Ako proizvodite robu po specijalnoj narudžbi inozemnog kupca koju je nemoguće prodati drugom kupcu, možete se zaštiti i od rizika šteta tijekom proizvodnje. U tom slučaju osigurani ste od  nemogućnosti izvršenja izvoznog ugovora uzrokovanog raskidom od strane inozemnog kupca ili nastankom političkog rizika koji onemogućava izvršenje izvoznog ugovora (npr. embargo na izvoz u zemlju kupca).

 

Osiguranje od rizika raskida izvoznog ugovora od strane kupca, odnosno rizika nemogućnosti izvršenja izvoza robe možete ugovoriti u okviru police osiguranja naplate izvoznih potraživanja.

 

Odšteta Vam se isplaćuje u visini stvarnih troškova nastalih u procesu proizvodnje određene robe, umanjenih za postotak samopridržaja odnosno ugovorenog Vašeg udjela u šteti.