Zatvoreni natječaji
 • Odluka o zatvaranju natječaja: 1.11.2017. Odabran je Ivan Katić, bacc.
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 19. 10. 2017.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 6.10.2017.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 28.9. i 6.10.2017. godine.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 25.9. i 2.10.2017.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 4.9.2017. godine.

 

STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA (m/ž)

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • Obrađuje zahtjeve za osiguranje i procjenjuje rizik izvoznog posla
 • Uspostavlja i održava odnose s klijentima
 • Priprema i izrađuje prijedloge za zaključivanje ugovora o osiguranju te za odobrenje osiguranih svota, kao i sve ostale potrebne ugovore
 • Prati i analizira podatke o rizičnosti pojedinih zemalja
 • Analizira financijska izvješća
 • Predlaže limite, osigurane svote, visinu pokrića i premiju osiguranja
 • Prati tijek izvoznog posla
 • Prati naplatu premije osiguranja, zaprima i obrađuje obavijesti o zakašnjenju plaćanja te aktivno sudjeluje u naplati dospjelih potraživanja
 • Sudjeluje u pripremi brošura i drugih promotivnih materijala te pripremi i održavanju prezentacija
 • Sudjeluje u izradi i razvoju novih proizvoda iz područja osiguranja izvoza
 • Sastavlja izvješća o riziku zemalja i predlaže izmjene klasifikacije
 • Izrađuje različita izvješća vezana uz poslove osiguranja izvoza
 • Sudjelovanje u promotivnim aktivnostima po potrebi

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc., isključivo ekonomskog smjera,
 • najmanje 2 godine radnog staža,
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno znanje rada u MS Office-u,
 • poželjno iskustvo rada u odjelu financija i računovodstva ili iskustvo rada u financijskom sektoru s klijentima koji su pravne osobe (revizorske kuće, banke, faktoring, leasing ili osiguravajuća društva),
 • poželjno znanje analize financijskih izvještaja tvrtki,
 • izvrsne vještine pisane i usmene komunikacije, prezentacijske i prodajne vještine, proaktivnost, razvijene analitičke vještine i vještine rješavanja problema, motiviranost za učenje i usvajanje novih znanja, usmjerenost na timski rad.

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • usklađenost poslovnog i privatnog života.

 

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu izvađenu u HZMO).

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 4.9.2017.

 


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 6.9.2017. Odabran je Vjekoslav Žužul, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 31. 8. 2017.
 • Stručno i psihologijsko testiranje: 23. 8. 2017.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 18. i 21. 8. 2017. godine.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 13. 8. 2017. godine.

 

STRUČNI SURADNIK ZA NABAVE (m/ž)
u Sektoru pravnih, općih i poslova usklađenosti

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • pripremanje i izrada cjelokupne dokumentacije u postupcima nabave nematerijalne informatičke imovine HBOR-a: izrađivanje prijedloga odluka Uprave o pokretanju postupka nabave, sudjelovanje u sastavljanju teksta javnih nadmetanja i poziva na podnošenje ponuda, sudjelovanje u ocjenjivanju ponuda, komunikacija s ponuditeljima,
 • pripremanje podloge za izradu prijedloga plana nabave,
 • sudjelovanje u izradi dijelova financijskog plana HBOR-a,
 • vođenje propisane evidencije nabave roba, usluga i radova,
 • vođenje evidencija ugovora, nabave male i velike vrijednosti te ostalih evidencija,
 • računsko i logičko kontroliranje ispravnosti dokumentacije s prilozima.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc., isključivo ekonomskog ili upravno-pravnog smjera,
 • najmanje 2 godine radnog staža,
 • znanje rada u MS Office-u s naglaskom na dobro znanje rada u Excelu,
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poželjno radno iskustvo u bankarskom poslovanju, javnoj službi na poslovima (javne) nabave,
 • poželjno znanje rada u sustavu za praćenje izvršenja nabave (SPIN),
 • poželjno znanje rada u sustavu elektroničkog uredskog poslovanja (OfficePoint),
 • organizacijske vještine, analitičke vještine, razvijene vještine pisanog poslovnog izražavanja, točnost i preciznost u radu, razvijene komunikacijske vještine, usmjerenost na klijente, sposobnost brze prilagodbe novim situacijama.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.
Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu izvađenu u HZMO).

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 • Odluka o zatvaranju natječaja: 31.5.2017. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 3.4.2017.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 28.3., 29.3. i 3.4.2017.
 • Testiranje odabranih kandidata: 17.3. i 27.3.2017.
 • Rok za prijavu je istekao: 27.2.2017.

 

STRUČNI / SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA (m/ž)

u Odjelu srednjoročno-dugoročnog osiguranja, direkciji Osiguranje izvoza

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Svrha i cilj posla:

Poslovi osiguranja izvoza su poslovi u okviru državne potpore izvozu hrvatskih roba i/ili usluga, a koje provodi HBOR.

Stručni suradnik za osiguranje izvoza radi na poslovima analize i procjene rizika vezanih uz naplatu isporuka roba i usluga prema inozemnim kupcima, povrat dugoročnih financijskih kredita odobrenih inozemnim kupcima ili bankama kao i uz naplatu po izdanim bankarskim garancijama, u svrhu izdavanja polica osiguranja od komercijalnih i političkih rizika.

 

Radni zadaci:

 • Vođenje poslovnog odnosa s korisnicima osiguranja: izvoznicima, domaćim i stranim bankama, financijskim institucijama, izvozno-kreditnim agencijama, reosigurateljima,
 • Zaprimanje i obrada zahtjeva za osiguranje naplate izravnih isporuka, kredita kupcu i/ili banci kupca, kredita dobavljača, kredita za pripremu izvoza, činidbenih bankarskih garancija, sve u svrhu realizacije izvoznih poslova u međunarodnoj trgovini,
 • Obrada zahtjeva koja obuhvaća strukturiranje i analizu izvoznih projekata, analizu izvoznika i inozemnih dužnika, kao i analizu političkih i gospodarskih prilika na uvoznim tržištima, u svrhu procjene prihvatljivosti istih za osiguranje,
 • Priprema materijala i izvještaja za tijela odlučivanja,
 • Praćenje i administriranje zaključenih ugovora o osiguranju.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc., ekonomskog, pravnog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera (poželjno VSS/mag.),
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva,
 • Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • Izvrsno znanje rada na računalu (Excel, Word, PowerPoint),
 • Znanje analize financijskih izvještaja tvrtki,
 • Poželjno iskustvo rada u financijskom sektoru s klijentima koji su pravne osobe (revizorske kuće, banke, faktoring, leasing ili osiguravajuća društva),
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,
 • Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika,
 • Proaktivnost, razvijene analitičke vještine i vještine rješavanja problema, izvrsne vještine pisane komunikacije, sposobnost za učenje i usvajanje novih znanja, usmjerenost na timski rad.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje (Excel, engleski jezik, znanje financijske analize), psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 27.2.2017.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 • Odluka o zatvaranju natječaja: 28.6.2017. Postupak zapošljavanja je obustavljen.
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 6.10.2016.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 26.9.2016.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 16.9., 19.9. i 20.9.2016.
 • Testiranje znanja kandidata: 1.9., 2.9., 9.9. i 14.9.2016.
 • Rok za prijavu je istekao: 18.7.2016.

 

SURADNIK ili STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE PODRŠKE (m/ž) 

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Zaprima, evidentira i popisuje svu dokumentaciju,
 • Unosi podatke kreditnog/garancijskog spisa u aplikacije,
 • Strukturira kreditni/garancijski spis te ga upućuje na daljnju obradu,
 • Izrađuje odluke i ugovore o kreditu/garanciji,
 • Provjerava i evidentira instrumente osiguranja,
 • U suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama obavlja povrat instrumenata osiguranja i izdavanja brisovnih očitovanja,
 • Sudjeluje u provedbi aktivnosti vezanim za korištenje kredita putem poslovnih banaka,
 • Popisuje primopredajnu dokumentaciju kreditnih/garancijskih spisa za prebacivanje u Direkciju rizičnih plasmana,
 • Sudjeluje u pripremi i izradi akata, procedura, tehnologija i metoda rada,
 • Sudjeluje u izradi analiza i izvješća iz djelokruga Službe.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • SSS ili VŠS/bacc. (ovisno o radnom mjestu),
 • najmanje 1 godina ili 2 godine radnog iskustva (ovisno o radnom mjestu),
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i u pismu,
 • izvrsno znanje rada na osobnom računalu (MS Office),
 • sposobnost rješavanja problema, sistematičan pristup radu i razvijene organizacijske vještine, pedantnost i točnost u radu, razvijene vještine usmene i pisane komunikacije,
 • Poželjno radno iskustvo u bankarstvu.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.7.2016. godine.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 • Odluka o zatvaranju natječaja: 28.6.2017. Postupak zapošljavanja je obustavljen.
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 13.9.2016.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 9.9.2016.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 1.9., 2.9., 5.9. i 7.9.2016.
 • Testiranje znanja kandidata: 25.8., 26.8. i 1.9.2016.
 • Rok za prijavu je istekao: 18.7.2016.

 

STRUČNI SURADNIK ZA KREDITIRANJE (m/ž)

više izvršitelja na određeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • uspostava kontakata i komunikacija s klijentima u pripremi prijedloga za kreditiranje/izdavanje garancija, kao i u strukturiranju kreditnih zahtjeva klijenata
 • pregovaranje i strukturiranje kreditnih/garancijskih transakcija
 • vođenje i koordiniranje cjelokupnog procesa obrade kredita, ocjenjivanja sposobnosti klijenata i projekata, osiguranja kredita, priprema ugovora i praćenje u procesu korištenja kredita
 • preliminarna analiza financijskih izvješća klijenata i projekata
 • provedba periodičnih financijskih analiza klijenata
 • praćenje aktivnosti i rezultata poslovanja klijenata do konačne otplate kredita
 • praćenje uvjeta kredita na domaćem tržištu, uočavanje potrebe klijenata i iniciranje prijedloga promjena i poboljšanja

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc., ekonomskog smjera
 • najmanje 2 godine radnog iskustva u bankarstvu i/ili financijama
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • znanje rada na računalu (MS Office)
 • vozačka dozvola B kategorije
 • analitičke sposobnosti, proaktivan pristup radu i sklonost timskom radu, usmjerenost na klijenta i usmjerenost na rezultat, komunikacijske i pregovaračke vještine, sistematičnost u radu, sposobnost kvalitetnog postavljanja prioriteta i razvijene organizacijske vještine
 • Poželjno znanje analize financijskih izvješća i projekata gospodarskih subjekata sukladno dobrim bankarskim praksama
 • Poželjno odlično poznavanje bankarskog poslovanja

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.7.2016. godine.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 • Odluka o zatvaranju natječaja: 5.4.2017. Odabran je Siniša Ryš, SSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 29.3.2017.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 24.3.2017.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 2.3., 3.3. i 6.3.2017.
 • Testiranje odabranih kandidata: 31.1. i 1.2.2017.
 • Rok za prijavu je istekao: 11.1.2017.

 

SURADNIK ZA KLASIFIKACIJU I OBRADU POŠTE (m/ž)

u Sektoru pravnih, općih i poslova usklađenosti

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • zaprimanje i urudžbiranje ulazne pošte banke putem računalne aplikacije OfficePoint te raspoređivanje iste po organizacijskim jedinicama banke,
 • zaprimanje, urudžbiranje izlazne pošte banke te priprema pošte za otpremu,
 • zaprimanje, urudžbiranje i razvrstavanje svih ostalih pošiljaka i dostava,
 • urudžbiranje ulaznih računa putem računalne aplikacije e-knjiga računa.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje SSS,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u uredskim i administrativnim poslovima,
 • znanje rada u uredskim programima (MS Office),
 • osnovno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poželjno znanje rada u nekom od sustava elektroničkog uredskog poslovanja (OfficePoint, e-Ured i sl.),
 • poželjno radno iskustvo u bankarskom poslovanju,
 • razvijene vještine pisanog poslovnog izražavanja,
 • točnost i preciznost u radu,
 • razvijene komunikacijske vještine i vještine suradnje s kolegama,
 • sposobnost učinkovitog rada u situacijama kratkih vremenskih rokova.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 11.1.2017.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

DRUGA GRUPA KANDIDATA:

 • Odluka o zatvaranju natječaja: 3.3.2017. Odabrana je Sanja Ježek, SSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 24.2.2017.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 15.2.2017.
 • Testiranje znanja 31.1.2017.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 24.1. i 25.1.2017.

PRVA GRUPA KANDIDATA:

 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 23.11.2016. i 5.12.2016.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 21.11.2016. i 5.12.2016.
 • Testiranje znanja kandidata: 15.11.2016.
 • Rok za prijavu je istekao: 31.10.2016.

 

BLAGAJNIK (m/ž)
u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Obavlja uplatu i isplatu gotovine na temelju likvidirane i kontrolirane dokumentacije
 • Ispostavlja uplatno-isplatne dokumente
 • Vodi blagajničku evidenciju te evidentira isto u glavnoj knjizi banke kao i analitičkoj evidenciji troškova
 • Odgovara za stanje blagajne
 • Priprema isplate putnih i ostalih troškova na tekuće račune radnika te evidentira isto u glavnu knjigu banke te u analitičku evidenciju troškova
 • Usklađuje analitičke knjigovodstvene evidencije s Glavnom knjigom
 • Priprema podatke za izradu izvješća o troškovima iz analitičkih evidencija te sastavlja izvješća na zahtjev tijela HBOR-a
 • Obavlja usklađenja stanja imovine, potraživanja i obveza
 • Priprema i izrađuje pomoćne liste za potrebe provođenja godišnjeg popisa
 • Evidentira dnevne izvode i kontrolira uplate dospjelih obveza i potraživanja
 • Izrađuje temeljnice, obračune i naloge analitičkih evidencija za Glavnu knjigu
 • Evidentira vrijednosnice u blagajni

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • SSS ekonomskog smjera,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva,
 • napredno znanje MS Excela i poznavanje ostalih MS Office uredskih programa,
 • poznavanje osnova engleskog jezika,
 • posjedovanje osnovnih računovodstvenih znanja,
 • poželjno znanje blagajničkog poslovanja,
 • poželjno iskustvo vođenja analitičkih knjigovodstvenih evidencija (knjiženja)
 • poželjno znanje izrade obrazaca za devizno plaćanje,
 • poželjno poznavanje zakonskih odredbi koje reguliraju navedeno područje,
 • savjestan pristup radu,
 • usmjerenost na detalje, sistematičnost i preciznost u radu.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 31.10.2016.. godine.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 • Odluka o zatvaranju natječaja: 3.3.2017. Odabrani kandidati su: Kristina Ilić i Ivo Zrilić, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 23.2.2017.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 15.2.2017.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 09.02. i 10.02.2017.
 • Testiranje znanja 31.1.2017.
 • Rok za prijavu je istekao: 11.1.2017.

 

 • STRUČNI SURADNIK ZA PLAN, ANALIZU I IZVJEŠĆIVANJE – PRIPRAVNIK (m/ž)

  u Sektoru računovodstva

  2 izvršitelja na određeno vrijeme

   

   

Radni zadaci:

 •  izrađuje godišnji i višegodišnji financijski plan i segmentirane planove,
 • izrađuje propisana financijska izvješća za unutarnje i vanjske korisnike,
 • prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja i ostale propise iz svog djelokruga rada,
 • izrađuje projekcije, prezentacije i ostale dokumente za potrebe suradnje s različitim domaćim i međunarodnim ustanovama, revizorima i rejting agencijama te ostalim korisnicima,
 • izrađuje analize i izvješća za potrebe upravljanja aktivom i pasivom.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 •  VSS/mag., ekonomskog usmjerenja (smjer računovodstvo),
 • bez formalnog radnog iskustva u zanimanju za koje ste se školovali,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • znanje rada u MS Office alatima, s naglaskom na Excel,
 • preciznost i sistematičnost u radu,
 • analitične vještine,
 • razvijene vještine usmene i pisane komunikacije,
 • sposobnost rada u stresnim situacijama,
 • visoka razina odgovornosti za rad,
 • poželjan interes za rad na financijskom izvještavanju te financijskom planiranju.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 11.1.2017.

______________________________________________________________________________________________

 

 • Odluka o zatvaranju natječaja: 3.3.2017. Odabran je kandidat Nikola Uzelac, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 23.2.2017.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 15.2.2017.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 10.2.2017.
 • Testiranje znanja: 2.2.2017.
 • Rok za prijavu je istekao: 11.1.2017.

 

STRUČNI ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA POZADINSKE POSLOVE (m/ž)

u Sektoru sredstava

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

Radni zadaci:

 • pozadinski poslovi namire rizničnih financijskih instrumenata (vrijednosni papiri, kupoprodaja deviza, instrumenti tržišta novca, financijske izvedenice) – riznični „back office“ poslovi,
 • kontrola transakcija rizničnih financijskih instrumenata,
 • izrada i razmjena dokumentacije vezane uz transakcije rizničnim financijskim instrumentima,
 • suradnja s domaćim i inozemnim financijskim institucijama u segmentu namire rizničnih financijskih instrumenata,
 • usklađenje i prijenos sredstava po kunskim i deviznim računima,
 • izrada reklamacija i izvještaja,
 • evidencijski i operativni poslovi.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 •  VŠS/bacc. ili VSS/mag., ekonomskog usmjerenja,
 • 2 godine radnog iskustva,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • odlično znanje MS Office paketa (s naglaskom na Excel),
 • poznavanje rizničnih financijskih proizvoda i pripadajućih rizika
 • poznavanje procesa namire rizničnih transakcija
 • poželjno iskustvo rada u banci na poslovima namire vrijednosnih papira, kupoprodaje deviza i ostalih rizničnih proizvoda (riznični back office poslovi),
 • poželjno znanje rada u SWIFT-u,
 • preciznost i sistematičnost u radu,
 • analitičnost,
 • razvijene vještine usmene i pisane komunikacije,
 • sposobnost rada u stresnim situacijama.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 11.1.2017.


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 7.2.2017. Odabran je kandidat Damir Vuković, SSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 20.1.2017.
 • Radna proba i psihologijsko testiranje: 19.1.2017.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 16.1. i 17.1.2017.
 • Rok za prijavu je istekao: 7.1.2017.

 

SURADNIK ZA UMNOŽAVANJE I UVEZIVANJE (m/ž)

u Sektoru pravnih, općih i poslova usklađenosti

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • kopiranje, uvezivanje i plastificiranje dokumentacije na složenim uređajima za kopiranje i uvezivanje,
 • skeniranje i digitalizacija dokumentacije,
 • uništavanje dokumentacije na odgovarajućim uređajima,
 • briga o ispravnosti uređaja (samostalno otklanjanje kvarova, organiziranje servisiranja),
 • briga o zalihama potrošnih materijala.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje KV,
 • 1 godina radnog iskustva na poslovima umnožavanja, uvezivanja i skeniranja dokumentacije,
 • poželjno iskustvo rada na uredskim i administrativnim poslovima,
 • znanje rada u uredskim programima (MS Office),
 • osnovno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • razvijene vještine pisanog poslovnog izražavanja,
 • točnost i preciznost u radu,
 • razvijene komunikacijske vještine i vještine suradnje s kolegama,
 • sposobnost učinkovitog rada u situacijama kratkih vremenskih rokova.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite putem linka najkasnije do 7.1.2017. 

 


 

 • Odluka o zatvaranju natječaja: 7.2.2017. Odabrana je kandidatkinja Iva Majetić, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 20.1.2016.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 16.1.2017.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 9.1. i 10.1.2016.
 • Testiranje znanja kandidata: 22.12., 27.12.2016., 5.1. i 19.1.2017.
 • Rok za prijavu je istekao: 19.12.2016.

 

PROJEKTANT PROGRAMER DOKUMENTACIJSKIH SUSTAVA – PRIPRAVNIK (m/ž)
u Sektoru informacijskih tehnologija
1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke, tehnologije za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Istražuje mogućnosti primjene novih tehnologija i prati trendove njihovog razvoja
 • Izrađuje model podataka entiteti-veze
 • Prevodi model podataka u bazu
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Održava razvojnu okolinu informatičkog sustava
 • Izrađuje ili sudjeluje u izradi korisničke dokumentacije
 • Parametrizira sustav
 • Sudjeluje u obuci korisnika
 • Izrađuje izvedbenu i programsku dokumentaciju
 • Dokumentira sustav
 • Programira i testira programske cjeline u okviru programskih zadataka
 • Sudjeluje u testiranju cjelokupnog aplikativnog rješenja te ga implementira
 • Brine o konzistenciji i pravilnoj normalizaciji podataka, te analizira utjecaj eventualnih promjena u sadržaju ili strukturi podataka na ostale dijelove sustava

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc., elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika,
 • Napredno poznavanje uredskih programa (MS Office),
 • Poželjno poznavanje web tehnologija,
 • Poželjno iskustvo rada na sličnim poslovima putem studentske prakse, volontiranja, na projektima na fakultetu i sl.,
 • Naglašen interes za rad na dokumentacijskim sustavima,
 • Razvijene komunikacijske vještine,
 • Sistematičnost i razvijene organizacijske vještine, pedantnost i točnost, usmjerenost na detalje,
 • Analitičke sposobnosti , usmjerenost na rješavanje problema i sklonost istraživanju,
 • Sposobnost generiranja ideja i sagledavanja šire slike, fleksibilnost, prilagodljivost.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite putem portala MojPosao najkasnije do 19.12.2016. godine.


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 7.2.2017. Odabran je kandidat Mario Cindori, VKV
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 6.12.2016.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 30.11., 1.12. i 5.12.2016.
 • Testiranje znanja kandidata: 22.11.2016.
 • Rok za prijavu je istekao: 31.10.2016.

 

SURADNIK ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE m/ž)
u Sektoru upravljanja imovinom

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • kontrolira stanje građevina i instalacija
 • obavlja manje popravke na zgradi
 • nadzire i kontrolira rad svih tehničkih podsustava poslovnih zgrada HBOR-a
 • vodi brigu o redovitim kontrolnim pregledima tehničkih podsustava i atestima
 • brine za redovito i interventno održavanje svih tehničkih podsustava i uređaja u poslovnoj zgradi (osim informatičkih) te naručuje usluge dobavljača
 • sastavlja podloge za plan nabave
 • obavlja manje popravke u poslovnim prostorima, kao i svim nekretninama u vlasništvu HBOR-a
 • organizira i provodi preseljenja radnika unutar HBOR-a
 • umnožava dokumentaciju.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • SSS elektro struke,
 • 2 godine radnog iskustva,
 • aktivno znanje rada u uredskim programima (MS Office),
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,
 • savjestan i odgovoran pristup poslu,
 • spremnost na putovanja,
 • sistematiziran i organiziran način rada,
 • razvijene vještine usmene i pisane komunikacije,
 • poželjno radno iskustvo na poslovima koji uključuju manje zahtjevne popravke elektroinstalacija, vodovodnih instalacija, stolarije i bravarskih radova,
 • poželjno znanje i vještine rada s uređajima iz obnovljivih izvora energije,
 • poželjan ispit za rukovatelja centralnim grijanjem,
 • poželjno završeno stručno osposobljavanje iz područja zaštite od požara.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje, selekcijski razgovori i liječnički pregled.
Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 31.10.2016.. godine.

 


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 28.12.2016. Odabran je kandidat Mladen Marčić, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 02.12.2016.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 28.11.2016.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 22.11, 23.11. i 24.11.2016.
 • Testiranje znanja kandidata: 15.11. i 16.11.2016.
 • Rok za prijavu je istekao: 31.10.2016.

 

STRUČNI ANALITIČAR/SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR (m/ž)
u Službi analize banaka, Sektoru analiza

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

   • analiza financijskih izvješća domaćih i inozemnih banaka te leasing društava
   • utvrđivanje profila rizičnosti banaka i leasing društava te predlaganje internog rejtinga u skladu s važećim procedurama i metodologijama
   • zaprimanje, kontrola ispravnosti i održavanje financijske dokumentacije banaka i leasing društava te upravljanje internim bazama podataka periodično provođenje analize banaka i leasing društava te praćenje dinamike njihova poslovanja
   • sudjelovanje u određivanju i praćenju limita zaduženja domaćih i inozemnih banaka te leasing društava
   • sudjelovanje u pripremi prijedloga prihvatljivih banaka i leasing društava za suradnju na provedbi programa kreditiranja HBOR-a i popisa prihvatljivih banaka po pojedinim zemljama sudjelovanje u izradi izvješća potrebnih tijelima HBOR-a

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

   • VŠS/bacc. ili VSS/mag., ekonomskog smjera,
   • najmanje 2 odnosno 3 godine radnog iskustva (ovisno o radnom mjestu),
   • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
   • napredno poznavanje MS Excela i poznavanje ostalih MS Office uredskih programa,
   • poželjno izvrsno poznavanje analize financijskih izvješća i financijskih instrumenata,
   • poželjno poznavanje poslovanja financijskih institucija, osobito banaka,
   • poželjno poznavanje kretanja u bankovnom sustavu i ostalim financijskim tržištima,
   • izražena sklonost i interes za istraživački i analitički pristup u radu
   • sposobnost sagledavanja i razumijevanja šire slike
   • razvijene analitičke i organizacijske vještine,
   • savjestan i predan pristup radu te pedantnost i točnost u radu
   • izvrsne vještine pismenog i usmenog izražavanja

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.
Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 31.10.2016.


   • Odluka o zatvaranju natječaja: 28.12.2016. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
   • Intervju s odabranim kandidatima: 7.12. i 8.12.2016.
   • Testiranje znanja kandidata: 8.11. i 9.11.2016.
   • Rok za prijavu je istekao: 31.10.2016.

 

STRUČNI ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA PLAN, ANALIZU I IZVJEŠĆIVANJE (m/ž)
u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

   • sudjeluje u izradi i kontrolira prijedlog financijskog plana i njegovih izmjena i dopuna,
   • sudjeluje u izradi i kontrolira propisane financijske izvještaje za unutarnje i vanjske korisnike,
   • sudjeluje u izradi i kontrolira prijedlog projekcija, prezentacija i ostalih dokumenata za potrebe suradnje s različitim domaćim i međunarodnim ustanovama, revizorima i rejting agencijama te ostalim korisnicima,
   • trajno prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja i ostale propise iz svog djelokruga rada,
   • surađuje s organizacijskom jedinicom zaduženom za informatičku podršku oko unapređivanja informatičke podrške iz svojeg djelokruga rada te organizira primjenu novih programskih rješenja.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

   • VŠS/bacc. odnosno VSS/mag., ekonomskog usmjerenja,
   • 2 odnosno 3 godine radnog iskustva,
   • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
   • napredno poznavanje MS Excela i poznavanje ostalih MS Office uredskih programa,
   • razvijene vještine usmene i pisane komunikacije,
   • sposobnost rada u stresnim situacijama,
   • sklonost samostalnom pristupu u radu i visoka razina odgovornosti za rad,
   • poželjno iskustvo rada u kontrolingu banaka ili internoj/vanjskoj reviziji,
   • poželjno posjedovanje certifikata za vanjskog ili internog revizora,
   • poželjno poznavanje Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja,
   • poželjna preciznost i sistematičnost u radu,
   • poželjna analitičnost i sposobnost sagledavanja i razumijevanja šire slike.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.
Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 31.10.2016.. godine.

 


 

   • Odluka o zatvaranju natječaja: 6.12.2016. Odabran je kandidat Ante Bakmaz, VSS, zaposlen na radnom mjestu IT specijalist.
   • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 25.11. i 28.11.2016.
   • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 2.11.2016.
   • Intervju s odabranim kandidatima: 27.10. i 28.10.2016.
   • Testiranje znanja kandidata: 20.10. i 24.10.2016.
   • Rok za prijavu je istekao: 10.10.2016.

 

SISTEM ANALITIČAR ili IT ARHITEKT (m/ž)

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci:

   • Analizira poslovne procese i tokove podataka
   • Sudjeluje u izradi projektne dokumentacije u sklopu razvoja informacijskog sustava: snimka postojeće situacije, prijedlog modela poslovnog rješenja, izrada modela podataka
   • Dizajnira, implementira i testira aplikativna rješenja
   • Izrađuje korisničku dokumentaciju
   • Analizira i grupira korisničke zahtjeve u logične, ekonomične i praktične projektne cjeline
   • Vodi projekte u domeni informacijskih rješenja
   • Svakodnevno komunicira s internim i eksternim klijentima

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

Osnovni uvjeti:

   • VŠS/bacc. ili VSS/mag., ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
   • 2 ili 3 godine radnog iskustva (ovisno o radnom mjestu u naslovu),
   • izvrsno poznavanje engleskog jezika,
   • napredno poznavanje uredskih programa (MS Office),
   • poznavanje metode dijagrama toka podataka, dijagrama funkcijskog raščlanjenja,
   • poznavanje metode entiteti-veze.

Poželjni uvjeti:

   • poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru,
   • poznavanje metodologije projektnog upravljanja,
   • poznavanje metodologije strukturne sistemske analize,
   • poznavanje BPMN 2.0 notacije poslovnih procesa,
   • posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata,
   • znanje i korištenje alata i tehnologija: PMI, SOA, ESB, BPM, ITIL, TOGAF.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 10.10.2016. godine.

 


 

   • Odluka o zatvaranju natječaja: 6.12.2016. Odabran je kandidat Nikola Žunić, VSS
   • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 1.12. i 2.12.2016.
   • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 23.11.2016.
   • Intervju s odabranim kandidatima: 15.11., 16.11., 17.11. i 21.11.2016.
   • Testiranje znanja kandidata: 8.11., 9.11., 10.11. i 17.11.2016.
   • Rok za prijavu je istekao: 31.10.2016.

 

 

STRUČNI ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA RIZIČNE PLASMANE (m/ž)
u Sektoru analiza

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

   • obrada i praćenje portfelja problematičnih plasmana,
   • analiziranje financijskih izvještaja i poslovnih planova,
   • istraživanje mogućnosti financijskog restrukturiranja, odnosno naplate plasmana,
   • izrada prijedloga potrebnih mjera financijskog restrukturiranja, odn. naplate plasmana,
   • provedba usvojenih mjera naplate plasmana,
   • izrada poslovnih izvještaja vezanih uz praćenje kreditnog portfelja.

Traženi uvjeti za radno mjesto:

   • VŠS/bacc. ili VSS/mag., ekonomskog smjera,
   • 2 ili 3 godine radnog iskustva,
   • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
   • znanje rada na osobnom računalu (MS Office),
   • vozačka dozvola B kategorije,
   • komunikacijske vještine i vještine upravljanja odnosom s klijentima,
   • poželjno iskustvo rada u financijskom sektoru (banke, osiguravajuća društva, faktoring, leasing ili revizorske kuće),
   • poželjno znanje analize financijskih izvještaja i projekata gospodarskih subjekata,
   • poželjno iskustvo rada na poslovima restrukturiranja i naplate dugova,
   • poželjno poznavanje pravne regulative vezane za stečajeve i predstečajne nagodbe.

Nudimo vam:

   • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
   • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
   • usklađenost poslovnog i privatnog života.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.
Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 31.10.2016. godine.


 

   • Odluka o zatvaranju natječaja: 15.11.2016. Odabran je kandidat Dalibor Fotak, VSS
   • Rok za prijavu je istekao: 10.10.2016.
   • Testiranje znanja kandidata: 18.10.2016.
   • Intervju s odabranim kandidatima: 25.10.2016.
   • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 2.11.2016.
   • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 2.11.2016.

 

 

SAMOSTALNI ADMINISTRATOR BAZE PODATAKA

u Sektoru informacijskih tehnologija

1 izvršitelj (m/ž)

 

Radni zadaci:

   • Projektiranje, razvoj, implementacija i održavanje sustava za upravljanje baza podataka,
   • Organiziranje sustava sigurnosti, nadzora, analiza i optimiziranje performansi sustava baza podataka,
   •  Sudjelovanje u dizajniranju i razvoju relacijskih i BI sustava baza podataka,
   •  Sudjelovanje u projektima sukladno projektnim planovima.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

Osnovni uvjeti:

   • VSS/mag., elektrotehničkog ili informatičkog smjera, prirodoslovno-matematičkog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera,
   •  3 godine radnog iskustva,
   •  izvrsno poznavanje engleskog jezika,
   •  izvrsno poznavanje rada sa sustavima baza podataka.

 

Poželjni uvjeti:

   • poznavanje metodologije projektnog upravljanja,
   • izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office),
   • poznavanje skriptnog programiranja,
   • izvrsno poznavanje operativnog sustava, sistemskih programa i mrežnih servisa na poslužiteljima,
   • poznavanje koncepta „big data“,
   • iskustvo i certifikati u administriranju baza podataka (MS SQL, IBM Informix) i tehnologijama poslovne inteligencije (MS Power BI).

 

Nudimo vam:

   • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
   • rad s novim tehnologijama MS SQL Server-a (SSRS, SSAS), MS Power BI Desktop/Cloud,
   • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja,
   • usklađenost poslovnog i privatnog života

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite putem linku najkasnije do 10.10.2016.


 

   • Odluka o zatvaranju natječaja: 15.11.2016. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
   • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 2.11.2016.
   • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 2.11.2016.
   • Intervju s odabranim kandidatima: 25.10. i 28.10.2016.
   • Testiranje znanja kandidata: 18.10., 20.10. i 24.10.2016.
   • Rok za prijavu je istekao: 10.10.2016.

 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisuje natječaj za prijam 1 izvršitelja (m/ž) na neodređeno vrijeme radi obavljanja poslova u Sektoru informacijskih tehnologija, na radnom mjestu:

PROJEKTANT PROGRAMER DOKUMENTACIJSKIH SUSTAVA ILI SAMOSTALNI PROJEKTANT PROGRAMER DOKUMENTACIJSKIH SUSTAVA

 

Radni zadaci:

   • Nadzor, analiza i unapređivanje sustava za upravljanje dokumentacijom
   • Izrada projektne, tehničke i korisničke dokumentacije
   • Sudjelovanje u projektima razvoja, implementacije i testiranja sustava za upravljanje dokumentima i sadržajem
   • Analiza poslovnih procesa i tokova podataka
   • Komunikacija s korisnicima na poslovnoj i tehničkoj razini
   • Edukacija ključnih korisnika

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 

Osnovni uvjeti:

   • VŠS/bacc. ili VSS/mag., elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera,
   • 2 ili 3 godine radnog iskustva (ovisno o radnom mjestu u naslovu),
   • izvrsno poznavanje engleskog jezika,
   • napredno poznavanje uredskih programa (MS Office),
   • poznavanje metode entiteti-veze,
   • poznavanje web tehnologija.

 

Poželjni uvjeti:

   • poznavanje metodologije projektnog upravljanja,
   • poznavanje rada s relacijskom bazom podataka,
   • poznavanje rada s aplikativnim serverima,
   • izvrsno poznavanje objektnog programiranja,
   • poznavanje izvještajnih alata,
   • poznavanje BPMN 2.0 notacije poslovnih procesa,
   • poznavanje razvoja Big data rješenja,
   • iskustvo rada na poslovima upravljanja dokumentacijskim sustavom i razvoja rješenja korištenjem MS sharepoint alata,
   • znanje procesnih alata,
   • znanje modeliranja podataka i rada s bazama podataka,
   • vođenje razvojnih timova,
   • poznavanje bankarskog poslovanja.

 

Nudimo vam:

   • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
   • rad s najnovijim tehnologijama
   • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
   • usklađenost poslovnog i privatnog života

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 10.10.2016. godine.


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 25.10.2016. Odabran je kandidat Luka Riđički, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 8.2.2016.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 28.1.2016.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 25.1.2016.
 • Stručno testiranje kandidata: 15.1.2016.godine.
 • Rok za prijavu je istekao 25.12.2015. godine.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisuje
NATJEČAJ
za prijam jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme radi obavljanja poslova na radnom mjestu:
SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA RAZVOJ DISTRIBUCIJSKIH KANALA I PRODAJNIH PROCESA u Sektoru kreditiranja – 1 izvršitelj (m/ž)

 

Radni zadaci:

 • dizajniranje poslovnih procesa: analiza kvalitete, identificiranje odstupanja te iniciranje unapređenja
 • implementiranje, održavanje i ažuriranje mape poslovnih procesa
 • iniciranje novih organizacijsko-tehnoloških rješenja i sudjelovanje u njihovoj izradi
 • uspostava sustava praćenja kvalitete poslovnih procesa i dokumentiranje internih kontrola u poslovnim procesima
 • organizacija testiranja poslovne promjene, sudjelovanje u izvođenju svih faza korisničkog testiranja (unit test i integralni test), nadzor i podrška kod provođenja testiranja od strane vlasnika procesa (acceptance test)
 • sudjelovanje u izradi planova realizacije poslovnih promjena te nadzor realizacije uz pravovremeno poduzimanje akcija i mjera u slučaju odstupanja od usvojenog plana realizacije
 • rješavanje problema u post produkciji poslovne promjene iz domene odgovornosti, pružanje stručne podrške i izrada adekvatnih procesnih rješenja

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VSS ekonomskog smjera
 • najmanje 3 godine radnog iskustva
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • napredno poznavanje rada u MS Office alatima
 • poželjno 2 godine iskustva u radu na projektima ili uvođenju poslovnih promjena
 • poželjno poznavanje metoda i alata za analizu, modeliranje i upravljanje poslovnim procesima
 • poželjno poznavanje procesa i proizvoda poslovnog bankarstva
 • poželjno iskustvo u prodaji bankarskih proizvoda

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
 • usklađenost poslovnog i privatnog života.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 25.12.2015. godine.


   • Odluka o zatvaranju natječaja: 18.10.2016. Odabrana je kandidatkinja Darija Exle, VSS
   • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 7. i 14.10.2016.
   • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 3.10.2016.
   • Intervju s odabranim kandidatima: 26.9., 27.9. i 28.9.2016.
   • Testiranje znanja kandidata: 5.9., 7.9., 9.9, 14.9., 21.9.2016.
   • Rok za prijavu je istekao: 18.7.2016.

 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisuje natječaj za prijam 1 izvršitelja (m/ž) na neodređeno vrijeme radi obavljanja poslova u Sektoru kreditiranja, Direkciji za razvoj, Odjelu za kontakt s klijentima, na radnom mjestu:
STRUČNI SURADNIK ZA KONTAKT S KLIJENTIMA

 

Radni zadaci:

   • Zaprima telefonske i e-mail poruke: preusmjerava ih na krajnje interne adrese sukladno planu komunikacije te daje informacije i pribavlja rješenja za klijente,
   • Sukladno planovima prodaje sudjeluje i provodi prodajne ili informativne kampanje,
   • Zaprima pozive klijenata u vezi informiranja o programima kreditiranja, EU fondovima, poticajnim mjerama, inicijativama za razvoj proizvoda i procesa,
   • Prikuplja inicijative klijenata za razvoj novih kreditnih programa te daje inicijative za uvođenje promjena,
   • Sudjeluje u pripremi razvojnih inicijativa Direkcije za razvoj,
   • Sudjeluje u razvoju planova kampanji,
   • Po potrebi sudjeluje u intervjuima, analizama dokumenata, radionicama i opisima poslovnih procesa u svrhu razvoja (alata) upravljanja odnosima s klijentima,

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

   • VŠS/bacc,
   • najmanje 2 godine radnog iskustva,
   • aktivno znanje engleskog jezika,
   • znanje rada na osobnom računalu (MS Office),
   • razvijene vještine usmene i pisane komunikacije,
   • sposobnost brzog uočavanja i rješavanja problema,
   • izražen interes za poslove komunikacije s klijentima,
   • razvijene vještine upravljanja odnosom s klijentima
   • Poželjno iskustvo rada u kontakt centru/call centru,
   • Poželjno iskustvo rada u bankarskom sektoru,

 

Nudimo vam:

   • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
   • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
   • usklađenost poslovnog i privatnog života.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.7.2016. godine.


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 27.09.2016. Odabrana je kandidatkinja Ana Glasnović, SSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 23.9.2016.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 16.9.2016.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 12. i 13.9.2016
 • Testiranje znanja kandidata: 1. i 2.9.2016.
 • Rok za prijavu je istekao: 18.7.2016.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisuje natječaj za prijam 1 izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme od godine dana radi obavljanja poslova u Sektoru sredstava, na radnom mjestu:

TAJNICA / TAJNIK

 

Svrha i cilj posla:

Organizirati i administrativno voditi poslove direktora Sektora sredstava.

 

Vaši radni zadaci:

 • obavlja opće i administrativne poslove sektora,
 • kontaktira i vodi poslovnu korespondenciju s domaćim i međunarodnim klijentima i institucijama na hrvatskom i engleskom jeziku,
 • vodi evidenciju telefonskih poziva, rasporeda i sastanaka,
 • vodi arhivu i registar dokumentacije,
 • prikuplja i razvrstava akte i zaključke sa sastanaka i sl. te urudžbira i kontrolira ulaznu i izlaznu poštu,
 • organizira sastanke, putovanja i edukacije iz nadležnosti sektora,
 • priprema dokumentaciju i koordinira postupke javne nabave iz nadležnosti sektora,

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • SSS,
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva,
 • Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • Izvrsno znanje rada na računalu (MS Office),
 • Organiziranost, ažurnost, pedantnost, sistematičnost, profesionalnost te izvrsne komunikacijske vještine,
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima,
 • Poželjno iskustvo u radu sa zahtjevnim klijentima i rješavanju upita klijenata.

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
 • usklađenost poslovnog i privatnog života

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.7.2016. godine.


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 23.8.2016. Odabran je kandidat Toni Sertić, dipl. oec.
 • Treći krug intervjua s odabranim kandidatima: 17.8.2016.
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 9.8.2016.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 21.7.2016.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 14. i 15.7.2016.
 • Testiranje znanja kandidata: 4. i 5. 7. 2016.godine
 • Rok za prijavu je istekao: 11.6.2016. godine

Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisuje natječaj za prijam 1 izvršitelja (m/ž) na neodređeno vrijeme radi obavljanja poslova u Odjelu odšteta i regresnih naplata, direkciji Osiguranje izvoza, na radnom mjestu:

STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Zaprimanje i obrada odštetnih zahtjeva te likvidacija šteta
 • Vođenje poslova regresne naplate po isplaćenim odštetama
 • Sudjelovanje u procesu naplate prije isplate odštete
 • Sudjelovanje u razvoju novih proizvoda
 • Izrada planova i izvješća
 • Praćenje regulative i procjena usklađenosti poslova osiguranja izvoza
 • Praćenje stečajeva i predstečajnih nagodbi dužnika
 • Sudjelovanje u promotivnim aktivnostima po potrebi

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VSS / mag
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno znanje rada na računalu (MS Office)
 • Raspoloživost za povremena putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske
 • Izražene analitičke i pregovaračke vještine te interes za međunarodnu trgovinu i pravo
 • Poželjno znanje jednog od sljedećih stranih jezika u govoru i pismu: talijanskog, francuskog, njemačkog ili ruskog jezika
 • Poželjno znanje analize financijskih izvještaja tvrtki
 • Poželjno poznavanje pravne regulative vezano za stečajeve i predstečajne nagodbe
 • Poželjno iskustvo rada na poslovima restrukturiranja i naplate potraživanja
 • Poželjno iskustvo rada u financijskom sektoru s klijentima koji su pravne osobe: u banci, tvrtki koja se bavi faktoringom, revizorskoj tvrtki, leasing kući ili na poslovima osiguranja kredita

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 11.6.2016. godine.


DRUGA GRUPA KANDIDATA:

 • Odluka o zatvaranju natječaja: 13.9.2016. Odabran je kandidat Damir Crneković, SSS.
 • Završni intervju s odabranim kandidatom: 6.9.2016.
 • Radna proba i psihologijsko odabranih kandidata: 2.9.2016.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 30. i 31.8.2016

PRVA GRUPA KANDIDATA:

 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatom: 25.8.2016.
 • Radna proba i psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 29.7.2016.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 25. i 26.7.2016
 • Rok za dostavu ponuda je istekao: 19.7.2016. godine

Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisala je natječaj za prijam 1 izvršitelja (m/ž) na neodređeno vrijeme radi obavljanja poslova u Sektoru pravnih, općih I poslova usklađenosti, na radnom mjestu:
SURADNIK ZA UMNOŽAVANJE I UVEZIVANJE


Radni zadaci:

 • kopiranje, uvezivanje i plastificiranje dokumentacije na složenim uređajima za kopiranje i uvezivanje
 • skeniranje i digitalizacija dokumentacije
 • uništavanje dokumentacije na odgovarajućim uređajima
 • briga o ispravnosti uređaja (samostalno otklanjanje kvarova, organiziranje servisiranja)
 • briga o zalihama potrošnih materijala

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje KV,
 • 1 godina radnog iskustva
 • poznavanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • prednost zapošljavanja osoba s invaliditetom

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
 • usklađenost poslovnog i privatnog života.

Oglas je objavljen u Zavodu za zapošljavanje od 12. do 19.7.2016. godine.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 • Odluka o zatvaranju natječaja: 10.05.2016.
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 27.4.2016.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 21.4.2016.
 • Prvi krug intervjua s odabranim kandidatima: 13.-18.4.2016.
 • Stručno testiranje kandidata: 29.03., 31.03. i 01.04.2016.
 • Rok za prijavu je istekao: 19.03.2016.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisuje natječaj za prijam 1 izvršitelja (m/ž) na neodređeno vrijeme radi obavljanja poslova u Odjelu srednjoročno-dugoročnog osiguranja, direkciji Osiguranje izvoza na radnom mjestu:
STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA

 

Svrha i cilj posla:
Poslovi osiguranja izvoza su poslovi u okviru službene potpore izvozu hrvatskih roba i/ili usluga od strane Republike Hrvatske, a koje provodi HBOR.
Stručni suradnik za osiguranje izvoza radi na poslovima analize i procjene komercijalnih i političkih rizika radi izdavanja polica osiguranja: naplate isporuka prema inozemnim kupcima, financijskih kredita odobrenih inozemnim kupcima ili bankama, bankarskih garancija te drugih financijskih instrumenata i proizvoda vezanih uz izvozne poslove u međunarodnoj trgovini.

Vaši radni zadaci:

 • Pregovaranje s korisnicima osiguranja, izvoznicima, domaćim i stranim bankama, financijskim institucijama,  izvozno-kreditnim agencijama te upravljanje odnosom s klijentima,
 • Zaprimanje i obrada zahtjeva za osiguranje naplate izravnih isporuka, kredita kupcu i/ili banci kupca, kredita dobavljača, kredita za pripremu izvoza, činidbenih bankarskih garancija u svrhu realizacije izvoznih poslova u međunarodnoj trgovini,
 • Obrada zahtjeva za osiguranje uz procjenu komercijalnih i političkih rizika vezanih za pojedini izvozni posao
 • Priprema materijala i izvještaja za tijela odlučivanja
 • Praćenje i administriranje zaključenih ugovora o osiguranju

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VSS / mag (ekonomskog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno znanje rada na računalu (Excel, Word, PowerPoint)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Poželjno iskustvo rada u financijskom sektoru s klijentima koji su pravne osobe (banke, osiguravajuća društva, faktoring, leasing ili revizorske kuće)
 • Poželjno znanje analize financijskih izvještaja tvrtki
 • Poželjno znanje još jednog stranog jezika u govoru i pismu
 • Raspoloživost za povremena putovanja unutar i izvan Republike Hrvatske
 • Razvijene usmene i pismene komunikacijske vještine, sistematičnost u radu, sklonost istraživanju i interes za političku situaciju na pojedinim svjetskim tržištima i za različite grane industrije

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
 • usklađenost poslovnog i privatnog života

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 19.3.2016. godine.


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 01.03.2016
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 4.2.2016.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 28.1.2016.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 22.1.2016.
 • Stručno testiranje kandidata: 14.1.2016.godine.
 • Rok za prijavu je istekao 25.12.2015. godine.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisuje
NATJEČAJ
za prijam jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme radi obavljanja poslova na radnom mjestu:
SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA – 1 izvršitelj (m/ž)

 

Radni zadaci:

 • Izrada poslovnih izvještaja za upravljačka i nadzorna tijela
 • Sudjelovanje u izradi financijskih planova HBOR-a za poslove osiguranja izvoza
 • Izrada izvještaja o poslovima osiguranja izvoza za potrebe Europske komisije
 • Upravljanje odnosom s osiguranicima i reosiguranicima
 • Analiza i procjena rizika odobrenja osiguranja i reosiguranja
 • Izrada prijedloga za odobrenje osiguranja i reosiguranja

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VSS / mag (ekonomskog, tehničkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • najmanje 5 godina radnog iskustva, od čega 2 godine iskustva u poslovima plana, analize i poslovnog izvještavanja
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • izvrsno znanje rada u MS Office alatima
 • poželjno iskustvo u kontrolingu ili financijama
 • poželjno poznavanje kreditne analize
 • ostalo: analitičke vještine i vještine rješavanja problema, izražena motivacija za usvajanjem novih znanja, komunikacijske vještine

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
 • usklađenost poslovnog i privatnog života.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 25.12.2015. godine.


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 09.2.2016.
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 28.1.2016. i 1.2.2016.
 • Psihologijsko testiranje kandidata: 18.1.2016. godine
 • Intervju s odabranim kandidatima: 12. i 13.1.2016.
 • Stručno testiranje kandidata: 28.12.2015. i 05.01.2016.godine
 • Rok za prijavu je istekao 16.12.2015. godine

Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisuje
NATJEČAJ
za prijam jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme radi obavljanja poslova na radnom mjestu:
STRUČNI SURADNIK ZA RIZIČNE PLASMANE (m/ž)

Radni zadaci:

 • obrada i praćenje portfelja problematičnih plasmana,
 • analiziranje financijskih izvještaja i poslovnih planova,
 • istraživanje mogućnosti financijskog restrukturiranja, odnosno naplate plasmana,
 • izrada prijedloga potrebnih mjera financijskog restrukturiranja, odn. naplate plasmana,
 • provedba usvojenih mjera naplate plasmana,
 • izrada poslovnih izvještaja vezanih uz praćenje kreditnog portfelja.

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • završen fakultet ekonomskog smjera (VSS, specijalist, magistar),
 • najmanje 2 godine radnog iskustva,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • ostalo: komunikativnost, vještine upravljanja odnosom s klijentima, sklonost timskom radu, vozačka dozvola B kategorije.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 16.12.2015. godine.


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 28.12.2015.
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima održat će se: 16.12.2015.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata održano je: 8.12.2015.
 • Intervju s odabranim kandidatima održano je: 2. i 3.12.2015.
 • Stručno testiranje kandidata: 23. i 25.11.2015.godine.
 • Rok za prijavu je istekao 06.11.2015. godine.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisuje
NATJEČAJ
za prijam jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme radi obavljanja poslova na radnom mjestu:
BLAGAJNIK U SEKTORU RAČUNOVODSTVA – 1 izvršitelj (m/ž)

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Obavlja uplatu i isplatu gotovine na temelju likvidirane i kontrolirane dokumentacije
 • Ispostavlja uplatno-isplatne dokumente
 • Vodi blagajničku evidenciju i kontira poslovne promjene
 • Odgovara za stanje blagajne
 • Evidentira vrijednosnice u blagajni
 • Stalno i trajno prati propise iz područja računovodstva i računskog plana te sve njihove izmjene i dopune
 • Evidentira poslovne promjene u analitičkim knjigovodstvenim evidencijama potraživanja i obveza te troškova
 • Izrađuje temeljnice, obračune i naloge analitičkih evidencija za Glavnu knjigu
 • Prati propise iz svoje nadležnosti i odgovornosti i osigurava njihovu primjenu
 • Priprema podatke za izradu izvješća te sastavlja izvješća na zahtjev tijela HBOR-a
 • Obavlja usklađenja stanja imovine, potraživanja i obveza
 • Evidentira dnevne izvode i kontrolira uplate dospjelih obveza i potraživanja
 • Usklađuje analitičke knjigovodstvene evidencije s Glavnom knjigom
 • Priprema i izrađuje pomoćne liste za potrebe provođenja godišnjeg popisa
 • Provodi odredbe zakona i ostalih vanjskih i internih propisa kojima se uređuje poslovanje HBOR-a te kontrolira njihovu primjen

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • SSS (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva
 • Poznavanje rada na osobnom računalu (MS Office)
 • Poznavanje blagajničkog poslovanja i izrade obrazaca za devizno plaćanje, poznavanje zakonskih odredbi koji reguliraju navedeno područje
 • Poznavanje engleskog jezika u pismu
 • Usmjerenost na detalje
 • Sklonost samostalnom radu

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja,
 • usklađenost poslovnog i privatnog života.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 06.11.2015.


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 28.12.2015.
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima održat će se: 16.12.2015.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata održano je: 8.12.2015.
 • Intervju s odabranim kandidatima održano je: 1.12.2015.
 • Stručno testiranje kandidata: 23. i 25.11.2015.godine.
 • Rok za prijavu je istekao 06.11.2015. godine.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisuje
NATJEČAJ
za prijam jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme radi obavljanja poslova na radnom mjestu:
SURADNIK ZA KNJIGOVODSTVO (m/ž) – 1 izvršitelj

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Obavlja provjeru unesenih odrednica ugovora o kreditu po svakom ugovoru te ih sistemski potvrđuje, unosi odrednice dodataka ugovora o kreditu u analitičke evidencije. Obračunava, evidentira i knjiži poslovne promjene u analitičkim knjigovodstvenim evidencijama poslovne funkcije kreditiranja što obuhvaća; obračune kamata i naknada po danim kreditima, izradu plana otplate, obradu dnevnih izvoda i drugo. Izrađuje i kontrolira temeljnice analitičkih evidencija za Glavnu knjigu te ažurno arhivira svu potrebnu i vjerodostojnu dokumentaciju.
 • Kontrolira podatke i obavlja mjesečno usklađivanje analitičke evidencije s Glavnom knjigom.
 • Izrađuje i upućuje klijentima: obavijesti o dospijeću po kreditu, obračun zateznih kamata, opomene, izvatke otvorenih stavaka i slično.
 • Priprema podatke za izradu izvješća za radne odbore i komisije te druge organizacijske jedinice HBOR-a, na zahtjev ili sukladno internim aktima.
 • Prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a te ostale propise iz područja računovodstva i financija, bankarskog poslovanja.
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • SSS (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 2 godina radnog iskustva
 • Napredno poznavanje i rad na osobnom računalu (MS Office), osobito Excel-a,
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Usmjerenost na detalje
 • Analitičke vještine
 • Prednost bankarsko iskustvo
 • Prednost poznavanje zakonskih odredbi koji reguliraju navedeno područje.

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja,
 • usklađenost poslovnog i privatnog života.

Selekcijski postupak za oglašeno radno mjesto čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 06.11.2015.


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 21.12.2015.
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima održan je: 4.12.2015.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata održano je: 27.11.2015. i 1.12.2015.
 • Razgovori s kandidatima koji su odabrani nakon testiranja stručnih znanja, održat će se 24. i 25.11.2015. g.
 • Stručno testiranje kandidata 05. i 10.11.2015. godine.
 • Rok za prijavu je istekao 26.10.2015. godine.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisuje
NATJEČAJ
za prijam na neodređeno vrijeme, radi obavljanja poslova na radnom mjestu:
SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA PODRŠKU PROCESA UPRAVLJANJA
LJUDSKIM POTENCIJALIMA (m/ž) u direkciji Ljudski potencijali – 1 izvršitelj

 

Radni zadaci:

 • samostalno razvija sustav praćenja radne učinkovitosti, praćenja i razvoja kompetencija zaposlenika i sustava nagrađivanja i motiviranja zaposlenika,
 • samostalno obrađuje i analizira podatke o provedenom praćenju radnog učinka i kompetencija i nagrađivanja te na temelju rezultata analize daje zaključke, prijedloge, poboljšanja i preporuke,
 • samostalno razvija i prilagođava elemente postupka zapošljavanja te samostalno provodi najstručnije poslove iz postupka zapošljavanja,
 • samostalno ispituje i definira razvojne potrebe zaposlenika i na temelju njih planira razvojne programe (procjene zaposlenika, mentorstvo, usavršavanje i obrazovanje),
 • samostalno obrađuje i analizira podatke o provedenom usavršavanju, daje zaključke i prijedloge poboljšanja,
 • samostalno osmišljava, planira i provodi ispitivanja organizacijske klime, radnog zadovoljstva i angažiranosti zaposlenika te drugih pokazatelja organizacijske učinkovitosti i organizacijskog zdravlja,
 • samostalno predlaže razvojne promjene informacijskog sustava ljudskih potencijala u svog djelokruga odgovornosti i ažurira informacijski sustav,
 • samostalno priprema sve potrebne prijedloge i izvješća za Upravu iz svog djelokruga rada,
 • Izrađuje ugovore o radu i ugovore o stručnom usavršavanju,
 • prati pravne propise iz svog djelokruga rada te sudjeluje u izradi normativnih akata.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VSS/mag ekonomskog, pravnog, filozofskog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje uredskih programa (MS Office),
 • prednost: radno iskustvo na aplikaciji HRnet; iskustvo samostalnog planiranja i praćenja sustava upravljanja radnim učinkom i planiranja te praćenja troškova usavršavanja; iskustvo u provedbi selekcijskih postupaka,
 • ostalo: razvijene analitičke sposobnosti i preferencija za analitičke poslove; razvijene komunikacijske vještine; proaktivan pristup i preciznost u radu; sistematičnost u radu; sposobnost kvalitetnog postavljanja prioriteta i razvijene organizacijske vještine.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je do 26.10.2015. godine.

Prijave s obaveznom naznakom radnog mjesta za koje se javljate i priloženim životopisom dostavljaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu posao@hbor.hr


 • Odluka o zatvaranju natječaja 19.10.2015. godine.
 • Psihologijsko testiranje kandidata 02.10.2015.
 • Razgovori s kandidatima: 24. i 30.09.2015. godine
 • Rok za prijavu je istekao 14.09.2015. godine.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisuje
NATJEČAJ
radi obavljanja poslova na radnom mjestu:
RUKOVODITELJ DIREKCIJE APLIKATIVNE PODRŠKE (m/ž)
u Sektoru informacijskih tehnologija
– 1 izvršitelj

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • upravlja Direkcijom aplikativne podrške,
 • sudjeluje u izradi i provedbi strategije IS HBOR-a,
 • definira odgovarajuće procese, pravila rada, ciljeve, uloge i mjerila za direkciju, uključujući pripadajuću dokumentaciju (upute, pravilnici, smjernice i sl.) te usklađenost istih sa standardima banke,
 • upravlja IT aplikativnim razvojem, arhitekturom poslovnih i aplikativnih sustava, i primjenom aplikacija sa najboljim praksama i standardima,
 • koordinira projektne i razvojne timove, upravlja životnim ciklusom aplikacije,
 • upravlja razvojem aplikacija, povezivanjem informacijskih podsustava HBOR-a u integralni HBOR IS,
 • upravlja definicijom projektnih zadataka za izradu ili nabavu eksternaliziranog programskog rješenja,
 • u suradnji s drugim organizacijskim dijelovima Sektora upravlja dizajnom modela podataka i programskih rješenja,
 • prati napredak tehnologije i predlaže primjenu odgovarajućih proizvoda radi efikasnijeg i učinkovitijeg rada direkcije, sektora i HBOR-a.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VSS/mag elektrotehničkog, ekonomskog, informatičkog, matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje 5 godine radnog iskustva u upravljanju IT timovima u bankarstvu,
 • kompetencije vođenja razvojnih timova,
 • poznavanje bankarskog poslovanja,
 • poznavanje ESB koncepta i SOA,
 • iskustvo u upravljanju projektima i programima,
 • poznavanje digitalnih tehnologija i IT trendova,
 • razvijene menadžerske kompetencije,
 • izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office),
 • izvrsno znanje engleskog jezika.

Selekcijski postupak za oglašeno radno mjesto čini stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Rok za podnošenje prijava na natječaje je 14.09.2015. godine.

Prijave s obaveznom naznakom radnog mjesta za koje se javljate i priloženim životopisom dostavljaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu posao@hbor.hr.


 • Odluka o zatvaranju natječaja 09.11.2015. godine.
 • Psihologijsko testiranje kandidata 12.10.2015.
 • Razgovori s kandidatima koji su odabrani nakon testiranja stručnih znanja, održat će se 05.10.2015. g.
 • Stručno testiranje kandidata: 23. i 29.09.2015.godine
 • Rok za prijavu je istekao 14.09.2015. godine.

 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisuje
NATJEČAJ
za prijam više izvršitelja radi obavljanja poslova na radnom mjestu:
PROJEKTANT PROGRAMER POSLOVNIH APLIKACIJA (m/ž)
u Sektoru informacijskih tehnologija, Direkciji aplikativne podrške
– više izvršitelja

Radni zadaci u području poslovnih aplikacija:

 • analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke, tehnologije za obradu i upravljanje integralnim IS te predlaže cjelovita poslovna rješenja,
 • projektira aplikativna rješenja i promjene u postojećim poslovnim aplikacijama,
 • izrađuje model podataka entiteti-veze,
 • prevodi model podataka u bazu,
 • održava razvojnu okolinu informatičkog sustava,
 • dokumentira sustav te izrađuje ili sudjeluje u izradi korisničke dokumentacije,
 • programira i testira programske cjeline u okviru programskih zadataka,
 • koordinira radom grupe programera prilikom zajedničkog programiranja,
 • brine o konzistenciji i pravilnoj normalizaciji podataka, te analizira utjecaj eventualnih promjena u sadržaju ili strukturi podataka na ostale dijelove sustava,
 • istražuje mogućnosti primjene novih tehnologija i prati trendove njihovog razvoja te nadopunjuje znanje i praktično iskustvo iz svog djelokruga rada.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva u razvoju aplikacija, a od kandidata se očekuje jedno od sljedećih područja kompetencija:
  – najmanje godinu dana iskustva kao programer na projektima gdje se koristio Java programski jezik, Spring Framework te na projektima razvoja Java web aplikacija,
  – poželjno poznavanje Vaadin Framework-a za razvoj web sučelja,
  – poželjno poznavanje Hibernate ORM frameworka,
  – poželjno poznavanje MyBatis persistence framework,
  i/ili
  – najmanje godinu dana iskustva kao SQL programer,
  – Napredno poznavanje dizajniranja OLTP baza podataka,
  – Napredno programiranje u T-SQL-u,
  – Poznavanje rada sa SSRS((SQL Server Reporting Services)) servisom,
  – Poznavanje rada sa SSIS (SQL Server Integration Services)servisom,
  – Poznavanje rada sa SSAS (SQL Server Analysis Services) servisom,
  – Poznavanje rada sa XML-om,
  i/ili
  – najmanje godinu dana iskustva u razvoju aplikacija korištenjem IBM BPM alata.
 • izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office),
 • izvrsno znanje engleskog jezika,
 • poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata,
 • poznavanje razvoja aplikacija na mobilnim platformama, poznavanje koncepta „cloud computing“, poznavanje razvoja Big data rješenja,
 • ostalo: analitičke vještine, sistematičnost, spremnost na stalno učenje i usavršavanje.

Selekcijski postupak za oglašeno radno mjesto čini stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Rok za podnošenje prijava na natječaje je 14.09.2015. godine.

Prijave s obaveznom naznakom radnog mjesta za koje se javljate i priloženim životopisom dostavljaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu posao@hbor.hr.


 • Odluka o zatvaranju natječaja 09.11.2015. godine.
 • Psihologijsko testiranje kandidata 12.10.2015. i 23.10.2015. godine
 • Razgovori s kandidatima koji su odabrani nakon testiranja stručnih znanja, održat će se 05.10.2015. g.
 • Stručno testiranje kandidata: 23. i 29.09.2015.godine i 23.10.2015. godine
 • Rok za prijavu je istekao 14.09.2015. godine.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisuje
NATJEČAJ
za prijam više izvršitelja radi obavljanja posla na radnom mjestu:
PROJEKTANT PROGRAMER DOKUMENTACIJSKIH SUSTAVA (m/ž)
u Sektoru informacijskih tehnologija, Direkciji aplikativne podrške
– više izvršitelja

 

Radni zadaci u području sustava za upravljanje dokumentima i sadržajem dokumenata:

 • pruža administrativnu i drugu potrebnu pomoć pri osiguravanju pravilne obrade dokumenata, rada opreme i programskih rješenja te korištenja sustava za obradu dokumentacije,
 • operativno provodi poslove vezane uz elektronsku obradu dokumentacije,
 • sudjeluje u pripremi uputa za praćenje procesa elektronske obrade i arhiviranje dokumentacije,
 • osigurava dostupnost do pohranjene dokumentacije za sve poslovne funkcije HBOR-a tijekom cijelog životnog vijeka dokumenata,
 • sudjeluje u analiziranju i unapređivanju sustava, organizacijskih postupaka, tehnologija za obradu i upravljanje dokumentima na razini HBOR-a,
 • istražuje mogućnosti primjene novih tehnologija i prati trendove njihovog razvoja,
 • sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva, a prednost je iskustvo rada na poslovima upravljanja dokumentacijskim sustavom i razvoja rješenja korištenjem MS sharepoint alata,
 • znanje procesnih alata, modeliranje podataka, rada s bazama podataka, vođenje razvojnih timova, poznavanje bankarskog poslovanja,
 • napredno poznavanje uredskih programa (MS Office),
 • izvrsno znanje engleskog jezika,

Selekcijski postupak za oglašeno radno mjesto čini stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Rok za podnošenje prijava na natječaje je 14.09.2015. godine.

Prijave s obaveznom naznakom radnog mjesta za koje se javljate i priloženim životopisom dostavljaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu posao@hbor.hr.

 • Odluka o zatvaranju natječaja donesena je 30.07.2015.g.
 • Psihologijsko testiranje kandidata 17.07.2015.
 • Razgovori s kandidatima koji su odabrani nakon testiranja stručnih znanja,
  održavaju se 15.07.2015. g.
 • Stručno testiranje kandidata od 07.-08.07.2015.g.
 • Rok za prijavu je istekao 30.06.2015. godine

Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisuje
NATJEČAJ
za prijam na neodređeno vrijeme, radi obavljanja poslova na radnom mjestu:
SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKI NADZOR (m/ž)
u Direkciji financijskog nadzora


Radni zadaci:

Samostalno obavlja financijski nadzor korištenja kreditnih sredstava u svrhu kontrole ispunjenosti uvjeta za korištenje kredita korisnika:

 • utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za provedbu investicijskog projekta,
 • provjerava sukladnost dokumentacije i ocjenjuje usklađenost provedbe investicijskog projekta s ugovorenim uvjetima,
 • procjenjuje i ocjenjuje promjene i njihov utjecaj na provedbu investicijskog projekta,
 • utvrđuje je li provedba investicijskog projekta završena,
 • izrađuje izvješća o financijskom nadzoru,
 • prati primjenu propisa koji reguliraju tehnički aspekt provedbe investicijskog projekta,
 • surađuje sa sudionicima provedbe investicijskog projekta.

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VSS/mag, tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima odgovorne osobe u graditeljstvu, s naglaskom na poslovima financijskog praćenja i vođenja projekata,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje uredskih programa (MS Office),
 • ostalo: analitičke vještine, poznavanje regulatornog okvira u graditeljstvu, komunikacijske vještine te vještine upravljanja odnosima i izravnog rada s klijentima, vještine timskog rada, vozačka dozvola B kategorije,prednost: poznavanje pravnih i poslovnih aspekata bankarskog poslovanja.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je do 30. 06.2015. godine.

Prijave s obaveznom naznakom radnog mjesta za koje se javljate i priloženim životopisom dostavljaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu posao@hbor.hr.

 • Odluka o zatvaranju natječaja donesena je 27.07.2015.g.
 • Psihologijsko testiranje kandidata 17.07.2015.
 • Razgovori s kandidatima koji su odabrani nakon testiranja stručnih znanja, održat će se od 14. do 16.07.2015. g.
 • Stručno testiranje kandidata od 06.-08.07.2015.g.
 • Rok za prijavu je istekao 30.06.2015. godine

Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisuje
NATJEČAJ
za obavljanje poslova na radnom mjestu:
SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE (m/ž)
u Direkciji pravnih poslova

Radni zadaci:

 • samostalno ocjenjuje pravnu valjanost ugovora, garancija i drugih akata s domaćim i međunarodnim elementom iz područja kreditnog, osiguravateljskog i ostalog poslovanja HBOR-a
 • samostalno daje pravne savjete i mišljenja o praktičnoj primjeni zakona i drugih propisa te o pravnim poslovima domaćeg i međunarodnog karaktera, propisima radnopravnog karaktera,
 • samostalno zastupa HBOR i poduzima ostale radnje u postupcima prisilne naplate potraživanja HBOR-a s domaćim i međunarodnim elementom,
 • provodi postupke naplate potraživanja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
 • samostalno izrađuje nacrte ugovora i drugih pravnih akata s domaćim i međunarodnim elementom, nacrte općih akata HBOR-a,
 • obavlja poslove vezane uz primjenu međunarodnih ugovora, zakona i drugih propisa u poslovnim odnosima u koje stupa HBOR,
 • sudjeluje u razvoju i izradi pravne podloge za nove proizvode,
 • izdaje brisovna očitovanja.

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VSS/dipl. pravnik,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva,
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje uredskih programa (MS Office),
 • ostalo: pravosudni ispit poželjno, radno iskustvo u poslovima osiguranja plasmana te u postupcima prisilne naplate, radno iskustvo u području radnog prava, komunikacijske vještine, savjesnost i odgovornost u radu, proaktivan pristup poslu, analitičke vještine, usmjerenost na detalje i preciznost u radu, vozačka dozvola B kategorije.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je do 30. 06.2015. godine.

Prijave s obaveznom naznakom radnog mjesta za koje se javljate i priloženim životopisom dostavljaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu posao@hbor.hr .


 • Odluka o zatvaranju natječaja donesena je 27.07.2015.g.
 • Stručno i psihologijsko testiranje kandidata održano je 15.06.2015.g.
 • Razgovori s kandidatima održani su 28.05.2015.g.
 • Rok za prijavu je istekao 18.05.2015.g.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak objavljuje natječaj za stručno osposobljavanje za sljedeće radno mjesto:

SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE (m/ž)
stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
(u trajanju 12 mjeseci)
u Sektoru pravnih, općih i poslova usklađenosti
Direkcija pravnih poslova – 1 polaznik/ica

 

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za navedeno radno mjesto provodi se temeljem Mjere za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod nazivom „Rad i staž i prijevoz“.

Poslovi tijekom osposobljavanja:

 • prikupljanje dokumentacije potrebne za zastupanje HBOR-a i poduzimanje ostalih radnji u postupcima prisilne naplate potraživanja HBOR-a s domaćim i međunarodnim elementom,
 • prikupljanje dokumentacije te poduzimanje ostalih radnji potrebnih u provođenju postupaka osiguranja naplate potraživanja HBOR-a, u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
 • vođenje evidencije predmeta dostavljenih Direkciji na obradu te evidencije poduzetih radnji u tim predmetima,
 • prikupljanje i razvrstavanje akata, odluka, zaključaka i pošte.

Od Vas očekujemo:

 • završen studij pravnog ili upravnog smjera (stručni pristupnik, stručni ili sveučilišni prvostupnik),
 • znanje engleskog jezika (najmanje razina B2 u govoru i pismu),
 • poznavanje uredskih programa (MS Office),
 • ostalo: komunikacijske vještine.

Obavezno vas molimo da uz prijavu i životopis dostavite:

 • potvrdu/uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciju nezaposlenih (.pdf, .jpg ili sl.),
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu (prednost u odabiru imat će kandidati koji nemaju evidentiranog radnog iskustva na poslovima tražene stručne spreme).

Selekcijski postupak čine psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom opisu prepoznali posao koji biste voljeli raditi, molimo vas da svoju ponudu s naznakom radnog mjesta za koje se javljate i tražene priloge ponudi pošaljete najkasnije do 18. svibnja 2015. elektroničkom poštom na adresu: posao@hbor.hr.

 • Odluka o zatvaranju natječaja donesena je 23.07.2015.g.
 • Psihologijsko testiranje kandidata 09.07.2015.
 • Razgovori s kandidatima koji su odabrani nakon testiranja stručnih znanja, održat će se 03.07.2015. g.
 • Stručno testiranje će se održati 23.06. i 24.06.2015.g.
 • Rok za prijavu je istekao 11.06.2015.godine

 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisuje
NATJEČAJ
za prijam na neodređeno vrijeme, radi obavljanja poslova na radnom mjestu:
STRUČNI SURADNIK ZA OBRAČUN PLAĆA (m/ž) u Sektoru računovodstva

Radni zadaci:

 • obračunava plaće, naknade te isplate po drugim dohocima,
 • vodi evidenciju obustava iz plaće,
 • izrađuje izvještaje o primanjima radnika na zahtjev Uprave i drugih tijela, te izvješća o primanjima radnika na propisanim obrascima za potrebe ovlaštenih institucija,
 • surađuje s unutarnjim i vanjskim kontrolama i revizorima,
 • surađuje s vanjskim ovlaštenim institucijama,
 • surađuje s poslovno-organizacijskom jedinicom zaduženom za informatičku podršku oko unapređivanja informatičke podrške evidencije i obračuna plaća,
 • izrađuje procedure procesa i poslova iz svoje nadležnosti i odgovornosti te ih trajno usklađuje s izmjenama u poslovnim procesima,
 • prati propise iz područja računovodstva i financija, bankarskog poslovanja, vjerovničko-dužničkih odnosa te poreznog sustava i primjenjuje ih u poslovanju u vezi obračuna poreza, prireza i doprinosa,
 • provodi odredbe zakona i ostalih vanjskih i internih propisa kojima se uređuje poslovanje HBOR-a te kontrolira njihovu primjenu.

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VŠS-bacc, ekonomist ili srodno zanimanje,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva na obračunu plaća,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje uredskih programa (MS Office),
 • ostalo: poznavanje sustava obračuna plaća i ostalih primanja, Zakona o porezu na dohodak s pripadajućim pravilnikom te ostalih propisa koji reguliraju plaće, poznavanje rada u aplikaciji HR-Net.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je do 11. 06.2015. godine.

Prijave s obaveznom naznakom radnog mjesta za koje se javljate i priloženim životopisom dostavljaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu posao@hbor.hr.

 • Odluka o zatvaranju natječaja donesena je 8. srpnja 2015.
 • Psihologijsko testiranje kandidata održat će se 29.06.2015.g.
 • Razgovori s kandidatima koji su odabrani nakon testiranja stručnih znanja, održani su 18.06.2015.g.
 • Stručno testiranje kandidata održalo se 01.06.2015. g.
 • Rok za prijavu je istekao 21.05.2015. godine.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisuje
NATJEČAJ
za prijam na neodređeno vrijeme (1 izvršitelja/ice), radi obavljanja poslova na radnom mjestu:

KOORDINATOR RAZVOJA APLIKACIJA (m/ž)
na neodređeno vrijeme
u Sektoru informacijskih tehnologija
Direkciji aplikativne podrške
– 1 izvršitelj/ica

Radni zadaci:

 • upravlja aktivnostima razvoja informacijskog sustava,
 • definira potrebne metodologije te uspostavlja i predlaže poslovna rješenja za cjeloviti integralni informacijski sustav,
 • predlaže sistematizaciju i smjer razvoja informacijskog sustava u svrhu postizanja continuous integration platform,
 • istražuje mogućnosti primjene novih tehnologija te provodi razvoj „proofof concept“ projekata za nova rješenja i tehnologije,
 • održava interne radionice u svrhu prenošenja znanja na članove tima.

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • završen fakultet informatičkog ili drugog odgovarajućeg smjera (VSS/mag.),
 • najmanje 5 godina radnog iskustva,
 • znanje engleskog jezika i rada na osobnom računalu (MS Office),
 • znanje programiranja u JAVA programskom jeziku te poznavanje rada s JAVA aplikativnim serverima,
 • znanje modeliranja podataka, rada s relacijskim bazama podataka,
 • poznavanje ESB koncepta te izvrsno poznavanje metodologija vođenja projekata,
 • poznavanje web tehnologije, izvještajnih alata i BPMN 2.0 notacije poslovnih procesa,
 • iskustvo u postavljanju SW arhitekture te u vođenju razvojnih timova,
 • poželjno poznavanje bankarskog poslovanja te posjedovanje industrijskih certifikata (Sun Certified Java Programmer, Oracle Certified Professional)

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je do 21. svibnja 2015. godine.

Prijave s obaveznom naznakom radnog mjesta za koje se javljate i priloženim životopisom dostavljaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu posao@hbor.hr.


 • Odluka o odabiru donesena je 23. lipnja 2015. godine
 • Završni razgovori su održani 17.06.2015.g.
 • Psihologijsko testiranje kandidata održat će se od 09. do 11.06.2015. g.
 • Razgovori s kandidatima koji su odabrani nakon testiranja stručnih znanja, održat će se od 03. do 11.06.2015. g.
 • Stručno testiranje kandidata održat će se 29.05.2015. godine
 • Rok za prijavu je istekao 21.05.2015. godine.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisuje
NATJEČAJ
za prijam na neodređeno vrijeme (1 izvršitelja/ice), radi obavljanja poslova na radnom mjestu:

SAMOSTALNI SISTEM ADMINISTRATOR (m/ž)
na neodređeno vrijeme
u Sektoru informacijskih tehnologija
Direkciji sistemske, korisničke i operativne podrške
– 1 izvršitelj/ica

Radni zadaci:

 • nadzor i upravljanje informatičkom infrastrukturom,
 • izrada i ažuriranje dokumentacije informatičke infrastrukture,
 • instaliranje, podešavanje i održavanje poslužitelja, sistemskog softvera i poslovnih aplikacija na poslužiteljima,
 • podešavanje i održavanje mrežne opreme,
 • izrada sigurnosne kopije podataka,
 • upravljanje korisničkim računima i dozvolama
 • pružanje pomoći u radu korisnicima.

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • završen fakultet informatičkog ili elektrotehničkog smjera (VSS/mag.),
 • najmanje 3 godine radnog iskustva,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu (MS Office),
 • ostalo: iskustvo u administriranju Cisco IOS, Microsoft Windows i Red Hat Enterprise
 • Linux platformi, provođenje sigurnosnih kontrola u informatičkim sustavima, poznavanje Microsoft Sharepoint platforme.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je do 21. svibnja 2015. godine.

Prijave s obaveznom naznakom radnog mjesta za koje se javljate i priloženim životopisom dostavljaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu posao@hbor.hr .


 • Odluka o odabiru kandidata donesena je 30.04.2015.
 • Završni razgovori održani su 15.04.2015.
 • Psihologijsko testiranja odabranih kandidata održava se 12.3.2015.
 • Razgovori s kandidatima koji su odabrani nakon testiranja stručnih znanja održat će od 06. do 10.03.2015.g.
 • Stručna testiranja održavaju se u razdoblju od 25.2. do 2.3.2015.
 • Rok za prijavu je istekao 16.02.2015.g.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisuje
NATJEČAJ
za prijam na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/ica), radi obavljanja poslova na radnom mjestu:
UNUTARNJI REVIZOR (m/ž) u Kontroli i reviziji

Radni zadaci:

 • ispitivanje primjene zakona i internih propisa u poslovanju HBOR-a,
 • sudjelovanje u izradi prijedloga godišnjeg plana i programa rada,
 • provjera potpunosti, točnosti i načina vođenja poslovnih evidencija i dokumentacije,
 • ocjena sustava upravljanja rizicima, kvalitete i obuhvata internih kontrola ugrađenih u poslovne procese te njihove primjene u praksi,
 • izrada izvješća o obavljenoj reviziji sukladno standardima unutarnje revizije,
 • predlaganje mišljenja i preporuka za uklanjanje uočenih nedostataka i poboljšavanje radnih procesa na temelju revizorskog nalaza,
 • praćenje izvršenja danih preporuka i pripadajućih odluka Uprave HBOR-a,
 • suradnja s vanjskim revizorima.

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • završen fakultet ekonomskog smjera (VSS, stručni ili sveučilišni specijalist, magistar struke),
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima revizije,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • napredno znanje rada na osobnom računalu (MS Office),
 • prednost posjedovanje certifikata: Certifikat unutarnjeg revizora za bankarstvo, Certifikat HRK ili HUR, Međunarodni certifikat unutarnjeg revizora (CIA),
 • ostalo: analitičnost, sistematičnost, komunikacijske vještine, sklonost timskom radu, fleksibilnost, odgovornost u radu i profesionalni integritet.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je do 16. veljače 2015. godine.

Prijave s obaveznom naznakom radnog mjesta za koje se javljate i priloženim životopisom dostavljaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu posao@hbor.hr.

 


 • Odluka o odabiru kandidata donesena je 23.06.2015. g.
 • Završni razgovori su održani 09. i 16.06.2015. g.
 • Psihologijsko testiranje kandidata 01.06.2015. g.
 • Razgovori s kandidatima koji su odabrani nakon testiranja stručnih znanja održat će se od 21. do 29.05.2015. g.
 • Stručno testiranje kandidata od 13.05. do 18.05.2015. godine.
 • Rok za prijavu je istekao 04.05.2015. godine.

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA KREDITIRANJE (m/ž)
u Sektoru kreditiranja

Radni zadaci:

 • uspostava kontakata i komunikacija s klijentima u pripremi prijedloga za kreditiranje/izdavanje garancija, kao i u strukturiranju kreditnih zahtjeva klijenata
 • samostalno pregovaranje i strukturiranje kreditnih/garancijskih transakcija
 • samostalno vođenje i koordiniranje cjelokupnog procesa obrade kredita, ocjenjivanja sposobnosti klijenata i projekata, osiguranja kredita, priprema ugovora i praćenje u procesu korištenja kredita
 • samostalna izrada preliminarne analize isplativosti projekata, odnosno otplatnog potencijala klijenata
 • samostalna preliminarna analiza financijskih izvješća klijenata i projekata
 • provedba periodičnih financijskih analiza klijenata
 • praćenje aktivnosti i rezultata poslovanja klijenata do konačne otplate kredita
 • praćenje uvjeta kredita na domaćem tržištu, uočavanje potrebe klijenata i iniciranje prijedloga promjena i poboljšanja

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • završen fakultet ekonomskog smjera (VSS, stručni ili sveučilišni specijalist, magistar)
 • najmanje 3 godine radnog iskustva u bankarstvu na poslovima kreditiranja gospodarskih subjekata
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • sposobnost samostalne analize financijskih izvješća i projekata gospodarskih subjekata sukladno dobrim bankarskim praksama
 • odlično poznavanje bankarskog poslovanja
 • analitičke sposobnosti
 • proaktivan pristup radu i sklonost timskom radu
 • usmjerenost na klijenta i usmjerenost na rezultat
 • komunikacijske i pregovaračke vještine
 • sistematičnost u radu, sposobnost kvalitetnog postavljanja prioriteta i razvijene organizacijske vještine.

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
 • usklađenost poslovnog i privatnog života.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, molimo da se prijavite na posao@hbor.hr  najkasnije do 4.5.2015.


 • Odluka o odabiru kandidata donesena je 30.04.2015.
 • Završni razgovori će se održati 27.04.2015. g.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata održava se 21.04.2015.g. 
 • Razgovori s kandidatima koji su odabrani nakon testiranja stručnih znanja održat će se od 10. do 14.04.2015. g.
 • Stručno testiranje održat će se 31.03. i 07.04.2015. g.
 • Rok za prijavu je istekao 23.03. 2015. g.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka koja već više od 20 godina uspješno posluje zahvaljujući stručnosti i visokoj profesionalnosti svojih zaposlenika. Svakom pojedincu nastojimo omogućiti ostvarenje osobnog i profesionalnog potencijala, a HBOR može postati i mjesto Vašeg razvoja ako nam se pridružite na radnom mjestu:

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA EU FONDOVE (m/ž)
na neodređeno vrijeme
u direkciji EU fondovi i financijski instrumenti

1 izvršitelj/ica

Radni zadaci:

 • samostalno prikuplja, objedinjava, obrađuje i prezentira informacije o mogućnostima sudjelovanja HBOR-a u korištenju financijskih instrumenata i osiguranju podrške provedbi EU fondova,
 • surađuje s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a na korištenju i osiguranju podrške provedbi EU fondova i financijskih instrumenata,
 • samostalno predlaže metode sudjelovanja HBOR-a u financijskim instrumentima te korištenju i osiguranju podrške provedbi EU fondova,
 • samostalno prikuplja, analizira, obrađuje dokumentaciju te priprema cjelovite informacije o relevantnim tekućim natječajima iz EU fondova namijenjenih ciljnim skupinama HBOR-a,
 • samostalno predlaže i u suradnji sa ostalim organizacijskim jedinicama HBOR-a razvija i izrađuje podloge za nove bankarske proizvode i kreditne programe za praćenje korisnika EU projekata,
 • samostalno sudjeluje u poslovima promocije, vidljivosti i komunikacije proizvoda i aktivnosti HBOR-a vezanih uz EU fondove.

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • završen fakultet ekonomskog smjera (stručni specijalist ili magistar struke),
 • najmanje 3 godine radnog iskustva,
 • poželjno radno iskustvo u području EU fondova,
 • izvrsno znanje engleskog jezika,
 • poželjno aktivno znanje još jednog stranog jezika,
 • napredno znanje rada na osobnom računalu (MS Office – s naglaskom na MS PowerPoint),
 • ostalo: komunikacijske i prezentacijske vještine, analitičke vještine, savjesnost i proaktivnost u radu, sistematičnost i organizacijske vještine.

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
 • usklađenost poslovnog i privatnog života.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom opisu prepoznali posao koji biste voljeli raditi, molimo vas da svoju ponudu s priloženim životopisom dostavite do 23. ožujka 2015. godine isključivo elektroničkom poštom na adresu posao@hbor.hr.

 

 • Odabir polaznika stručnog osposobljavanja završen je 16.04.2015.
 • Završni razgovor održat će se 15.4.2015.
 • Razgovori s kandidatima koji su odabrani nakon provjere uvjeta iz natječaja održani su od 13.-14.04.2015.
 • Rok za prijavu je istekao 08.04.2015.

STRUČNI SURADNIK ZA EU FONDOVE (m/ž)
stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
(u trajanju 12 mjeseci)
u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, direkciji EU fondovi i financijski instrumenti – 1 polaznik/ica

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za navedeno radno mjesto provodi se temeljem Mjere za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod nazivom „Rad i staž i prijevoz“.


Poslovi tijekom osposobljavanja:

 • praćenje propisa i informacija koje se odnose na EU fondove i druga povezana područja te njihovo objedinjavanje i prezentiranje,
 • suradnja s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a na korištenju i osiguranju podrške provedbi EU fondova,
 • sudjelovanje u predlaganju metoda sudjelovanja HBOR-a u korištenju i osiguranju podrške provedbi EU fondova,
 • prikupljanje, analiza, obrada dokumentaciju te priprema cjelovite informacije o relevantnim tekućim natječajima iz EU fondova namijenjenih ciljnim skupinama HBOR-a,
 • sudjelovanje u poslovima promocije, vidljivosti i komunikacije proizvoda i aktivnosti HBOR-a vezanih uz EU fondove.

Od Vas očekujemo:

 • završen fakultet ekonomskog smjera (sveučilišni prvostupnik, stručni specijalist ili magistar struke),
 • znanje engleskog jezika (najmanje razina B2 u govoru i pismu),
 • poželjno znanje još jednog stranog jezika,
 • napredno znanje rada na osobnom računalu (MS Office – s naglaskom na MS PowerPoint),
 • ostalo: komunikacijske i prezentacijske vještine, sistematičnost i snalažljivost.

Obavezno vas molimo da uz životopis dostavite:

 • motivacijsko pismo iz kojeg ćemo vidjeti vašu motivaciju za stručno osposobljavanje na traženim poslovima, dosadašnje interese i informiranost iz područja EU fondova, kao i profesionalnost u pismenom izražavanju,
 • potvrdu/uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciju nezaposlenih (.pdf, .jpg ili sl.),
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu (prednost u odabiru imat će kandidati koji nemaju evidentiranog radnog iskustva na poslovima visoke stručne spreme).

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom opisu prepoznali posao koji biste voljeli raditi, molimo vas da svoju ponudu s naznakom radnog mjesta za koje se javljate i tražene priloge ponudi pošaljete najkasnije do 8. travnja 2015. elektroničkom poštom na adresu: posao@hbor.hr.


 • Zatvoren je natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa bez odabranog kandidata
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata održava se 23.3.2015.
 • Razgovori s kandidatima koji su odabrani nakon testiranja stručnih znanja održavaju se od 11. do 16.03.2015.
 • Stručno testiranje održat će se u petak, 06.03.2015. g.
 • Rok za prijavu je istekao 02.03.2015. g.

 

STRUČNI SURADNIK ZA EU FONDOVE (m/ž)
stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
(u trajanju 12 mjeseci)
u direkciji EU fondovi i financijski instrumenti – 1 polaznik/ica

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za navedeno radno mjesto provodi se temeljem Mjere za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod nazivom „Rad i staž i prijevoz“.

Poslovi tijekom osposobljavanja:

 • prikupljanje, analiza i obrada dokumentacija te priprema cjelovitih informacija o relevantnim najavljenim i tekućim natječajima, namijenjenih ciljnim skupinama HBOR-a
 • prikupljanje i obrada informacija i dokumentacije vezanih uz EU financijske instrumente i programe (proizvode) koje centralizirano provode Europska komisija te međunarodne financijske institucije
 • analiza programske, natječajne i dokumentacije te podataka vezanih uz EU fondove i EU financijske instrumente
 • suradnja sa domaćim i stranim pravnim subjektima, tijelima Vlade RH i institucijama Europske unije na korištenju EU fondova, programa i financijskih instrumenata, kao i ostalih srodnih poslova
 • sudjelovanje u osmišljavanju i predlaganju specifičnih bankarskih proizvoda namijenjenih korisnicima EU sredstava
 • obavljanje ostalih administrativnih poslova za potrebe direkcije EU fondovi i financijski instrumenti.

Od Vas očekujemo:

 • završen fakultet ekonomskog smjera (stručni specijalist ili magistar struke),
 • znanje engleskog jezika (najmanje razina B2 u govoru i pismu),
 • poželjno znanje još jednog stranog jezika
 • napredno znanje rada na osobnom računalu (MS Office – s naglaskom na MS PowerPoint),
 • ostalo: komunikacijske i prezentacijske vještine, sistematičnost i snalažljivost.

Obavezno vas molimo da uz životopis dostavite:

 • motivacijsko pismo iz kojeg ćemo vidjeti vašu motivaciju za stručno osposobljavanje na traženim poslovima, dosadašnje interese i informiranost iz područja EU fondova, kao i profesionalnost u pismenom izražavanju,
 • potvrdu/uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciju nezaposlenih (.pdf, .jpg ili sl.),
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu (prednost u odabiru imat će kandidati koji nemaju evidentiranog radnog iskustva na poslovima visoke stručne spreme).

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom opisu prepoznali posao koji biste voljeli raditi, molimo vas da svoju ponudu s naznakom radnog mjesta za koje se javljate i tražene priloge ponudi pošaljete najkasnije do 2. ožujka 2015. elektroničkom poštom na adresu: posao@hbor.hr.