Naslovnica HBOR OSIGURANJE OD ŠTETA TIJEKOM PROIZVODNJE

Ako proizvodite robu po specijalnoj narudžbi inozemnog kupca koju je nemoguće prodati drugom kupcu, možete se zaštiti i od rizika šteta tijekom proizvodnje. U tom slučaju osigurani ste od  nemogućnosti izvršenja izvoznog ugovora uzrokovanog raskidom od strane inozemnog kupca ili nastankom političkog rizika koji onemogućava izvršenje izvoznog ugovora (npr. embargo na izvoz u zemlju kupca);

 

Osiguranje od rizika raskida izvoznog ugovora od strane kupca, odnosno rizika nemogućnosti izvršenja izvoza robe možete ugovoriti u okviru police osiguranja naplate izvoznih potraživanja.

 

Odšteta Vam se isplaćuje u visini stvarnih troškova nastalih u procesu proizvodnje određene robe, umanjenih za postotak samopridržaja odnosno ugovorenog Vašeg udjela u šteti.

 

 

SHEMA OSIGURANJA

Izvoznik HBOR

 

 

  1. Izvoznik s HBOR-om zaključuje ugovor o osiguranju i plaća premiju osiguranja;
  2. Izvoznik s inozemnim kupcem zaključuje ugovor o prodaji roba;
  3. Inozemni kupac raskida izvozni ugovor ili izvoznik nije u mogućnosti izvršiti izvozni ugovor
  4. HBOR izvozniku  isplaćuje odštetu.

 

Za detaljnije informacije i izdavanje police osiguranja obratite nam se na:

HBOR, Osiguranje izvoza,

Zelinska 3, 10000 Zagreb

Tel: 01 4591 539; Fax: 01 4591 547; e-mail: osiguranje@hbor.hr