HBOR Mjera sniženja kamatnih stopa HBOR-a za krajnje korisnike koji se uklapaju u uvjete za zapošljavanje mladih

HBOR krajnjim korisnicima kredita koji zapošljavaju i/ili će zaposliti mlade osobe omogućava dodatnu pogodnost u vidu sniženja kamatne stope za 20 baznih bodova.

Mlada osoba je ona koja ima najmanje 15, a najviše 30 godina u trenutku zapošljavanja / osposobljavanja.
 

NAČIN KREDITIRANJA
Putem programa kreditiranja HBOR-a:

KRAJNJI KORISNICI
Krajnji korisnici prihvatljivi za umanjenje kamatne stope su
  • mikro poduzetnici s do najviše 9 radnika godišnje  (na puno radno vrijeme) i
  • mali poduzetnici s od 10 do najviše 49 radnika godišnje (na puno radno vrijeme),
koji su tijekom 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za kredit u HBOR ili poslovnu banku zaposlili te još uvijek zapošljavaju, ili planiraju u sljedećih 6 mjeseci zaposliti najmanje jednu mladu osobu, računajući od datuma potpisivanja ugovora o kreditu odobrenog u okviru ove Mjere*.

* Obuhvaćen je radni odnos na neodređeno vrijeme, radni odnos na određeno vrijeme, radni odnos na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, pripravnički staž, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, a nije obuhvaćeno unajmljivanje radnika preko agencija za privremeno zapošljavanje te rad preko učeničkih ili studentskih servisa.

KAMATNA STOPA
  • kamatna stopa iz kreditnog programa, umanjena za 20 baznih bodova

PRIMJENA MJERE
  • na nove zahtjeve za kredit
  • na cijeli rok otplate kredita
  • na zahtjeve za kredit zaprimljene u HBOR-u od 1.9.2023.

OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJENJU KRITERIJA
Kao potvrdu o navedenom uz Zahtjev za kredit krajnji korisnik dostavlja i popunjenu izjavu o ispunjenju kriterija za zapošljavanje mladih, a naknadno i dokaz - potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenju mlade osobe / osoba.
Za ispis preuzmite cjeloviti tekst mjere za zapošljavanje mladih HBOR-a.