Kredit kupcu

1. KORISNIK KREDITA

 • kupac u inozemstvu uz prihvatljivo osiguranje ili
 • poslovna banka kupca u inozemstvu s kojim je izvoznik zaključio izvozni ugovor.

2. NAMJENA KREDITA

kreditiranje izvoza roba i usluga osim potrošnih dobara sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom

Prednosti za izvoznika

 • Naplata izvoznog posla odmah po isporuci
 • Isplata na račun izvoznika u valuti izvoznog ugovora
 • Kredit otplaćuje banka/kupac u inozemstvu
 • Povećanje likvidnosti izvoznika
 • Izbjegavanje rizika naplate izvoznog posla

3. NAČIN KREDITIRANJA

 • sufinanciranje izvoznih poslova zajedno s drugim bankama,
 • samostalno kreditiranje banke ili kupca u inozemstvu

4. IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Iznos kredita
 • do 100% vrijednosti izvoznog ugovora za rokove otplate do dvije godine
 • do 85% iznosa izvoznog ugovora za rokove otplate duže od dvije godine
 • krediti se ugovaraju u valuti izvoznog ugovora
Rok korištenja
 • sukladno rokovima i uvjetima izvoznog ugovora
Rok otplate
 • do 10 godina ovisno o vrsti robe i/ili usluga koje se izvoze
 • iznimno do 15 godina za financiranje izgradnje hidro i termo elektrana, projekte na bazi energije vjetra, geotermalne, solarne i bioenergetske projekte, projekte plimnih elektrana te projekte za pitku vodu i odvodnju

Prva rata dospijeva 1, 3, 6 ili 12 mjeseci nakon početka otplate kredita, ovisno o odabranom načinu otplate i vrsti izvoznog posla.

5. KAMATNA STOPA

Fiksna kamatna stopa CIRR + marža
Marža na CIRR kreće se od 0,2%, ovisi o bonitetu kupca/banke, izvoznom poslu i zemlji izvoza.
Varijabilna kamatna stopa LIBOR/EURIBOR + marža, visina marže ovisi o bonitetu kupca/banke, zemlji izvoza i izvoznom poslu.

6. NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA

do 0,5% jednokratno na iznos ugovorenog kredita

7. NAKNADA ZA REZERVACIJU SREDSTAVA

do 1% godišnje na neiskorišteni iznos kredita

8. OSIGURANJE

bankarska garancija

9. SHEMA

 

 

 

Izvoznik HBOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opcije realizacije

Opcija 1

Kamatna stopa
referentna, ne manja od CIRRa
Poček
Rok otplate
Udio u investiciji
Iznos kredita
neograničen
Valuta
valuta ugovora
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Izvoz
Sektor ulaganja
Proizvodne djelatnosti
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine, Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

možda će vas zanimati

Kredit dobavljača

Krediti su namijenjeni izvoznicima koji odobravaju robni kredit kupcu. Za izvoz roba i usluga osim potrošnih dobara sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom.

Saznajte više

Osiguranje izravnih isporuka roba i usluga/osiguranje kredita dobavljača

Ako izvozite kapitalna dobra ili usluge male ili velike vrijednosti ili izvodite građevinske radove u inozemstvu, a kupac od vas kao temeljni uvjet zaključenja izvoznog...

Saznajte više

Osiguranje kredita inozemnom kupcu ili banci inozemnog kupca

Ako ste izvoznik kapitalnih dobara i/ili usluga čija poslovna banka odobrava kredit inozemnom kupcu za kupnju vaših roba i usluga, kod HBOR-a možete ugovoriti osiguranje...

Saznajte više