3 posto BDP-a do 2020. godine.

U Hrvatskoj gotovo 50% ulaganja u istraživanje i razvoj dolazi iz privatnog sektora koji ulaganja u proizvodnju i komercijalizaciju svojih proizvoda mogu financirati povoljnim HBOR-ovim kreditima.

Cilj je povećati broj i kvalitetu novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja.

 

Sniženje kamatnih stopa za inovativne poduzetnike

Za kreditiranje inovativnih poduzetnika, HBOR je u suradnji s  Europskim investicijskom fondom (EIF) i Europskom komisijom u okviru Plana ulaganja za Europu (Junckerovog plana) ugovorio sniženje kamatne stope za izravno odobrene kredita po postojećim programima HBOR-a, a sukladno propisanim kriterijima.

 

Inovativni proizvodi na šest kontinenata

Društvo ALTPRO d.o.o.  od 1994. godine bavi se razvojem i proizvodnjom signalno-sigurnosne opreme za željeznička vozila i infrastrukturu.

 

Proizvodi više od 900 raznih uređaja, a s dvije niše kompletnih sigurnosnih sustava za željeznička vozila i infrastrukturu ALTPRO je trenutno jedan od nekoliko proizvođača te opreme u svijetu.

 

Zahvaljujući stalnom ulaganju u razvoj proizvoda i kvalitetu, njihovi proizvodi su ušli na tržišta 47 zemalja na šest kontinenata.

 

Svi proizvodi rezultat su vlastitog znanja i razvoja, a za svoje inovacije dobili su mnogobrojne nagrade na izložbama inovacija u Hrvatskoj i svijetu kao i najviša državna priznanja

 

ALTPRO je osnovao Zvonimir Viduka, uspješan inženjer i inovator:
„Uz pomoć HBOR-ovih sredstava 2011. godine otvorili smo prvi razvojno-inovacijski centar u jugoistočnoj Europi koji je omogućio realizaciju mnogih projekata u vezi sa sigurnosnim uređajima za željeznička vozila. Danas ove inovativne proizvode i sustave, također uz kreditna sredstva HBOR-a za pripremu izvoza i osiguranje izvoznih poslova, uspješno plasiramo na cijeli niz tržišta. Ponosan sam na uspjehe koje nižemo i u kojima nam je uvelike pomogao i HBOR. Na podršku HBOR-a računamo i u daljnjim planovima za proširenje kapaciteta koji su upravo u tijeku – ove godine planiramo otvoriti novi razvojno inovacijski centar za vozila.“

preporučeno za INOVACIJE

Nova proizvodnja

Kreditna sredstva za društva koja ulažu u nove ili razvijaju postojeće proizvode, koji već posjeduju certifikate potrebne za prodaju na tržištu ili će ih sredstvima kredita ishoditi te koriste certificirane repromaterijale i sirovine koje udovoljavaju standardima kvalitete i sigurnosti.

Saznajte više

Pronalasci

Korisnici su mala i srednja trgovačka društva i obrtnici koji imaju razvijen proizvod (atestiran prototip) i/ili tehnologiju te zadovoljavaju jedan od sljedeća tri uvjeta: 1. podnijeli su zahtjev za priznanje patenta u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu; 2. pokrenuli su postupak zaštite industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu; 3. koji posluju dulje od 2 godine te koji u bilanci za prethodnu godinu imaju iskazanu stavku – nematerijalna imovina – izdaci za razvoj.

Saznajte više

Kreditiranje EU projekata privatnog sektora

Kreditiraju se projekti privatnog sektora koji se sufinanciraju sredstvima ESI fondova. Krediti su namijenjeni za financiranje troškova prihvatljivih i neprihvatljivih izdataka.

Saznajte više