Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća poticanje razvitka hrvatskog gospodarstva. Kreditiranjem, osiguranjem izvoza od političkih i komercijalnih rizika, izdavanjem garancija te poslovnim savjetovanjem, HBOR gradi mostove između poduzetničkih ideja i njihovih ostvarenja s ciljem osnaživanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

 

Osnutak

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) osnovana je 12. lipnja 1992. godine donošenjem Zakona o Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu (HKBO) (NN 33/92), izmjene i dopune kojeg su objavljene u NN 76/93, 108/95, 08/96. U prosincu 1995. godine, Banka mijenja naziv u Hrvatska banka za obnovu i razvitak. U prosincu 2006. godine donesen je novi Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 138/06), a u ožujku 2013. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 25/13). Izmjena Zakona odnosi se na promjenu u broju članova nadzornog odbora HBOR-a.

 

Osnovna uloga

HBOR je razvojna i izvozna banka osnovana sa svrhom kreditiranja obnove i razvitka hrvatskoga gospodarstva.

 

Djelatnosti

 1. financiranje obnove i razvitka hrvatskoga gospodarstva,
 2. financiranje infrastrukture,
 3. poticanje izvoza,
 4. potpora razvitku malog i srednjeg poduzetništva,
 5. poticanje zaštite okoliša,
 6. osiguranje izvoza hrvatskih roba i usluga od netržišnih rizika.

 

Vlasništvo

Osnivač i 100%-tni vlasnik HBOR-a je Republika Hrvatska.

 

Temeljni kapital

Temeljni kapital utvrđen je Zakonom u visini od 7 milijardi kuna čiju dinamiku uplate iz Državnog proračuna određuje Vlada Republike Hrvatske.

 

Kreditni rejting

HBOR-u je dodijeljen rejting od strane međunarodne rejting agencije Standard & Poor’s (BBB-, stabilni izgledi).

 

Uprava

Upravu HBOR-a čine tri člana, od kojih jedan obnaša funkciju predsjednika Uprave. Članove Uprave imenuje Nadzorni odbor. Uprava vodi poslove u okviru djelokruga utvrđenog Zakonom i Statutom te raspolaže imovinom HBOR-a. Sjednice Uprave održavaju se po potrebi, u pravilu utorkom.

 

Uprava HBOR-a djeluje u sastavu:

 • mr. sc. Tamara Perko, predsjednica Uprave
 • mr. sc. Hrvoje Čuvalo, član Uprave

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor HBOR-a čini deset članova i to šest ministara Vlade Republike Hrvatske, tri saborska zastupnika te predsjednik Hrvatske gospodarske komore. Ministar nadležan za financije predsjednik je Nadzornog odbora, a ministar nadležan za gospodarstvo zamjenik predsjednika.

 

Nadzorni odbor prati i kontrolira zakonitost rada Uprave te imenuje i opoziva predsjednika i članove Uprave. Nadzorni odbor utvrđuje načela poslovne politike i strategije, nadzire vođenje poslova banke, donosi kreditne politike HBOR-a, utvrđuje godišnje financijske izvještaje, razmatra izvješća unutarnje revizije, vanjskih neovisnih revizora i izvješća Državnog ureda za reviziju. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom polugodišnje.

 

Nadzorni odbor HBOR-a djeluje u sastavu:

 • dr. sc. Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade i ministar financija (predsjednik Nadzornog odbora)
 • dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja (zamjenik predsjednika Nadzornog odbora)
 • dr. sc. Nikolina Brnjac, ministrica turizma i sporta
 • Darko Horvat, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
 • Nataša Tramišak, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
 • mr. sc. Marija Vučković, ministrica poljoprivrede
 • dr. sc. Luka Burilović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore
 • Žarko Tušek, saborski zastupnik
 • Predrag Štromar, saborski zastupnik
 • dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, saborski zastupnik

Revizijski odbor

Revizijski odbor je neovisno tijelo čije članove imenuje Nadzorni odbor HBOR-a. Revizijski odbor čine tri člana od kojih je najmanje jedan član ujedno i član Nadzornog odbora, a druga dva imenuje Nadzorni odbor.

Revizijski odbor djeluje u sastavu:

 • Prof. dr. sc. Lajoš Žager, redoviti profesor na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, predsjednik Revizijskog odbora,
 • Aurora Volarević, članica Uprave i potpredsjednica za korporativne poslove u Infobip ltd., zamjenica predsjednika Revizijskog odbora,
 • Predrag Štromar, predsjednik Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo u Hrvatskom saboru, član Revizijskog odbora.

Osnovni zadaci Revizijskog odbora su praćenje postupka financijskog izvješćivanja; praćenje učinkovitosti rada sustava unutarnje kontrole, unutarnje revizije te sustava upravljanja rizicima; nadgledanje provođenja revizije godišnjih financijskih izvještaja; praćenje neovisnosti samostalnih revizora ili revizorskog društva koje obavlja reviziju, a posebno ugovore o dodatnim uslugama; raspravljanje o planovima i godišnjem izvješću unutarnje revizije te o značajnim pitanjima koja se odnose na ovo područje; davanje preporuka Nadzornom odboru o odabiru samostalnog revizora i revizorskog društva. Revizijski odbor sastaje se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

 

Zaposleni

Na dan 1. ožujka 2021. broj zaposlenih iznosio je 354.

 

Područni uredi

Područni ured za Dalmaciju
Područni ured za Istru
Područni ured za Liku
Područni ured za Primorje i Gorski kotar

Područni ured za Sjeverozapadnu Hrvatsku

Područni ured za Slavoniju i Baranju

 

 

Grupa HBOR

Grupa HBOR nastala je u srpnju 2010. godine početkom rada Hrvatskog kreditnog osiguranja d.d. u čijem je potpunom vlasništvu društvo Poslovni info servis d.o.o. koje je započelo s radom u prosincu 2010. godine.

 

NazivUloga unutar grupe% povezanostiSjedištePoslovne aktivnosti
Hrvatsko kreditno osiguranje d.d.ovisno društvo, neposredna kapitalna povezanost100% s HBOR-omRHosiguravanje inozemnih i domaćih kratkoročnih potraživanja poslovnih subjekata vezanih za isporuke roba i usluga
Poslovni info servis d.o.o.ovisno društvo, posredna kapitalna povezanost100% s Hrvatskim kreditnim osiguranjem d.d.RHizrada analiza, procjena kreditnih rizika i pružanje informacija o kreditnoj sposobnosti