Program kreditiranja kupaca ili banaka u inozemstvu (cjeloviti tekst programa)