HBOR Novi program osiguranja za izvoznike
Program osiguranja portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike provodit će se u suradnji s bankama kao osiguranicima kako bi se malim i srednjim poduzetnicima olakšao pristup financiranju obrtnih sredstava.

Program će se provoditi na način da banke samostalno odobravaju kredite te ih, uz uvjet da su zadovoljeni kriteriji iz Programa, uključuju u portfelj kredita koji HBOR osigurava uz 80%-tno pokriće glavnice i redovne kamate.

Osigurani krediti mogu iznositi do najviše 1 milijun kuna i biti odobreni na rok otplate do jedne godine (iznimno do 2 godine ako to zahtijeva trgovački ciklus izvoznika), a mogu se osigurati krediti koji su namijenjeni malim i srednjim poduzetnicima koji ostvaruju do 50 milijuna kuna poslovnih prihoda (u što se ubrajaju i poduzetnici početnici) i koji imaju zaključene izvozne ugovore u visini kredita.

HBOR će, s pojedinom zainteresiranom bankom, zaključiti Sporazum o osiguranju portfelja kojim se utvrđuje poslovna suradnja u provođenju ovog programa osiguranja te se očekuje da će do kraja godine izvoznici već moći koristiti prednosti programa.