Što je dokumentarni akreditiv?

 

Dokumentarni akreditiv je bankarski instrument međunarodnog plaćanja kojim nalogodavac (kupac) stavlja putem banke korisniku (prodavatelju) na raspolaganje određeni novčani iznos naplativ po ispunjenju određenih uvjeta.

 

 

Dokumentarni akreditiv osigurava:

 

  •  Nalogodavcu (kupcu) – raspolaganje robom/uslugom koja je propisana uvjetima iz akreditiva
  •  Korisniku (prodavatelju) – isplatu akreditivnog iznosa nakon što isti podnese banci dokaz da je ispunio svoju obvezu iz akreditiva

 

Tko su sudionici u dokumentarnom akreditivu?

Nalogodavac

  • Kupac robe/usluge na čiji se zahtjev otvara akreditiv

 

Korisnik

  • Prodavatelj robe/usluge u čiju se korist otvara akreditiv

 

Akreditivna banka

  • Banka koja otvara akreditiv na zahtjev nalogodavca (kupca)

 

Avizirajuća banka (isplatna banka)

  •  Banka koja je ovlaštena za isplatu akreditivnog iznosa u korist korisnika (prodavatelja), a prema nalogu akreditivne banke

 

Kako u praksi funkcionira dokumentarni akreditiv?

 

Nalogodavac kupac