Zato što vjerujemo u vaše proizvode...

…kreditiramo prerađivače uz kamatnu stopu nižu i od 1,5%.
Zato što dobri projekti zaslužuju podršku
Investicijski krediti s rokovima otplate do 17 godina

preporučeno za Prerađivači

Investicije privatnog sektora

Krediti za ulaganja u osnovna sredstva s ciljem modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja.

Saznajte više

EU projekti

Krediti za subjekte privatnog i javnog sektora koji zadovoljavaju uvjete natječaja za bespovratna sredstva na koji su se prijavili.

Saznajte više

ESIF Krediti za rast i razvoj

Investicijski krediti s niskim kamatnim stopama i bez uobičajenih naknada pri odobrenju i korištenju kredita.

Saznajte više