Ako ste izvoznik ili planirate izvoziti, a potreban vam je kredit za financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine i repromaterijala, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage i sl.), možete od Vaše banke brže i jednostavnije dobiti kredit za obrtna sredstva u iznosu do 132.722,81 EUR kuna uz rok otplate do jedne godine (iznimno dvije).

 

KOME JE PROGRAM NAMIJENJEN?

 

Malim i srednjim poduzetnicima u RH koji su u zadnjoj poslovnoj godini ostvarili poslovni prihod do najviše 6.636.140,42 EUR (što uključuje i poduzetnike početnike) te zadovoljavaju jedan od sljedeća dva uvjeta:

 

• u poslovnim prihodima posljednje financijske godine, za koju su dostupni službeni godišnji financijski izvještaji, ostvaruju najmanje 30% izvoznih prihoda, ili
• u trenutku korištenja kredita imat će zaključene, a nerealizirane ili nenaplaćene izvozne ugovore u visini kredita.

 

KOJE SU PREDNOSTI PROGRAMA?

 

• moguće je osigurati 80% potraživanja po osnovi glavnice kredita i ugovorne kamate (redovne, interkalarne i kamate u počeku),
• moguće je osigurati kredite odobrene poduzetnicima iz svih gospodarskih sektora, uključujući i turistički,
• banka je osigurana od neizvršenja obveze po ugovoru o kreditu.

 

Sastavni dio Sporazuma o osiguranju portfelja su, među ostalim, i Opći uvjeti osiguranja portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike koji sadržavaju prava i obveze banke kao osiguranika i HBOR-a kao osiguratelja.

 

Dokumentacija:

Nacrt Sporazuma o osiguranju portfelja kredita

Prilog 1 – Opći uvjeti osiguranja portfelja kredita

Prilog 2 – Program osiguranja portfelja kredita

Prilog 3 – Nacrt Ugovora o regresnoj naplati

Prilozi 4-8 – Obavijesti i izvješća

Prilog 9 – Obvezni sadržaj Ugovora o kreditu

Prilog 10 – Odštetni zahtjev

 

Sporazumi i prilozi po uvjetima do 31.12.2022.

 

Poslovne banke uključene u suradnju po programu

 

Banka Kovanica d.d.
Varaždin

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb

Partner banka d.d.
Zagreb

Podravska banka d.d.
Koprivnica

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb