Dokumentarni akreditiv je bankarski instrument međunarodnog plaćanja kojim nalogodavac (kupac) stavlja putem banke korisniku (prodavatelju) na raspolaganje određeni novčani iznos naplativ po ispunjenju određenih uvjeta.

 

Dokumentarni akreditiv osigurava:

 

  •  Nalogodavcu (kupcu) – raspolaganje robom/uslugom koja je propisana uvjetima iz akreditiva
  •  Korisniku (prodavatelju) – isplatu akreditivnog iznosa nakon što isti podnese banci dokaz da je ispunio svoju obvezu iz akreditiva

 

HBOR svojim klijentima nudi otvaranje uvoznih dokumentarnih akreditiva sa pokrićem iz sredstava odobrenog kredita.
Klijentima je na raspolaganju savjetodavna pomoć naših suradnika na dokumentarnim poslovima u tumačenju uvjeta akreditiva i potrebnoj dokumentaciji uvjetovanoj akreditivom te pojašnjenu međunarodne poslovne prakse potrebne za otvaranje akreditiva.

 

 

Dokumentarni akreditiv otvara se temeljem:

 

 

Naknade HBOR-a u poslovanju s dokumentarnim akreditivima obračunavaju se temeljem Pravilnika o naknadama za usluge koje obavlja HBOR.

 

Primjena pravila kod otvaranja dokumentarnih akreditiva:

 

UCP 600 – Jedinstvena pravila i običaji za dokumentarne akreditive Međunarodne trgovačke komore

ISBP 745 – pravila Međunarodne trgovačke komore za dokumentarne akreditive i međunarodne standardne bankarske prakse

Incoterms®2020 – Pravila Međunarodne trgovačke komore za upotrebu domaćih i međunarodnih trgovinskih termina

URR 725 – Jedinstvena pravila za ramburs

ISP98 – Međunarodne prakse za Standby

 

 

DOKUMENTARNI AKREDITIV U PRAKSI

Nalogodavac kupac