Osnovne kamatne stope snižene su na 1,7% za kredite s rokom otplate do 10 godina, odnosno 1,9% za kredite s rokom otplate duljim od 10 godina.

 

Program kreditiranja EU projekti ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice namijenjen je kreditiranju ulaganja koje se prijavljuje na natječaj iz izvora nekog od EU poljoprivrednih i ribarstvenih fondova. Krediti se odobravaju izravno ili putem poslovnih banaka na rok otplate do 15 godina s mogućim počekom do 3 godine, odnosno 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada.

 

HBOR u pravilu kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a, a kod izravnog kreditiranja HBOR u pravilu prihvaća do 70% iznosa koji će korisnik dobiti iz ESI fondova kao vlastito učešće.

 

Kamatna stopa za krajnjeg korisnika utvrđuje se najmanje u visini osnovne stope uvećane za maržu koja se utvrđuju ovisno o ocjeni kreditnog ranga krajnjeg korisnika kredita i ponuđenih instrumenata osiguranja. Snižena kamatna stopa po Programu kreditiranja EU projekti ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice primjenjuje se na zahtjeve za kredit odobrene do 31.12.2018.

 

možda će vas zanimati

Kreditiranje EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice

Kreditiraju se ulaganja sukladno investiciji koja se prijavljuje temeljem natječaja iz izvora nekog od EU poljoprivrednih i ribarstvenih fondova. Krediti su namijenjeni za financiranje troškova prihvatljivih i neprihvatljivih izdataka.

Saznajte više

Kreditiranje pripreme poljoprivredne proizvodnje

Kreditiranje obrtnih sredstava potrebnih za nesmetanu proizvodnju: 1. za tekuću proizvodnju (kupnja sirovina, repromaterijala i ostalog); 2. otkup poljoprivrednih proizvoda

Saznajte više

Poljoprivreda

Sredstvima se kreditiraju ulaganja u poljoprivredu i preradu poljoprivrednih proizvoda uključujući kupnju i pripremu poljoprivrednog i građevinskog zemljišta, kupnju rashladnih vozila, strojeva, opreme i alata, podizanje dugogodišnjih nasada, povrćarsku i cvjećarsku proizvodnju, nabavu stoke, peradi i pčela, marikulturu i slatkovodno ribarstvo, izgradnju, dogradnju i preuređenje objekata i slično.

Saznajte više