Zatvoreni natječaji

 • Odluka o zatvaranju natječaja: 28. 9. 2018. Odabrana je Tamara Blažinić – Papišta, VSS
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 20.9.2018.
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 14.9.2018., 17.9.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 7.9.2018., 11.9.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 31.8.2018., 4.9.2018., 7.9.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 27.8.2018.

 

Stručni ili samostalni stručni suradnik za ljudske potencijale (m/ž) 

u Ljudskim potencijalima

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Priprema prijedloge i izvješća za Upravu i menadžment iz svog djelokruga rada,
 • Provodi selekcijske postupke (testiranja, selekcijski intervjui),
 • Ispituje i planira razvojne potrebe zaposlenika te planira i prati troškove razvoja zaposlenika,
 • Ažurira informacijski sustav ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti,
 • Predlaže razvojne promjene u sustavu praćenja radne učinkovitosti, praćenja i razvoja kompetencija zaposlenika te nagrađivanja i motiviranja zaposlenika,
 • Sudjeluje u izradi opisa poslova, definiranju makro i mikroorganizacije HBOR-a, evaluaciji radnih mjesta i sustavu plaća,
 • Prati pravne propise iz svog djelokruga rada te sudjeluje u izradi akata,
 • Sudjeluje u procesu upravljanja promjenama i inicira poslovne promjene.

 

Traženi uvjeti:

 • Najmanje VSS, ekonomskog, pravnog, psihologijskog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva,
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • Znanje rada u uredskim programima (MS Office – Excel, Word, PowerPoint),
 • Poželjno najmanje 2 godine radnog iskustva na sličnim poslovima,
 • Poželjno 2 godine radnog iskustva provođenja psihologijske procjene kandidata za posao te posjedovanje važeće licence za rad Hrvatske psihološke komore,
 • Poželjno radno iskustvo u HRNet aplikaciji,
 • Vještine usmene i pisane komunikacije, prezentacijske vještine, vještine intervjuiranja, proaktivnost, analitičke sposobnosti, sistematičnost u radu, organizacijske vještine i sposobnost kvalitetnog postavljanja prioriteta, preciznost u radu i usmjerenost na detalje

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 27.8.2018. 


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 13.9.2018. Odabrana je Daniela Komorčec, SSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 31.8.2018
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 24.8.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 23.8.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 17.8.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 11.8.2018.

 

Suradnik za transakcijsko bankarstvo (m/ž)

u Sektoru sredstava

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Uspostavlja i održava odnosa s klijentima, bankama, drugim financijskim institucijama te ostalim organizacijskim jedinicama unutar HBOR-a,
 • Organizira sastanke i ostala događanja (due diligence, potpisivanje ugovora i sl).,
 • Organizira službena putovanja unutar Sektora sredstava,
 • Vodi bazu kontakata direktorice Sektora sredstava,
 • Preuzima telefonske pozive direktorice Sektora sredstava te rukovoditelja/ice u Sektoru sredstava,
 • Izrađuje godišnje planove (nabava roba, usluga i radova, usavršavanja i konferencija, literature i sl.),
 • Prati i primjenjuje odluke tijela rukovođenja HBOR-a, zakonske i druge važeće propise iz djelokruga poslovanja,
 • Održava usmenu i pismenu komunikaciju s inozemnim predstavnicima banaka i drugih financijskih institucija.

 

Traženi uvjeti:

 • Najmanje SSS, ekonomskog, upravno-pravnog, općeg ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva,
 • Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • Izvrsno znanje uredskih programa (MS Office – Excel, Word, PowerPoint),
 • Poželjno 5 godina radnog iskustva na međunarodnoj razini,
 • Poželjno iskustvo u poslovima planiranja i izvješćivanja,
 • Poželjno dobro poznavanje drugog stranog jezika u govoru i pismu: njemačkog, talijanskog, francuskog ili ruskog,
 • Poželjno iskustvo rada s pravnim osobama iz financijskog sektora (s bankama, revizorskim kućama, faktoring, leasing ili osiguravajućim društvima),
 • Sistematičnost, pedantnost, točnost i organizacijske vještine; proaktivan i profesionalan pristup radu; razvijene usmene i pisane komunikacijske vještine; visoka motiviranost za ovo radno mjesto.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja,
 • Usklađenost poslovnog i privatnog života.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 11.8.2018. 


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 31.8.2018. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 27.6.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 2. 3. 2018. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.

 

SURADNIK ZA KNJIGOVODSTVO (m/ž)

u Sektoru računovodstva
1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • ulazne i izlazne račune evidentira u glavnoj knjizi banke i analitičkoj evidenciji troškova,
 • priprema isplate putnih i ostalih troškova na tekuće račune radnika te evidentira isto u glavnu knjigu banke te u analitičku evidenciju troškova,
 • usklađuje analitičke knjigovodstvene evidencije s Glavnom knjigom,
 • priprema podatke za izradu izvješća o troškovima iz analitičkih evidencija te sastavlja izvješća na zahtjev tijela HBOR-a,
 • obavlja usklađenja stanja imovine, potraživanja i obveza,
 • priprema i izrađuje pomoćne liste za potrebe provođenja godišnjeg popisa,
 • evidentira dnevne izvode i kontrolira uplate dospjelih obveza i potraživanja,
 • izrađuje temeljnice, obračune i naloge analitičkih evidencija za Glavnu knjigu,
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • SSS, ekonomskog smjera,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva,
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • dobro poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • poželjno radno iskustvo u području obračuna putnih naloga,a
 • poželjno radno iskustvo knjiženja ulaznih i izlaznih računa,
 • poželjno radno iskustvo knjiženja bankovnih izvoda
 • poželjno radno iskustvo u analitici kupaca i dobavljača, te analitici troškova,
 • usmjerenost na detalje, analitičke vještine, sklonost samostalnom radu.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 2.3.2018. godine. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018

 


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 26.7.2018. Odabrana je Božena Jović, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 2.7. i 4.7.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 19.6.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 12.6.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 29.5. i 5.6.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 13.5.2018.

 

STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA (m/ž)

u Odjelu kratkoročnog osiguranja i reosiguranja

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • obrađuje zahtjeve za osiguranje i reosiguranje i procjenjuje rizik izvoznog posla,
 • uspostavlja i održava odnose s klijentima,
 • priprema i izrađuje prijedloge za zaključivanje ugovora o osiguranju te za odobrenje osiguranih svota, kao i sve ostale potrebne ugovore,
 • prati i analizira podatke o rizičnosti pojedinih zemalja,
 • analizira financijska izvješća,
 • predlaže limite, osigurane svote, visinu pokrića i premiju osiguranja,
 • prati tijek izvoznog posla,
 • prati naplatu premije osiguranja, zaprima i obrađuje obavijesti o zakašnjenju plaćanja te aktivno sudjeluje u naplati dospjelih potraživanja,
 • sudjeluje u izradi i razvoju novih proizvoda iz područja osiguranja izvoza,
 • sastavlja izvješća o riziku zemalja i predlaže izmjene klasifikacije,
 • izrađuje različita izvješća vezana uz poslove osiguranja izvoza,
 • sudjeluje u pripremi brošura i drugih promotivnih materijala te pripremi i održavanju prezentacija,
 • sudjeluje u promotivnim aktivnostima po potrebi.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc., ekonomskog, pravnog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje 2 godine radnog staža,
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno znanje rada u MS Office-u (s posebnim naglaskom na Excel),
 • poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,
 • poželjno iskustvo rada u financijskom sektoru s klijentima koji su pravne osobe (revizorske kuće, banke, faktoring, leasing ili osiguravajuća društva) ili odjelu financija i računovodstva,
 • poželjno znanje analize financijskih izvještaja tvrtki,
 • izvrsne vještine pisane i usmene komunikacije, prezentacijske i prodajne vještine, proaktivnost, razvijene analitičke vještine i vještine rješavanja problema, motiviranost za usvajanje novih znanja, usmjerenost na timski rad.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a).

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 13.5.2018.


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 26.7.2017. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 6.7.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 11.6.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 29.5 i 30.5.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 18.5.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 30. 3. 2018. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.

 

SPECIJALIST (m/ž)

u direkciji EU fondovi i financijski instrumenti

 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • aktivno sudjeluje na projektima vezanima uz implementaciju financijskih instrumenata u HBOR-u,
 • surađuje s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a na korištenju i osiguranju podrške provedbi EU fondova i financijskih instrumenata,
 • samostalno predlaže i u suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama HBOR-a razvija i izrađuje podloge za nove bankarske proizvode i kreditne programe za praćenje korisnika EU projekata,
 • samostalno sudjeluje u poslovima promocije, vidljivosti i komunikacije proizvoda i aktivnosti HBOR-a, vezanih uz EU fondove.

 

Traženi uvjeti:

 • najmanje VSS/mag., isključivo ekonomskog smjera,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva,
 • napredno znanje rada na osobnom računalu (MS Office, s naglaskom na rad u MS Wordu),
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poželjno aktivno znanje još jednog stranog svjetskog jezika,
 • poželjno radno iskustvo u području EU fondova – u bankarstvu (npr. na EU desku i sličnim poslovima), u javnom (npr. u tijelima javne uprave koja se bave korištenjem EU fondova) ili privatnom sektoru (npr. konzultanti za EU fondove),
 • razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine, razvijene analitičke vještine, savjesnost i proaktivnost u radu, sistematičnost i organizacijske vještine.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 30.4.2018.  Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 20.6.2018 i 13.7.2018. Odabrani su Dragutin Matoić , VŠS i Goran Mihalić, VŠS

DRUGA GRUPA KANDIDATA:

 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 9.7. i 11.7..2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 2.7. i 6.7.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 29.6.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 25.5. i 29.5.2018.

PRVA GRUPA KANDIDATA:

 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 18.6.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 11.6.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 7. i 8.6.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 25.5. i 29.5.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 13.5.2108.

 

SISTEM ADMINISTRATOR ILI SAMOSTALNI SISTEM ADMINISTRATOR (m/ž)

u Sektoru informacijskih tehnologija

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

ili

2 pripravnika na određeno vrijeme od 1 godine, s mogućnošću zapošljavanja na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • nadzor i upravljanje informatičkom infrastrukturom,
 • izrada i ažuriranje dokumentacije informatičke infrastrukture,
 • instaliranje, podešavanje i održavanje poslužitelja, sistemskog softvera i poslovnih aplikacija na poslužiteljima,
 • podešavanje i održavanje mrežne opreme,
 • izrada sigurnosne kopije podataka,
 • upravljanje korisničkim računima i dozvolama,
 • upravljanje sustavima informatičke sigurnosti,
 • pružanje pomoći u radu korisnicima.

 

Traženi uvjeti:

 •  najmanje VŠS/bacc., ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje 2 godine radnog staža ili
 • bez radnog iskustva za zapošljavanje u svojstvu pripravnika,
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno znanje rada u MS Office-u (s posebnim naglaskom na Excel),
 • poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata,
 • poželjno iskustvo u administriranju Cisco IOS, Microsoft Windows/Exchange/Sharepoint sustava i Red Hat Enterprise Linux platforme, VmWare
 • poželjno iskustvo u provođenju sigurnosnih kontrola u informatičkim sustavima
 • sistematičnost, dobre organizacijske vještine, komunikacijske vještine, sklonost timskom radu, usmjerenost na rješavanje problema, prilagodljivost, pouzdanost, motiviranost za usvajanje novih znanja te sposobnost prijenosa znanja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a).

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 13.5.2018.


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 8.6.2018. Odabrana je Mateja Perković, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 9.5.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 9.5.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 3. i 4.5.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 19. 3., 21. 3. i 20.4.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 9. 3. 2018. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.

 

STRUČNI ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA PODRŠKU PROCESA UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA (m/ž)

u Ljudskim potencijalima

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • ažurira informacijski sustav ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti,
 • predlaže razvojne promjene u sustavu praćenja radne učinkovitosti, praćenja i razvoja kompetencija zaposlenika i sustava nagrađivanja i motiviranja zaposlenika,
 • priprema sve potrebne prijedloge i izvješća za Upravu i menadžment iz svog djelokruga rada,
 • sudjeluje u provedbi selekcijskih postupaka (testiranja, selekcijski intervjui),
 • sudjeluje u planiranju razvojnih potreba zaposlenika, te planiranju i praćenju troškova razvoja zaposlenika,
 • sudjeluje u izradi opisa poslova, sudjeluje u definiranju makro i mikroorganizacije HBOR-a, evaluaciji radnih mjesta i sustavu plaća,
 • prati pravne propise iz svog djelokruga rada te sudjeluje u izradi normativnih akata,
 • sudjeluje u procesu upravljanja promjenama i inicira poslovne promjene.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc., ekonomskog, pravnog, filozofskog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office),
 • poželjno radno iskustvo u aplikaciji HRnet,
 • poželjno iskustvo u planiranju i praćenju sustava upravljanja radnim učinkom,
 • poželjno iskustvo u izvještavanju,
 • poželjno iskustvo u planiranju i praćenju troškova usavršavanja,
 • poželjno iskustvo u provedbi selekcijskih postupaka,
 • razvijene analitičke sposobnosti i preferencija za analitičke poslove, razvijene komunikacijske vještine, proaktivan pristup i preciznost u radu, sistematičnost u radu, sposobnost kvalitetnog postavljanja prioriteta i razvijene organizacijske vještine.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 9.3.2018. godine. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.

 


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 16.02.2018. Odabrana je Ana Dašić, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 2. i 6.2.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 23.1.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 17.1.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 11.1.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 18.12.2017.

 

STRUČNI SURADNIK/SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA EU FONDOVE (m/ž)
u direkciji EU fondovi i financijski instrumenti

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:
• aktivno sudjeluje na projektima vezanima uz implementaciju financijskih instrumenata u HBOR-u,
• prikuplja, analizira, obrađuje dokumentaciju te priprema cjelovite informacije o relevantnim tekućim natječajima iz EU fondova namijenjenih ciljnim skupinama HBOR-a,
• predlaže i u suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama HBOR-a razvija i izrađuje podloge za nove bankarske proizvode i kreditne programe za praćenje korisnika EU projekata,
• surađuje s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a na korištenju i osiguranju podrške provedbi EU fondova i financijskih instrumenata,
• sudjeluje u poslovima promocije, vidljivosti i komunikacije proizvoda i aktivnosti HBOR-a vezanih uz EU fondove.

 

Traženi uvjeti:
• VSS/mag., isključivo ekonomskog smjera,
• najmanje 2 godine radnog iskustva,
• izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• poželjno aktivno znanje još jednog stranog svjetskog jezika,
• napredno znanje rada na osobnom računalu (MS Office, s naglaskom na rad u MS PowerPoint),
• poželjno radno iskustvo u području EU fondova – u bankarstvu (npr. na EU desku i sličnim poslovima), u javnom (npr. u tijelima javne uprave koja se bave korištenjem EU fondova) ili privatnom sektoru (npr. konzultanti za EU fondove),
• poželjni certifikati u području EU fondova (npr. Projektni menadžer EU fondova),
• poželjno poznavanje zakona i propisa RH i EU
• savjesnost i proaktivnost u radu, analitičke vještine, sistematičnost i organizacijske vještine, komunikacijske i prezentacijske vještine i vještine pisanog izražavanja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.12.2017. godine.

 


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 09.02.2018. Odabrana je Suzana Leko, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 18.1.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 12.1.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 8.1. i 9.1.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 8.12., 11.12. i 12.12.2017.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 17.11.2017.

 

STRUČNI ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA RIZIČNE PLASMANE (m/ž)

u Sektoru analiza
1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • obrada i praćenje portfelja problematičnih plasmana,
 • analiziranje financijskih izvještaja i poslovnih planova,
 • izrada prijedloga potrebnih mjera financijskog restrukturiranja, odnosno naplate plasmana,
 • provedba usvojenih mjera naplate plasmana,
 • izrada poslovnih izvještaja vezanih uz praćenje kreditnog portfelja.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VŠS/bacc. ili VSS/mag., isključivo ekonomskog smjera,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva,
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office),
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • komunikacijske vještine i vještine upravljanja odnosom s klijentima,
 • poželjno iskustvo rada u financijskom sektoru s klijentima koji su pravne osobe (banke, faktoring, leasing ili revizorske kuće),
 • poželjno iskustvo rada na poslovima restrukturiranja i naplate potraživanja,
 • poželjno znanje analize financijskih izvještaja i projekata gospodarskih subjekata,
 • poželjno poznavanje pravne regulative vezane za stečajeve i predstečajne nagodbe,
 • vještine upravljanja odnosom s klijentima, komunikacijske i pregovaračke vještine, organizacijske vještine, analitičnost i proaktivnost.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 17.11.2017. godine.

 


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 09.02.2018. Odabran je Boris Sambolić, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 02.2.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 23.1.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 15.1. i 16.1.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 5.1.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 18.12.2017.

 

SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR ZA RIZIKE (m/ž)
u Upravljanju rizicima

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:
• identifikacija i analiza podataka za potrebu upravljanja rizikom likvidnosti, kamatnim i valutnim rizikom,
• izrada modela za upravljanje navedenim rizicima,
• davanje prijedloga limita,
• praćenje i kontrola limita,
• izrada izvještaja za potrebu sagledavanja izloženosti riziku likvidnosti, kamatnom i valutnom riziku,
• izrada akata kojima se regulira područje upravljanja navedenim rizicima,
• davanje prijedloga i preporuka za upravljanje rizicima,
• izvještavanje nadležnih tijela o izloženosti HBOR-a navedenim rizicima,
• sudjelovanje u analizi utjecaja pri uvođenju novih proizvoda.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:
• VSS/mag., ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
• najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima kontrole i upravljanja rizikom likvidnosti, kamatnim i valutnim rizikom u kreditnim institucijama,
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• napredno poznavanje rada na računalu (MS Office),
• poželjno poznavanje bankarskih poslova i procesa,
• poželjno iskustvo na davanju prijedloga limita te njihovom praćenju i kontroli, izradi modela procjene i mjerenja rizika likvidnosti, valutnog i kamatnog rizika te iskustvo na izradi akata kojima se regulira upravljanje navedenim rizicima,
• analitičnost, pedantnost i točnost, dobre organizacijske sposobnosti, proaktivan pristup radu i sklonost timskom radu.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.12.2017. godine

 


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 18.1.2018. Odabran je Damir Kipčić, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 16.1.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 8.1.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 4.1. i 5.1.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 3.1.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 18.12.2017.

 

RUKOVODITELJ DIREKCIJE APLIKATIVNE PODRŠKE (m/ž)
u Sektoru informacijskih tehnologija

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:
• Upravlja Direkcijom aplikativne podrške,
• Sudjeluje u izradi i provedbi strategije IS HBOR-a,
• Sudjeluje u svim projektima Sektora IT, surađuje s krajnjim korisnicima ,
• Definira odgovarajuće procese, pravila rada, ciljeve, uloge i mjerila za direkciju, uključujući pripadajuću dokumentaciju (upute, pravilnici, smjernice i sl.) te usklađenost istih sa standardima banke,
• Definira stručnu metodologiju i tehnologiju iz područja rada direkcije, uključujući pripadajuću dokumentaciju, te usklađenost istih sa standardima banke,
• Upravlja IT aplikativnim razvojem, arhitekturom poslovnih i aplikativnih sustava, i primjenom aplikacija sa najboljim praksama i standardima,
• Koordinira projektne i razvojne timove, upravlja životnim ciklusom aplikacije,
• Upravlja razvojem aplikacija, povezivanjem informacijskih podsustava HBOR-a u integralni HBOR IS,
• Upravlja definicijom projektnih zadataka za izradu ili nabavu eksternaliziranog programskog rješenja,
• U suradnji sa drugim organizacijskim dijelovima Sektora upravlja dizajnom modela podataka i programskih rješenja,
• Prati napredak tehnologije i predlaže primjenu odgovarajućih proizvoda radi efikasnijeg i učinkovitijeg rada direkcije, sektora i HBOR-a.

 

Traženi uvjeti:
• najmanje VSS/mag., elektrotehničkog, ekonomskog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
• najmanje 5 godina radnog iskustva,
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office),
• radno iskustvo u implementaciji središnjeg bankarskog sustava,
• poželjno radno iskustvo u upravljanju IT timovima,
• poželjno upravljanje aplikativnim portfeljom (vanjski i interni razvoj/održavanje),
• poželjno poznavanje ESB arhitekture i SOA koncepta,
• poželjno poznavanje bankarskog poslovanja,
• poželjno poznavanje modela entiti-veze,
• poželjno poznavanje web tehnologija,
• poželjno poznavanje izvještajnih alata,
• poželjno poznavanje objektnog programiranja u JAVA programskom jeziku,
• poželjno poznavanje kolaboracijskih platformi i platformi za upravljanje dokumentacijom,
• poželjno poznavanje metode dijagrama toka podataka, dijagrama funkcijskog raščlanjivanja,
• poželjno poznavanje metodologije projektnog upravljanja, iskustvo u vođenju projekata i programa,
• poželjno poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL-u,
• poželjna visoka motiviranost, sistematičnost u radu, pouzdanost i fleksibilnost u radu, razvijene komunikacijske vještine, razvijene vještine timskog rada, razvijene vještine rješavanja problema, razvijene organizacijske vještine i vještine upravljanja vremenom, sposobnost stalnog učenja i usavršavanja, sposobnost prijenosa znanja, sposobnost upravljanja promjenama i inovativnošću.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.12.2017. godine.


Odluka o zatvaranju natječaja: 28.12.2017. Odabrana je Marta Tomasović, VSS

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 21.12. i 22.12. 2017.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 11.12. i 14.12.2017.

Intervju s odabranim kandidatima: 4.12. i 5.12.2017.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 27.11. i 29.11.2017.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 17.11.2017.

 

SISTEM ANALITIČAR ILI IT ARHITEKT (m/ž)

u Sektoru informacijskih tehnologija
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Svrha i cilj posla:

Na ovom radnom mjestu zaposlenik ima zadatak nadzirati, rješavati i pratiti zahtjeve po pojedinim poslovnim aplikacijama koje se koriste u HBOR-u, bilo da su interno razvijene ili su rezultat suradnje s vanjskim dobavljačem. Kako bi uspješno pružao podršku, mora se upoznati s poslovnim procesima HBOR-a i aplikacijama koje se u HBOR-u koriste.

 

Radni zadaci:

vodi projekte u domeni informacijskih rješenja

analizira poslovne procese i tokove podataka

sudjeluje kod izrade projektne dokumentacije za projekte banke s informacijskim sadržajem u okviru organizacijskih razina u kojima radi

sudjeluje u dizajniranju, implementaciji i testiranju aplikativnih rješenja

izrađuje korisničku dokumentaciju

analizira i grupira korisničke zahtjeve u logične, ekonomične i praktične projektne cjeline

svakodnevno komunicira s internim i eksternim klijentima

analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke za upravljanje integralnim informacijskim sustavom

predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje integralnog informacijskog sustava

analizira dokumente koji sudjeluju u poslovnim procesima i podatke koje sadrže te identificira njihovu međuzavisnost

sudjeluje u izradi modela podataka (identificira entitete, definira relacije među njima, formate polja i identifikatore)

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

VŠS/bacc. ili VSS/mag., ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera,

najmanje 2 godine radnog iskustva,

izvrsno znanje engleskog jezika,

napredno znanje rada na osobnom računalu (MS Office),

poželjno radno iskustvo u bankarskom sektoru

poželjno radno iskustvo u implementaciji središnjeg bankarskog sustava

poželjno znanje metode dijagrama toka podataka, dijagrama funkcijskog raščlanjenja,

poželjno znanje metode entiteti-veze,

poželjno znanje metodologije strukturne sistemske analize,

poželjno znanje metodologije projektnog upravljanja,

poželjno poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru,

poželjno znanje BPMN 2.0 notacije poslovnih procesa,

poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata,

poželjno iskustvo u tehnologijama: SOA, ESB¸

poželjno iskustvo u metodologijama: BPM, TOGAF,

analitičke vještine, sistematičnost, komunikacijske vještine, sklonost timskom radu, usmjerenost na rješavanje problema, prilagodljivost, pouzdanost, sposobnost stalnog učenja i usavršavanja te prijenosa znanja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 17.11.2017. godine.


Odluka o zatvaranju natječaja: 21.12.2017. Odabran je Igor Ćuro, MBA

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 19. 12. 2017.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 14.12.2017.

Intervju s odabranim kandidatima: 7.12. i 8.12.2017.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 28.11. i 29.11.2017.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 17.11.2017.

 

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKI NADZOR (m/ž)

u Sektoru tehničkih analiza, financijskog nadzora i zaštite okoliša
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Svrha i cilj posla:

Samostalno obavljanje financijskog nadzora korištenja kreditnih sredstava odobrenih za provedbu investicijskog projekta korisniku kredita s kojim je HBOR izravno sklopio ugovor o kreditu u svrhu kontrole ispunjenosti uvjeta za korištenje kredita, osobito glede namjenskog korištenja sredstava kredita i planiranog vremenskog okvira za provedbu investicijskog projekta.

 

Radni zadaci:

utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za početak korištenja kredita,

provjerava sukladnost dokumentacije s ugovorenim uvjetima,

procjenjuje promjene predložene od korisnika kredita,

provjerava jesu li završne aktivnosti na provedbi investicijskog projekta u predviđenim vremenskim okvirima,

utvrđuje je li provedba investicijskog projekta završena u svrhu izvještavanja o završetku korištenja sredstava kredita,

izrađuje izvješća o financijskom nadzoru,

prati primjenu propisa koji reguliraju tehnički aspekt provedbe investicijskog projekta,

surađuje s korisnikom kredita i drugim sudionicima provedbe investicijskog projekta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

VSS/mag., građevinske ili druge tehničke struke,

najmanje 3 godine radnog iskustva,

izvrsno znanje rada na osobnom računalu (MS Office),

vozačka dozvola B kategorije,

spremnost na putovanja,

poznavanje regulatornog okvira u graditeljstvu,

poželjno radno iskustvo na poslovima nadzora u graditeljstvu,

poželjno znanje engleskog jezika u govoru,

poželjno znanje uredskog poslovanja, uključivo i znanje rada u sustavu elektroničkog uredskog poslovanja za upravljanje zapisima i dokumentima,

analitičke vještine, sistematičan pristup radu i razvijene organizacijske vještine, točnost i preciznost u radu, komunikacijske vještine, vještine upravljanja odnosima i izravnog rada sa klijentima, razvijene vještine pisanog poslovnog izražavanja, proaktivan pristup radu i sklonost timskom radu, sposobnost brze prilagodbe novim situacijama, vještine rješavanja problema, sposobnost rada u stresnim situacijama.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 17.11.2017. godine.


Odluka o zatvaranju natječaja: 1.11.2017. Odabran je Ivan Katić, bacc.

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 19. 10. 2017.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 6.10.2017.

Intervju s odabranim kandidatima: 28.9. i 6.10.2017. godine.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 25.9. i 2.10.2017.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 4.9.2017. godine.

 

STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA (m/ž)

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

Obrađuje zahtjeve za osiguranje i procjenjuje rizik izvoznog posla

Uspostavlja i održava odnose s klijentima

Priprema i izrađuje prijedloge za zaključivanje ugovora o osiguranju te za odobrenje osiguranih svota, kao i sve ostale potrebne ugovore

Prati i analizira podatke o rizičnosti pojedinih zemalja

Analizira financijska izvješća

Predlaže limite, osigurane svote, visinu pokrića i premiju osiguranja

Prati tijek izvoznog posla

Prati naplatu premije osiguranja, zaprima i obrađuje obavijesti o zakašnjenju plaćanja te aktivno sudjeluje u naplati dospjelih potraživanja

Sudjeluje u pripremi brošura i drugih promotivnih materijala te pripremi i održavanju prezentacija

Sudjeluje u izradi i razvoju novih proizvoda iz područja osiguranja izvoza

Sastavlja izvješća o riziku zemalja i predlaže izmjene klasifikacije

Izrađuje različita izvješća vezana uz poslove osiguranja izvoza

Sudjelovanje u promotivnim aktivnostima po potrebi

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

najmanje VŠS/bacc., isključivo ekonomskog smjera,

najmanje 2 godine radnog staža,

izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

izvrsno znanje rada u MS Office-u,

poželjno iskustvo rada u odjelu financija i računovodstva ili iskustvo rada u financijskom sektoru s klijentima koji su pravne osobe (revizorske kuće, banke, faktoring, leasing ili osiguravajuća društva),

poželjno znanje analize financijskih izvještaja tvrtki,

izvrsne vještine pisane i usmene komunikacije, prezentacijske i prodajne vještine, proaktivnost, razvijene analitičke vještine i vještine rješavanja problema, motiviranost za učenje i usvajanje novih znanja, usmjerenost na timski rad.

 

Nudimo vam:

rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,

usklađenost poslovnog i privatnog života.

 

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu izvađenu u HZMO).

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 4.9.2017.

 


Odluka o zatvaranju natječaja: 6.9.2017. Odabran je Vjekoslav Žužul, VSS

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 31. 8. 2017.

Stručno i psihologijsko testiranje: 23. 8. 2017.

Intervju s odabranim kandidatima: 18. i 21. 8. 2017. godine.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 13. 8. 2017. godine.

 

STRUČNI SURADNIK ZA NABAVE (m/ž)
u Sektoru pravnih, općih i poslova usklađenosti

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

pripremanje i izrada cjelokupne dokumentacije u postupcima nabave nematerijalne informatičke imovine HBOR-a: izrađivanje prijedloga odluka Uprave o pokretanju postupka nabave, sudjelovanje u sastavljanju teksta javnih nadmetanja i poziva na podnošenje ponuda, sudjelovanje u ocjenjivanju ponuda, komunikacija s ponuditeljima,

pripremanje podloge za izradu prijedloga plana nabave,

sudjelovanje u izradi dijelova financijskog plana HBOR-a,

vođenje propisane evidencije nabave roba, usluga i radova,

vođenje evidencija ugovora, nabave male i velike vrijednosti te ostalih evidencija,

računsko i logičko kontroliranje ispravnosti dokumentacije s prilozima.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

najmanje VŠS/bacc., isključivo ekonomskog ili upravno-pravnog smjera,

najmanje 2 godine radnog staža,

znanje rada u MS Office-u s naglaskom na dobro znanje rada u Excelu,

znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

poželjno radno iskustvo u bankarskom poslovanju, javnoj službi na poslovima (javne) nabave,

poželjno znanje rada u sustavu za praćenje izvršenja nabave (SPIN),

poželjno znanje rada u sustavu elektroničkog uredskog poslovanja (OfficePoint),

organizacijske vještine, analitičke vještine, razvijene vještine pisanog poslovnog izražavanja, točnost i preciznost u radu, razvijene komunikacijske vještine, usmjerenost na klijente, sposobnost brze prilagodbe novim situacijama.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.
Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu izvađenu u HZMO).

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Odluka o zatvaranju natječaja: 31.5.2017. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 3.4.2017.

Intervju s odabranim kandidatima: 28.3., 29.3. i 3.4.2017.

Testiranje odabranih kandidata: 17.3. i 27.3.2017.

Rok za prijavu je istekao: 27.2.2017.

 

STRUČNI / SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA (m/ž)

u Odjelu srednjoročno-dugoročnog osiguranja, direkciji Osiguranje izvoza

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Svrha i cilj posla:

Poslovi osiguranja izvoza su poslovi u okviru državne potpore izvozu hrvatskih roba i/ili usluga, a koje provodi HBOR.

Stručni suradnik za osiguranje izvoza radi na poslovima analize i procjene rizika vezanih uz naplatu isporuka roba i usluga prema inozemnim kupcima, povrat dugoročnih financijskih kredita odobrenih inozemnim kupcima ili bankama kao i uz naplatu po izdanim bankarskim garancijama, u svrhu izdavanja polica osiguranja od komercijalnih i političkih rizika.

 

Radni zadaci:

Vođenje poslovnog odnosa s korisnicima osiguranja: izvoznicima, domaćim i stranim bankama, financijskim institucijama, izvozno-kreditnim agencijama, reosigurateljima,

Zaprimanje i obrada zahtjeva za osiguranje naplate izravnih isporuka, kredita kupcu i/ili banci kupca, kredita dobavljača, kredita za pripremu izvoza, činidbenih bankarskih garancija, sve u svrhu realizacije izvoznih poslova u međunarodnoj trgovini,

Obrada zahtjeva koja obuhvaća strukturiranje i analizu izvoznih projekata, analizu izvoznika i inozemnih dužnika, kao i analizu političkih i gospodarskih prilika na uvoznim tržištima, u svrhu procjene prihvatljivosti istih za osiguranje,

Priprema materijala i izvještaja za tijela odlučivanja,

Praćenje i administriranje zaključenih ugovora o osiguranju.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

Najmanje VŠS/bacc., ekonomskog, pravnog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera (poželjno VSS/mag.),

Najmanje 2 godine radnog iskustva,

Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

Izvrsno znanje rada na računalu (Excel, Word, PowerPoint),

Znanje analize financijskih izvještaja tvrtki,

Poželjno iskustvo rada u financijskom sektoru s klijentima koji su pravne osobe (revizorske kuće, banke, faktoring, leasing ili osiguravajuća društva),

Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,

Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika,

Proaktivnost, razvijene analitičke vještine i vještine rješavanja problema, izvrsne vještine pisane komunikacije, sposobnost za učenje i usvajanje novih znanja, usmjerenost na timski rad.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje (Excel, engleski jezik, znanje financijske analize), psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 27.2.2017.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Odluka o zatvaranju natječaja: 28.6.2017. Postupak zapošljavanja je obustavljen.

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 6.10.2016.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 26.9.2016.

Intervju s odabranim kandidatima: 16.9., 19.9. i 20.9.2016.

Testiranje znanja kandidata: 1.9., 2.9., 9.9. i 14.9.2016.

Rok za prijavu je istekao: 18.7.2016.

 

SURADNIK ili STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE PODRŠKE (m/ž) 

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

Zaprima, evidentira i popisuje svu dokumentaciju,

Unosi podatke kreditnog/garancijskog spisa u aplikacije,

Strukturira kreditni/garancijski spis te ga upućuje na daljnju obradu,

Izrađuje odluke i ugovore o kreditu/garanciji,

Provjerava i evidentira instrumente osiguranja,

U suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama obavlja povrat instrumenata osiguranja i izdavanja brisovnih očitovanja,

Sudjeluje u provedbi aktivnosti vezanim za korištenje kredita putem poslovnih banaka,

Popisuje primopredajnu dokumentaciju kreditnih/garancijskih spisa za prebacivanje u Direkciju rizičnih plasmana,

Sudjeluje u pripremi i izradi akata, procedura, tehnologija i metoda rada,

Sudjeluje u izradi analiza i izvješća iz djelokruga Službe.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

SSS ili VŠS/bacc. (ovisno o radnom mjestu),

najmanje 1 godina ili 2 godine radnog iskustva (ovisno o radnom mjestu),

aktivno znanje engleskog jezika u govoru i u pismu,

izvrsno znanje rada na osobnom računalu (MS Office),

sposobnost rješavanja problema, sistematičan pristup radu i razvijene organizacijske vještine, pedantnost i točnost u radu, razvijene vještine usmene i pisane komunikacije,

Poželjno radno iskustvo u bankarstvu.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.7.2016. godine.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Odluka o zatvaranju natječaja: 28.6.2017. Postupak zapošljavanja je obustavljen.

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 13.9.2016.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 9.9.2016.

Intervju s odabranim kandidatima: 1.9., 2.9., 5.9. i 7.9.2016.

Testiranje znanja kandidata: 25.8., 26.8. i 1.9.2016.

Rok za prijavu je istekao: 18.7.2016.

 

STRUČNI SURADNIK ZA KREDITIRANJE (m/ž)

više izvršitelja na određeno vrijeme

 

Radni zadaci:

uspostava kontakata i komunikacija s klijentima u pripremi prijedloga za kreditiranje/izdavanje garancija, kao i u strukturiranju kreditnih zahtjeva klijenata

pregovaranje i strukturiranje kreditnih/garancijskih transakcija

vođenje i koordiniranje cjelokupnog procesa obrade kredita, ocjenjivanja sposobnosti klijenata i projekata, osiguranja kredita, priprema ugovora i praćenje u procesu korištenja kredita

preliminarna analiza financijskih izvješća klijenata i projekata

provedba periodičnih financijskih analiza klijenata

praćenje aktivnosti i rezultata poslovanja klijenata do konačne otplate kredita

praćenje uvjeta kredita na domaćem tržištu, uočavanje potrebe klijenata i iniciranje prijedloga promjena i poboljšanja

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

najmanje VŠS/bacc., ekonomskog smjera

najmanje 2 godine radnog iskustva u bankarstvu i/ili financijama

znanje engleskog jezika u govoru i pismu

znanje rada na računalu (MS Office)

vozačka dozvola B kategorije

analitičke sposobnosti, proaktivan pristup radu i sklonost timskom radu, usmjerenost na klijenta i usmjerenost na rezultat, komunikacijske i pregovaračke vještine, sistematičnost u radu, sposobnost kvalitetnog postavljanja prioriteta i razvijene organizacijske vještine

Poželjno znanje analize financijskih izvješća i projekata gospodarskih subjekata sukladno dobrim bankarskim praksama

Poželjno odlično poznavanje bankarskog poslovanja

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.7.2016. godine.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Odluka o zatvaranju natječaja: 5.4.2017. Odabran je Siniša Ryš, SSS

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 29.3.2017.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 24.3.2017.

Intervju s odabranim kandidatima: 2.3., 3.3. i 6.3.2017.

Testiranje odabranih kandidata: 31.1. i 1.2.2017.

Rok za prijavu je istekao: 11.1.2017.

 

SURADNIK ZA KLASIFIKACIJU I OBRADU POŠTE (m/ž)

u Sektoru pravnih, općih i poslova usklađenosti

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

zaprimanje i urudžbiranje ulazne pošte banke putem računalne aplikacije OfficePoint te raspoređivanje iste po organizacijskim jedinicama banke,

zaprimanje, urudžbiranje izlazne pošte banke te priprema pošte za otpremu,

zaprimanje, urudžbiranje i razvrstavanje svih ostalih pošiljaka i dostava,

urudžbiranje ulaznih računa putem računalne aplikacije e-knjiga računa.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

najmanje SSS,

najmanje 1 godina radnog iskustva u uredskim i administrativnim poslovima,

znanje rada u uredskim programima (MS Office),

osnovno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

poželjno znanje rada u nekom od sustava elektroničkog uredskog poslovanja (OfficePoint, e-Ured i sl.),

poželjno radno iskustvo u bankarskom poslovanju,

razvijene vještine pisanog poslovnog izražavanja,

točnost i preciznost u radu,

razvijene komunikacijske vještine i vještine suradnje s kolegama,

sposobnost učinkovitog rada u situacijama kratkih vremenskih rokova.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 11.1.2017.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

DRUGA GRUPA KANDIDATA:

Odluka o zatvaranju natječaja: 3.3.2017. Odabrana je Sanja Ježek, SSS

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 24.2.2017.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 15.2.2017.

Testiranje znanja 31.1.2017.

Intervju s odabranim kandidatima: 24.1. i 25.1.2017.

PRVA GRUPA KANDIDATA:

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 23.11.2016. i 5.12.2016.

Intervju s odabranim kandidatima: 21.11.2016. i 5.12.2016.

Testiranje znanja kandidata: 15.11.2016.

Rok za prijavu je istekao: 31.10.2016.

 

BLAGAJNIK (m/ž)
u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:

Obavlja uplatu i isplatu gotovine na temelju likvidirane i kontrolirane dokumentacije

Ispostavlja uplatno-isplatne dokumente

Vodi blagajničku evidenciju te evidentira isto u glavnoj knjizi banke kao i analitičkoj evidenciji troškova

Odgovara za stanje blagajne

Priprema isplate putnih i ostalih troškova na tekuće račune radnika te evidentira isto u glavnu knjigu banke te u analitičku evidenciju troškova

Usklađuje analitičke knjigovodstvene evidencije s Glavnom knjigom

Priprema podatke za izradu izvješća o troškovima iz analitičkih evidencija te sastavlja izvješća na zahtjev tijela HBOR-a

Obavlja usklađenja stanja imovine, potraživanja i obveza

Priprema i izrađuje pomoćne liste za potrebe provođenja godišnjeg popisa

Evidentira dnevne izvode i kontrolira uplate dospjelih obveza i potraživanja

Izrađuje temeljnice, obračune i naloge analitičkih evidencija za Glavnu knjigu

Evidentira vrijednosnice u blagajni

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

SSS ekonomskog smjera,

najmanje 1 godina radnog iskustva,

napredno znanje MS Excela i poznavanje ostalih MS Office uredskih programa,

poznavanje osnova engleskog jezika,

posjedovanje osnovnih računovodstvenih znanja,

poželjno znanje blagajničkog poslovanja,

poželjno iskustvo vođenja analitičkih knjigovodstvenih evidencija (knjiženja)

poželjno znanje izrade obrazaca za devizno plaćanje,

poželjno poznavanje zakonskih odredbi koje reguliraju navedeno područje,

savjestan pristup radu,

usmjerenost na detalje, sistematičnost i preciznost u radu.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 31.10.2016.. godine.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Odluka o zatvaranju natječaja: 3.3.2017. Odabrani kandidati su: Kristina Ilić i Ivo Zrilić, VSS

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 23.2.2017.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 15.2.2017.

Intervju s odabranim kandidatima: 09.02. i 10.02.2017.

Testiranje znanja 31.1.2017.

Rok za prijavu je istekao: 11.1.2017.

 

 

STRUČNI SURADNIK ZA PLAN, ANALIZU I IZVJEŠĆIVANJE – PRIPRAVNIK (m/ž)

u Sektoru računovodstva

2 izvršitelja na određeno vrijeme

 

 

Radni zadaci:

 

 

izrađuje godišnji i višegodišnji financijski plan i segmentirane planove,

izrađuje propisana financijska izvješća za unutarnje i vanjske korisnike,

prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja i ostale propise iz svog djelokruga rada,

izrađuje projekcije, prezentacije i ostale dokumente za potrebe suradnje s različitim domaćim i međunarodnim ustanovama, revizorima i rejting agencijama te ostalim korisnicima,

izrađuje analize i izvješća za potrebe upravljanja aktivom i pasivom.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 

 

VSS/mag., ekonomskog usmjerenja (smjer računovodstvo),

bez formalnog radnog iskustva u zanimanju za koje ste se školovali,

aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

znanje rada u MS Office alatima, s naglaskom na Excel,

preciznost i sistematičnost u radu,

analitične vještine,

razvijene vještine usmene i pisane komunikacije,

sposobnost rada u stresnim situacijama,

visoka razina odgovornosti za rad,

poželjan interes za rad na financijskom izvještavanju te financijskom planiranju.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 11.1.2017.

______________________________________________________________________________________________

 

Odluka o zatvaranju natječaja: 3.3.2017. Odabran je kandidat Nikola Uzelac, VSS

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 23.2.2017.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 15.2.2017.

Intervju s odabranim kandidatima: 10.2.2017.

Testiranje znanja: 2.2.2017.

Rok za prijavu je istekao: 11.1.2017.

 

STRUČNI ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA POZADINSKE POSLOVE (m/ž)

u Sektoru sredstava

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

Radni zadaci:

pozadinski poslovi namire rizničnih financijskih instrumenata (vrijednosni papiri, kupoprodaja deviza, instrumenti tržišta novca, financijske izvedenice) – riznični „back office“ poslovi,

kontrola transakcija rizničnih financijskih instrumenata,

izrada i razmjena dokumentacije vezane uz transakcije rizničnim financijskim instrumentima,

suradnja s domaćim i inozemnim financijskim institucijama u segmentu namire rizničnih financijskih instrumenata,

usklađenje i prijenos sredstava po kunskim i deviznim računima,

izrada reklamacija i izvještaja,

evidencijski i operativni poslovi.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

VŠS/bacc. ili VSS/mag., ekonomskog usmjerenja,

2 godine radnog iskustva,

aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

odlično znanje MS Office paketa (s naglaskom na Excel),

poznavanje rizničnih financijskih proizvoda i pripadajućih rizika

poznavanje procesa namire rizničnih transakcija

poželjno iskustvo rada u banci na poslovima namire vrijednosnih papira, kupoprodaje deviza i ostalih rizničnih proizvoda (riznični back office poslovi),

poželjno znanje rada u SWIFT-u,

preciznost i sistematičnost u radu,

analitičnost,

razvijene vještine usmene i pisane komunikacije,

sposobnost rada u stresnim situacijama.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 11.1.2017.


Odluka o zatvaranju natječaja: 7.2.2017. Odabran je kandidat Damir Vuković, SSS

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 20.1.2017.

Radna proba i psihologijsko testiranje: 19.1.2017.

Intervju s odabranim kandidatima: 16.1. i 17.1.2017.

Rok za prijavu je istekao: 7.1.2017.

 

SURADNIK ZA UMNOŽAVANJE I UVEZIVANJE (m/ž)

u Sektoru pravnih, općih i poslova usklađenosti

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

kopiranje, uvezivanje i plastificiranje dokumentacije na složenim uređajima za kopiranje i uvezivanje,

skeniranje i digitalizacija dokumentacije,

uništavanje dokumentacije na odgovarajućim uređajima,

briga o ispravnosti uređaja (samostalno otklanjanje kvarova, organiziranje servisiranja),

briga o zalihama potrošnih materijala.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

najmanje KV,

1 godina radnog iskustva na poslovima umnožavanja, uvezivanja i skeniranja dokumentacije,

poželjno iskustvo rada na uredskim i administrativnim poslovima,

znanje rada u uredskim programima (MS Office),

osnovno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

razvijene vještine pisanog poslovnog izražavanja,

točnost i preciznost u radu,

razvijene komunikacijske vještine i vještine suradnje s kolegama,

sposobnost učinkovitog rada u situacijama kratkih vremenskih rokova.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite putem linka najkasnije do 7.1.2017. 

 


 

Odluka o zatvaranju natječaja: 7.2.2017. Odabrana je kandidatkinja Iva Majetić, VSS

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 20.1.2016.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 16.1.2017.

Intervju s odabranim kandidatima: 9.1. i 10.1.2016.

Testiranje znanja kandidata: 22.12., 27.12.2016., 5.1. i 19.1.2017.

Rok za prijavu je istekao: 19.12.2016.

 

PROJEKTANT PROGRAMER DOKUMENTACIJSKIH SUSTAVA – PRIPRAVNIK (m/ž)
u Sektoru informacijskih tehnologija
1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

Radni zadaci:

Analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke, tehnologije za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom

Predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom

Istražuje mogućnosti primjene novih tehnologija i prati trendove njihovog razvoja

Izrađuje model podataka entiteti-veze

Prevodi model podataka u bazu

Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima

Održava razvojnu okolinu informatičkog sustava

Izrađuje ili sudjeluje u izradi korisničke dokumentacije

Parametrizira sustav

Sudjeluje u obuci korisnika

Izrađuje izvedbenu i programsku dokumentaciju

Dokumentira sustav

Programira i testira programske cjeline u okviru programskih zadataka

Sudjeluje u testiranju cjelokupnog aplikativnog rješenja te ga implementira

Brine o konzistenciji i pravilnoj normalizaciji podataka, te analizira utjecaj eventualnih promjena u sadržaju ili strukturi podataka na ostale dijelove sustava

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

Najmanje VŠS/bacc., elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera,

Izvrsno poznavanje engleskog jezika,

Napredno poznavanje uredskih programa (MS Office),

Poželjno poznavanje web tehnologija,

Poželjno iskustvo rada na sličnim poslovima putem studentske prakse, volontiranja, na projektima na fakultetu i sl.,

Naglašen interes za rad na dokumentacijskim sustavima,

Razvijene komunikacijske vještine,

Sistematičnost i razvijene organizacijske vještine, pedantnost i točnost, usmjerenost na detalje,

Analitičke sposobnosti , usmjerenost na rješavanje problema i sklonost istraživanju,

Sposobnost generiranja ideja i sagledavanja šire slike, fleksibilnost, prilagodljivost.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite putem portala MojPosao najkasnije do 19.12.2016. godine.


Odluka o zatvaranju natječaja: 7.2.2017. Odabran je kandidat Mario Cindori, VKV

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 6.12.2016.

Intervju s odabranim kandidatima: 30.11., 1.12. i 5.12.2016.

Testiranje znanja kandidata: 22.11.2016.

Rok za prijavu je istekao: 31.10.2016.

 

SURADNIK ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE m/ž)
u Sektoru upravljanja imovinom

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

kontrolira stanje građevina i instalacija

obavlja manje popravke na zgradi

nadzire i kontrolira rad svih tehničkih podsustava poslovnih zgrada HBOR-a

vodi brigu o redovitim kontrolnim pregledima tehničkih podsustava i atestima

brine za redovito i interventno održavanje svih tehničkih podsustava i uređaja u poslovnoj zgradi (osim informatičkih) te naručuje usluge dobavljača

sastavlja podloge za plan nabave

obavlja manje popravke u poslovnim prostorima, kao i svim nekretninama u vlasništvu HBOR-a

organizira i provodi preseljenja radnika unutar HBOR-a

umnožava dokumentaciju.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

SSS elektro struke,

2 godine radnog iskustva,

aktivno znanje rada u uredskim programima (MS Office),

posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,

savjestan i odgovoran pristup poslu,

spremnost na putovanja,

sistematiziran i organiziran način rada,

razvijene vještine usmene i pisane komunikacije,

poželjno radno iskustvo na poslovima koji uključuju manje zahtjevne popravke elektroinstalacija, vodovodnih instalacija, stolarije i bravarskih radova,

poželjno znanje i vještine rada s uređajima iz obnovljivih izvora energije,

poželjan ispit za rukovatelja centralnim grijanjem,

poželjno završeno stručno osposobljavanje iz područja zaštite od požara.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje, selekcijski razgovori i liječnički pregled.
Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 31.10.2016.. godine.

 

Zatvoreni natječaji 2016.