Zatvoreni natječaji
 • Odluka o zatvaranju natječaja: 18.1.2018. Odabran je Damir Kipčić, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 16.1.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 8.1.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 4.1. i 5.1.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 3.1.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 18.12.2017.

 

RUKOVODITELJ DIREKCIJE APLIKATIVNE PODRŠKE (m/ž)
u Sektoru informacijskih tehnologija

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:
• Upravlja Direkcijom aplikativne podrške,
• Sudjeluje u izradi i provedbi strategije IS HBOR-a,
• Sudjeluje u svim projektima Sektora IT, surađuje s krajnjim korisnicima ,
• Definira odgovarajuće procese, pravila rada, ciljeve, uloge i mjerila za direkciju, uključujući pripadajuću dokumentaciju (upute, pravilnici, smjernice i sl.) te usklađenost istih sa standardima banke,
• Definira stručnu metodologiju i tehnologiju iz područja rada direkcije, uključujući pripadajuću dokumentaciju, te usklađenost istih sa standardima banke,
• Upravlja IT aplikativnim razvojem, arhitekturom poslovnih i aplikativnih sustava, i primjenom aplikacija sa najboljim praksama i standardima,
• Koordinira projektne i razvojne timove, upravlja životnim ciklusom aplikacije,
• Upravlja razvojem aplikacija, povezivanjem informacijskih podsustava HBOR-a u integralni HBOR IS,
• Upravlja definicijom projektnih zadataka za izradu ili nabavu eksternaliziranog programskog rješenja,
• U suradnji sa drugim organizacijskim dijelovima Sektora upravlja dizajnom modela podataka i programskih rješenja,
• Prati napredak tehnologije i predlaže primjenu odgovarajućih proizvoda radi efikasnijeg i učinkovitijeg rada direkcije, sektora i HBOR-a.

 

Traženi uvjeti:
• najmanje VSS/mag., elektrotehničkog, ekonomskog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
• najmanje 5 godina radnog iskustva,
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office),
• radno iskustvo u implementaciji središnjeg bankarskog sustava,
• poželjno radno iskustvo u upravljanju IT timovima,
• poželjno upravljanje aplikativnim portfeljom (vanjski i interni razvoj/održavanje),
• poželjno poznavanje ESB arhitekture i SOA koncepta,
• poželjno poznavanje bankarskog poslovanja,
• poželjno poznavanje modela entiti-veze,
• poželjno poznavanje web tehnologija,
• poželjno poznavanje izvještajnih alata,
• poželjno poznavanje objektnog programiranja u JAVA programskom jeziku,
• poželjno poznavanje kolaboracijskih platformi i platformi za upravljanje dokumentacijom,
• poželjno poznavanje metode dijagrama toka podataka, dijagrama funkcijskog raščlanjivanja,
• poželjno poznavanje metodologije projektnog upravljanja, iskustvo u vođenju projekata i programa,
• poželjno poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL-u,
• poželjna visoka motiviranost, sistematičnost u radu, pouzdanost i fleksibilnost u radu, razvijene komunikacijske vještine, razvijene vještine timskog rada, razvijene vještine rješavanja problema, razvijene organizacijske vještine i vještine upravljanja vremenom, sposobnost stalnog učenja i usavršavanja, sposobnost prijenosa znanja, sposobnost upravljanja promjenama i inovativnošću.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.12.2017. godine.


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 28.12.2017. Odabrana je Marta Tomasović, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 21.12. i 22.12. 2017.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 11.12. i 14.12.2017.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 4.12. i 5.12.2017.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 27.11. i 29.11.2017.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 17.11.2017.

 

SISTEM ANALITIČAR ILI IT ARHITEKT (m/ž)

u Sektoru informacijskih tehnologija
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Svrha i cilj posla:

Na ovom radnom mjestu zaposlenik ima zadatak nadzirati, rješavati i pratiti zahtjeve po pojedinim poslovnim aplikacijama koje se koriste u HBOR-u, bilo da su interno razvijene ili su rezultat suradnje s vanjskim dobavljačem. Kako bi uspješno pružao podršku, mora se upoznati s poslovnim procesima HBOR-a i aplikacijama koje se u HBOR-u koriste.

 

Radni zadaci:

 • vodi projekte u domeni informacijskih rješenja
 • analizira poslovne procese i tokove podataka
 • sudjeluje kod izrade projektne dokumentacije za projekte banke s informacijskim sadržajem u okviru organizacijskih razina u kojima radi
 • sudjeluje u dizajniranju, implementaciji i testiranju aplikativnih rješenja
 • izrađuje korisničku dokumentaciju
 • analizira i grupira korisničke zahtjeve u logične, ekonomične i praktične projektne cjeline
 • svakodnevno komunicira s internim i eksternim klijentima
 • analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke za upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje integralnog informacijskog sustava
 • analizira dokumente koji sudjeluju u poslovnim procesima i podatke koje sadrže te identificira njihovu međuzavisnost
 • sudjeluje u izradi modela podataka (identificira entitete, definira relacije među njima, formate polja i identifikatore)

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VŠS/bacc. ili VSS/mag., ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva,
 • izvrsno znanje engleskog jezika,
 • napredno znanje rada na osobnom računalu (MS Office),
 • poželjno radno iskustvo u bankarskom sektoru
 • poželjno radno iskustvo u implementaciji središnjeg bankarskog sustava
 • poželjno znanje metode dijagrama toka podataka, dijagrama funkcijskog raščlanjenja,
 • poželjno znanje metode entiteti-veze,
 • poželjno znanje metodologije strukturne sistemske analize,
 • poželjno znanje metodologije projektnog upravljanja,
 • poželjno poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru,
 • poželjno znanje BPMN 2.0 notacije poslovnih procesa,
 • poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata,
 • poželjno iskustvo u tehnologijama: SOA, ESB¸
 • poželjno iskustvo u metodologijama: BPM, TOGAF,
 • analitičke vještine, sistematičnost, komunikacijske vještine, sklonost timskom radu, usmjerenost na rješavanje problema, prilagodljivost, pouzdanost, sposobnost stalnog učenja i usavršavanja te prijenosa znanja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 17.11.2017. godine.


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 21.12.2017. Odabran je Igor Ćuro, MBA
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 19. 12. 2017.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 14.12.2017.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 7.12. i 8.12.2017.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 28.11. i 29.11.2017.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 17.11.2017.

 

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKI NADZOR (m/ž)

u Sektoru tehničkih analiza, financijskog nadzora i zaštite okoliša
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Svrha i cilj posla:

Samostalno obavljanje financijskog nadzora korištenja kreditnih sredstava odobrenih za provedbu investicijskog projekta korisniku kredita s kojim je HBOR izravno sklopio ugovor o kreditu u svrhu kontrole ispunjenosti uvjeta za korištenje kredita, osobito glede namjenskog korištenja sredstava kredita i planiranog vremenskog okvira za provedbu investicijskog projekta.

 

Radni zadaci:

 • utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za početak korištenja kredita,
 • provjerava sukladnost dokumentacije s ugovorenim uvjetima,
 • procjenjuje promjene predložene od korisnika kredita,
 • provjerava jesu li završne aktivnosti na provedbi investicijskog projekta u predviđenim vremenskim okvirima,
 • utvrđuje je li provedba investicijskog projekta završena u svrhu izvještavanja o završetku korištenja sredstava kredita,
 • izrađuje izvješća o financijskom nadzoru,
 • prati primjenu propisa koji reguliraju tehnički aspekt provedbe investicijskog projekta,
 • surađuje s korisnikom kredita i drugim sudionicima provedbe investicijskog projekta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VSS/mag., građevinske ili druge tehničke struke,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva,
 • izvrsno znanje rada na osobnom računalu (MS Office),
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • spremnost na putovanja,
 • poznavanje regulatornog okvira u graditeljstvu,
 • poželjno radno iskustvo na poslovima nadzora u graditeljstvu,
 • poželjno znanje engleskog jezika u govoru,
 • poželjno znanje uredskog poslovanja, uključivo i znanje rada u sustavu elektroničkog uredskog poslovanja za upravljanje zapisima i dokumentima,
 • analitičke vještine, sistematičan pristup radu i razvijene organizacijske vještine, točnost i preciznost u radu, komunikacijske vještine, vještine upravljanja odnosima i izravnog rada sa klijentima, razvijene vještine pisanog poslovnog izražavanja, proaktivan pristup radu i sklonost timskom radu, sposobnost brze prilagodbe novim situacijama, vještine rješavanja problema, sposobnost rada u stresnim situacijama.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 17.11.2017. godine.


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 1.11.2017. Odabran je Ivan Katić, bacc.
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 19. 10. 2017.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 6.10.2017.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 28.9. i 6.10.2017. godine.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 25.9. i 2.10.2017.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 4.9.2017. godine.

 

STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA (m/ž)

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • Obrađuje zahtjeve za osiguranje i procjenjuje rizik izvoznog posla
 • Uspostavlja i održava odnose s klijentima
 • Priprema i izrađuje prijedloge za zaključivanje ugovora o osiguranju te za odobrenje osiguranih svota, kao i sve ostale potrebne ugovore
 • Prati i analizira podatke o rizičnosti pojedinih zemalja
 • Analizira financijska izvješća
 • Predlaže limite, osigurane svote, visinu pokrića i premiju osiguranja
 • Prati tijek izvoznog posla
 • Prati naplatu premije osiguranja, zaprima i obrađuje obavijesti o zakašnjenju plaćanja te aktivno sudjeluje u naplati dospjelih potraživanja
 • Sudjeluje u pripremi brošura i drugih promotivnih materijala te pripremi i održavanju prezentacija
 • Sudjeluje u izradi i razvoju novih proizvoda iz područja osiguranja izvoza
 • Sastavlja izvješća o riziku zemalja i predlaže izmjene klasifikacije
 • Izrađuje različita izvješća vezana uz poslove osiguranja izvoza
 • Sudjelovanje u promotivnim aktivnostima po potrebi

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc., isključivo ekonomskog smjera,
 • najmanje 2 godine radnog staža,
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno znanje rada u MS Office-u,
 • poželjno iskustvo rada u odjelu financija i računovodstva ili iskustvo rada u financijskom sektoru s klijentima koji su pravne osobe (revizorske kuće, banke, faktoring, leasing ili osiguravajuća društva),
 • poželjno znanje analize financijskih izvještaja tvrtki,
 • izvrsne vještine pisane i usmene komunikacije, prezentacijske i prodajne vještine, proaktivnost, razvijene analitičke vještine i vještine rješavanja problema, motiviranost za učenje i usvajanje novih znanja, usmjerenost na timski rad.

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • usklađenost poslovnog i privatnog života.

 

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu izvađenu u HZMO).

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 4.9.2017.

 


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 6.9.2017. Odabran je Vjekoslav Žužul, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 31. 8. 2017.
 • Stručno i psihologijsko testiranje: 23. 8. 2017.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 18. i 21. 8. 2017. godine.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 13. 8. 2017. godine.

 

STRUČNI SURADNIK ZA NABAVE (m/ž)
u Sektoru pravnih, općih i poslova usklađenosti

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • pripremanje i izrada cjelokupne dokumentacije u postupcima nabave nematerijalne informatičke imovine HBOR-a: izrađivanje prijedloga odluka Uprave o pokretanju postupka nabave, sudjelovanje u sastavljanju teksta javnih nadmetanja i poziva na podnošenje ponuda, sudjelovanje u ocjenjivanju ponuda, komunikacija s ponuditeljima,
 • pripremanje podloge za izradu prijedloga plana nabave,
 • sudjelovanje u izradi dijelova financijskog plana HBOR-a,
 • vođenje propisane evidencije nabave roba, usluga i radova,
 • vođenje evidencija ugovora, nabave male i velike vrijednosti te ostalih evidencija,
 • računsko i logičko kontroliranje ispravnosti dokumentacije s prilozima.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc., isključivo ekonomskog ili upravno-pravnog smjera,
 • najmanje 2 godine radnog staža,
 • znanje rada u MS Office-u s naglaskom na dobro znanje rada u Excelu,
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poželjno radno iskustvo u bankarskom poslovanju, javnoj službi na poslovima (javne) nabave,
 • poželjno znanje rada u sustavu za praćenje izvršenja nabave (SPIN),
 • poželjno znanje rada u sustavu elektroničkog uredskog poslovanja (OfficePoint),
 • organizacijske vještine, analitičke vještine, razvijene vještine pisanog poslovnog izražavanja, točnost i preciznost u radu, razvijene komunikacijske vještine, usmjerenost na klijente, sposobnost brze prilagodbe novim situacijama.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.
Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu izvađenu u HZMO).

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 • Odluka o zatvaranju natječaja: 31.5.2017. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 3.4.2017.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 28.3., 29.3. i 3.4.2017.
 • Testiranje odabranih kandidata: 17.3. i 27.3.2017.
 • Rok za prijavu je istekao: 27.2.2017.

 

STRUČNI / SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA (m/ž)

u Odjelu srednjoročno-dugoročnog osiguranja, direkciji Osiguranje izvoza

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Svrha i cilj posla:

Poslovi osiguranja izvoza su poslovi u okviru državne potpore izvozu hrvatskih roba i/ili usluga, a koje provodi HBOR.

Stručni suradnik za osiguranje izvoza radi na poslovima analize i procjene rizika vezanih uz naplatu isporuka roba i usluga prema inozemnim kupcima, povrat dugoročnih financijskih kredita odobrenih inozemnim kupcima ili bankama kao i uz naplatu po izdanim bankarskim garancijama, u svrhu izdavanja polica osiguranja od komercijalnih i političkih rizika.

 

Radni zadaci:

 • Vođenje poslovnog odnosa s korisnicima osiguranja: izvoznicima, domaćim i stranim bankama, financijskim institucijama, izvozno-kreditnim agencijama, reosigurateljima,
 • Zaprimanje i obrada zahtjeva za osiguranje naplate izravnih isporuka, kredita kupcu i/ili banci kupca, kredita dobavljača, kredita za pripremu izvoza, činidbenih bankarskih garancija, sve u svrhu realizacije izvoznih poslova u međunarodnoj trgovini,
 • Obrada zahtjeva koja obuhvaća strukturiranje i analizu izvoznih projekata, analizu izvoznika i inozemnih dužnika, kao i analizu političkih i gospodarskih prilika na uvoznim tržištima, u svrhu procjene prihvatljivosti istih za osiguranje,
 • Priprema materijala i izvještaja za tijela odlučivanja,
 • Praćenje i administriranje zaključenih ugovora o osiguranju.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc., ekonomskog, pravnog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera (poželjno VSS/mag.),
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva,
 • Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • Izvrsno znanje rada na računalu (Excel, Word, PowerPoint),
 • Znanje analize financijskih izvještaja tvrtki,
 • Poželjno iskustvo rada u financijskom sektoru s klijentima koji su pravne osobe (revizorske kuće, banke, faktoring, leasing ili osiguravajuća društva),
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,
 • Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika,
 • Proaktivnost, razvijene analitičke vještine i vještine rješavanja problema, izvrsne vještine pisane komunikacije, sposobnost za učenje i usvajanje novih znanja, usmjerenost na timski rad.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje (Excel, engleski jezik, znanje financijske analize), psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 27.2.2017.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 • Odluka o zatvaranju natječaja: 28.6.2017. Postupak zapošljavanja je obustavljen.
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 6.10.2016.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 26.9.2016.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 16.9., 19.9. i 20.9.2016.
 • Testiranje znanja kandidata: 1.9., 2.9., 9.9. i 14.9.2016.
 • Rok za prijavu je istekao: 18.7.2016.

 

SURADNIK ili STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE PODRŠKE (m/ž) 

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Zaprima, evidentira i popisuje svu dokumentaciju,
 • Unosi podatke kreditnog/garancijskog spisa u aplikacije,
 • Strukturira kreditni/garancijski spis te ga upućuje na daljnju obradu,
 • Izrađuje odluke i ugovore o kreditu/garanciji,
 • Provjerava i evidentira instrumente osiguranja,
 • U suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama obavlja povrat instrumenata osiguranja i izdavanja brisovnih očitovanja,
 • Sudjeluje u provedbi aktivnosti vezanim za korištenje kredita putem poslovnih banaka,
 • Popisuje primopredajnu dokumentaciju kreditnih/garancijskih spisa za prebacivanje u Direkciju rizičnih plasmana,
 • Sudjeluje u pripremi i izradi akata, procedura, tehnologija i metoda rada,
 • Sudjeluje u izradi analiza i izvješća iz djelokruga Službe.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • SSS ili VŠS/bacc. (ovisno o radnom mjestu),
 • najmanje 1 godina ili 2 godine radnog iskustva (ovisno o radnom mjestu),
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i u pismu,
 • izvrsno znanje rada na osobnom računalu (MS Office),
 • sposobnost rješavanja problema, sistematičan pristup radu i razvijene organizacijske vještine, pedantnost i točnost u radu, razvijene vještine usmene i pisane komunikacije,
 • Poželjno radno iskustvo u bankarstvu.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.7.2016. godine.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 • Odluka o zatvaranju natječaja: 28.6.2017. Postupak zapošljavanja je obustavljen.
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 13.9.2016.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 9.9.2016.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 1.9., 2.9., 5.9. i 7.9.2016.
 • Testiranje znanja kandidata: 25.8., 26.8. i 1.9.2016.
 • Rok za prijavu je istekao: 18.7.2016.

 

STRUČNI SURADNIK ZA KREDITIRANJE (m/ž)

više izvršitelja na određeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • uspostava kontakata i komunikacija s klijentima u pripremi prijedloga za kreditiranje/izdavanje garancija, kao i u strukturiranju kreditnih zahtjeva klijenata
 • pregovaranje i strukturiranje kreditnih/garancijskih transakcija
 • vođenje i koordiniranje cjelokupnog procesa obrade kredita, ocjenjivanja sposobnosti klijenata i projekata, osiguranja kredita, priprema ugovora i praćenje u procesu korištenja kredita
 • preliminarna analiza financijskih izvješća klijenata i projekata
 • provedba periodičnih financijskih analiza klijenata
 • praćenje aktivnosti i rezultata poslovanja klijenata do konačne otplate kredita
 • praćenje uvjeta kredita na domaćem tržištu, uočavanje potrebe klijenata i iniciranje prijedloga promjena i poboljšanja

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc., ekonomskog smjera
 • najmanje 2 godine radnog iskustva u bankarstvu i/ili financijama
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • znanje rada na računalu (MS Office)
 • vozačka dozvola B kategorije
 • analitičke sposobnosti, proaktivan pristup radu i sklonost timskom radu, usmjerenost na klijenta i usmjerenost na rezultat, komunikacijske i pregovaračke vještine, sistematičnost u radu, sposobnost kvalitetnog postavljanja prioriteta i razvijene organizacijske vještine
 • Poželjno znanje analize financijskih izvješća i projekata gospodarskih subjekata sukladno dobrim bankarskim praksama
 • Poželjno odlično poznavanje bankarskog poslovanja

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.7.2016. godine.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 • Odluka o zatvaranju natječaja: 5.4.2017. Odabran je Siniša Ryš, SSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 29.3.2017.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 24.3.2017.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 2.3., 3.3. i 6.3.2017.
 • Testiranje odabranih kandidata: 31.1. i 1.2.2017.
 • Rok za prijavu je istekao: 11.1.2017.

 

SURADNIK ZA KLASIFIKACIJU I OBRADU POŠTE (m/ž)

u Sektoru pravnih, općih i poslova usklađenosti

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • zaprimanje i urudžbiranje ulazne pošte banke putem računalne aplikacije OfficePoint te raspoređivanje iste po organizacijskim jedinicama banke,
 • zaprimanje, urudžbiranje izlazne pošte banke te priprema pošte za otpremu,
 • zaprimanje, urudžbiranje i razvrstavanje svih ostalih pošiljaka i dostava,
 • urudžbiranje ulaznih računa putem računalne aplikacije e-knjiga računa.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje SSS,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u uredskim i administrativnim poslovima,
 • znanje rada u uredskim programima (MS Office),
 • osnovno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poželjno znanje rada u nekom od sustava elektroničkog uredskog poslovanja (OfficePoint, e-Ured i sl.),
 • poželjno radno iskustvo u bankarskom poslovanju,
 • razvijene vještine pisanog poslovnog izražavanja,
 • točnost i preciznost u radu,
 • razvijene komunikacijske vještine i vještine suradnje s kolegama,
 • sposobnost učinkovitog rada u situacijama kratkih vremenskih rokova.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 11.1.2017.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

DRUGA GRUPA KANDIDATA:

 • Odluka o zatvaranju natječaja: 3.3.2017. Odabrana je Sanja Ježek, SSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 24.2.2017.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 15.2.2017.
 • Testiranje znanja 31.1.2017.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 24.1. i 25.1.2017.

PRVA GRUPA KANDIDATA:

 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 23.11.2016. i 5.12.2016.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 21.11.2016. i 5.12.2016.
 • Testiranje znanja kandidata: 15.11.2016.
 • Rok za prijavu je istekao: 31.10.2016.

 

BLAGAJNIK (m/ž)
u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Obavlja uplatu i isplatu gotovine na temelju likvidirane i kontrolirane dokumentacije
 • Ispostavlja uplatno-isplatne dokumente
 • Vodi blagajničku evidenciju te evidentira isto u glavnoj knjizi banke kao i analitičkoj evidenciji troškova
 • Odgovara za stanje blagajne
 • Priprema isplate putnih i ostalih troškova na tekuće račune radnika te evidentira isto u glavnu knjigu banke te u analitičku evidenciju troškova
 • Usklađuje analitičke knjigovodstvene evidencije s Glavnom knjigom
 • Priprema podatke za izradu izvješća o troškovima iz analitičkih evidencija te sastavlja izvješća na zahtjev tijela HBOR-a
 • Obavlja usklađenja stanja imovine, potraživanja i obveza
 • Priprema i izrađuje pomoćne liste za potrebe provođenja godišnjeg popisa
 • Evidentira dnevne izvode i kontrolira uplate dospjelih obveza i potraživanja
 • Izrađuje temeljnice, obračune i naloge analitičkih evidencija za Glavnu knjigu
 • Evidentira vrijednosnice u blagajni

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • SSS ekonomskog smjera,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva,
 • napredno znanje MS Excela i poznavanje ostalih MS Office uredskih programa,
 • poznavanje osnova engleskog jezika,
 • posjedovanje osnovnih računovodstvenih znanja,
 • poželjno znanje blagajničkog poslovanja,
 • poželjno iskustvo vođenja analitičkih knjigovodstvenih evidencija (knjiženja)
 • poželjno znanje izrade obrazaca za devizno plaćanje,
 • poželjno poznavanje zakonskih odredbi koje reguliraju navedeno područje,
 • savjestan pristup radu,
 • usmjerenost na detalje, sistematičnost i preciznost u radu.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 31.10.2016.. godine.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 • Odluka o zatvaranju natječaja: 3.3.2017. Odabrani kandidati su: Kristina Ilić i Ivo Zrilić, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 23.2.2017.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 15.2.2017.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 09.02. i 10.02.2017.
 • Testiranje znanja 31.1.2017.
 • Rok za prijavu je istekao: 11.1.2017.

 

 • STRUČNI SURADNIK ZA PLAN, ANALIZU I IZVJEŠĆIVANJE – PRIPRAVNIK (m/ž)

  u Sektoru računovodstva

  2 izvršitelja na određeno vrijeme

   

   

Radni zadaci:

 •  izrađuje godišnji i višegodišnji financijski plan i segmentirane planove,
 • izrađuje propisana financijska izvješća za unutarnje i vanjske korisnike,
 • prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja i ostale propise iz svog djelokruga rada,
 • izrađuje projekcije, prezentacije i ostale dokumente za potrebe suradnje s različitim domaćim i međunarodnim ustanovama, revizorima i rejting agencijama te ostalim korisnicima,
 • izrađuje analize i izvješća za potrebe upravljanja aktivom i pasivom.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 •  VSS/mag., ekonomskog usmjerenja (smjer računovodstvo),
 • bez formalnog radnog iskustva u zanimanju za koje ste se školovali,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • znanje rada u MS Office alatima, s naglaskom na Excel,
 • preciznost i sistematičnost u radu,
 • analitične vještine,
 • razvijene vještine usmene i pisane komunikacije,
 • sposobnost rada u stresnim situacijama,
 • visoka razina odgovornosti za rad,
 • poželjan interes za rad na financijskom izvještavanju te financijskom planiranju.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 11.1.2017.

______________________________________________________________________________________________

 

 • Odluka o zatvaranju natječaja: 3.3.2017. Odabran je kandidat Nikola Uzelac, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 23.2.2017.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 15.2.2017.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 10.2.2017.
 • Testiranje znanja: 2.2.2017.
 • Rok za prijavu je istekao: 11.1.2017.

 

STRUČNI ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA POZADINSKE POSLOVE (m/ž)

u Sektoru sredstava

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

Radni zadaci:

 • pozadinski poslovi namire rizničnih financijskih instrumenata (vrijednosni papiri, kupoprodaja deviza, instrumenti tržišta novca, financijske izvedenice) – riznični „back office“ poslovi,
 • kontrola transakcija rizničnih financijskih instrumenata,
 • izrada i razmjena dokumentacije vezane uz transakcije rizničnim financijskim instrumentima,
 • suradnja s domaćim i inozemnim financijskim institucijama u segmentu namire rizničnih financijskih instrumenata,
 • usklađenje i prijenos sredstava po kunskim i deviznim računima,
 • izrada reklamacija i izvještaja,
 • evidencijski i operativni poslovi.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 •  VŠS/bacc. ili VSS/mag., ekonomskog usmjerenja,
 • 2 godine radnog iskustva,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • odlično znanje MS Office paketa (s naglaskom na Excel),
 • poznavanje rizničnih financijskih proizvoda i pripadajućih rizika
 • poznavanje procesa namire rizničnih transakcija
 • poželjno iskustvo rada u banci na poslovima namire vrijednosnih papira, kupoprodaje deviza i ostalih rizničnih proizvoda (riznični back office poslovi),
 • poželjno znanje rada u SWIFT-u,
 • preciznost i sistematičnost u radu,
 • analitičnost,
 • razvijene vještine usmene i pisane komunikacije,
 • sposobnost rada u stresnim situacijama.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 11.1.2017.


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 7.2.2017. Odabran je kandidat Damir Vuković, SSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 20.1.2017.
 • Radna proba i psihologijsko testiranje: 19.1.2017.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 16.1. i 17.1.2017.
 • Rok za prijavu je istekao: 7.1.2017.

 

SURADNIK ZA UMNOŽAVANJE I UVEZIVANJE (m/ž)

u Sektoru pravnih, općih i poslova usklađenosti

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • kopiranje, uvezivanje i plastificiranje dokumentacije na složenim uređajima za kopiranje i uvezivanje,
 • skeniranje i digitalizacija dokumentacije,
 • uništavanje dokumentacije na odgovarajućim uređajima,
 • briga o ispravnosti uređaja (samostalno otklanjanje kvarova, organiziranje servisiranja),
 • briga o zalihama potrošnih materijala.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje KV,
 • 1 godina radnog iskustva na poslovima umnožavanja, uvezivanja i skeniranja dokumentacije,
 • poželjno iskustvo rada na uredskim i administrativnim poslovima,
 • znanje rada u uredskim programima (MS Office),
 • osnovno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • razvijene vještine pisanog poslovnog izražavanja,
 • točnost i preciznost u radu,
 • razvijene komunikacijske vještine i vještine suradnje s kolegama,
 • sposobnost učinkovitog rada u situacijama kratkih vremenskih rokova.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite putem linka najkasnije do 7.1.2017. 

 


 

 • Odluka o zatvaranju natječaja: 7.2.2017. Odabrana je kandidatkinja Iva Majetić, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 20.1.2016.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 16.1.2017.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 9.1. i 10.1.2016.
 • Testiranje znanja kandidata: 22.12., 27.12.2016., 5.1. i 19.1.2017.
 • Rok za prijavu je istekao: 19.12.2016.

 

PROJEKTANT PROGRAMER DOKUMENTACIJSKIH SUSTAVA – PRIPRAVNIK (m/ž)
u Sektoru informacijskih tehnologija
1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke, tehnologije za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Istražuje mogućnosti primjene novih tehnologija i prati trendove njihovog razvoja
 • Izrađuje model podataka entiteti-veze
 • Prevodi model podataka u bazu
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Održava razvojnu okolinu informatičkog sustava
 • Izrađuje ili sudjeluje u izradi korisničke dokumentacije
 • Parametrizira sustav
 • Sudjeluje u obuci korisnika
 • Izrađuje izvedbenu i programsku dokumentaciju
 • Dokumentira sustav
 • Programira i testira programske cjeline u okviru programskih zadataka
 • Sudjeluje u testiranju cjelokupnog aplikativnog rješenja te ga implementira
 • Brine o konzistenciji i pravilnoj normalizaciji podataka, te analizira utjecaj eventualnih promjena u sadržaju ili strukturi podataka na ostale dijelove sustava

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc., elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika,
 • Napredno poznavanje uredskih programa (MS Office),
 • Poželjno poznavanje web tehnologija,
 • Poželjno iskustvo rada na sličnim poslovima putem studentske prakse, volontiranja, na projektima na fakultetu i sl.,
 • Naglašen interes za rad na dokumentacijskim sustavima,
 • Razvijene komunikacijske vještine,
 • Sistematičnost i razvijene organizacijske vještine, pedantnost i točnost, usmjerenost na detalje,
 • Analitičke sposobnosti , usmjerenost na rješavanje problema i sklonost istraživanju,
 • Sposobnost generiranja ideja i sagledavanja šire slike, fleksibilnost, prilagodljivost.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite putem portala MojPosao najkasnije do 19.12.2016. godine.


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 7.2.2017. Odabran je kandidat Mario Cindori, VKV
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 6.12.2016.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 30.11., 1.12. i 5.12.2016.
 • Testiranje znanja kandidata: 22.11.2016.
 • Rok za prijavu je istekao: 31.10.2016.

 

SURADNIK ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE m/ž)
u Sektoru upravljanja imovinom

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • kontrolira stanje građevina i instalacija
 • obavlja manje popravke na zgradi
 • nadzire i kontrolira rad svih tehničkih podsustava poslovnih zgrada HBOR-a
 • vodi brigu o redovitim kontrolnim pregledima tehničkih podsustava i atestima
 • brine za redovito i interventno održavanje svih tehničkih podsustava i uređaja u poslovnoj zgradi (osim informatičkih) te naručuje usluge dobavljača
 • sastavlja podloge za plan nabave
 • obavlja manje popravke u poslovnim prostorima, kao i svim nekretninama u vlasništvu HBOR-a
 • organizira i provodi preseljenja radnika unutar HBOR-a
 • umnožava dokumentaciju.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • SSS elektro struke,
 • 2 godine radnog iskustva,
 • aktivno znanje rada u uredskim programima (MS Office),
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,
 • savjestan i odgovoran pristup poslu,
 • spremnost na putovanja,
 • sistematiziran i organiziran način rada,
 • razvijene vještine usmene i pisane komunikacije,
 • poželjno radno iskustvo na poslovima koji uključuju manje zahtjevne popravke elektroinstalacija, vodovodnih instalacija, stolarije i bravarskih radova,
 • poželjno znanje i vještine rada s uređajima iz obnovljivih izvora energije,
 • poželjan ispit za rukovatelja centralnim grijanjem,
 • poželjno završeno stručno osposobljavanje iz područja zaštite od požara.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje, selekcijski razgovori i liječnički pregled.
Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 31.10.2016.. godine.

 

Zatvoreni natječaji 2016.