Program osiguranja portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike provodit će se u suradnji s bankama kao osiguranicima kako bi se malim i srednjim poduzetnicima olakšao pristup financiranju obrtnih sredstava.

 

Program će se provoditi na način da banke samostalno odobravaju kredite te ih, uz uvjet da su zadovoljeni kriteriji iz Programa, uključuju u portfelj kredita koji HBOR osigurava uz 80%-tno pokriće glavnice i redovne kamate.

 

Osigurani krediti mogu iznositi do najviše 1 milijun kuna i biti odobreni na rok otplate do jedne godine (iznimno do 2 godine ako to zahtijeva trgovački ciklus izvoznika), a mogu se osigurati krediti koji su namijenjeni malim i srednjim poduzetnicima koji ostvaruju do 50 milijuna kuna poslovnih prihoda (u što se ubrajaju i poduzetnici početnici) i koji imaju zaključene izvozne ugovore u visini kredita.

 

HBOR će, s pojedinom zainteresiranom bankom, zaključiti Sporazum o osiguranju portfelja kojim se utvrđuje poslovna suradnja u provođenju ovog programa osiguranja te se očekuje da će do kraja godine izvoznici već moći koristiti prednosti programa.

možda će vas zanimati

Priprema izvoza

Financiranje pripreme izvoznih poslova do naplate (nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, odnosno podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage i ostali tekući troškovi) i/ili financiranje naplate izvoza.

Saznajte više

Investicije privatnog sektora

Krediti za ulaganja u osnovna sredstva s ciljem modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja.

Saznajte više

ESIF Krediti za rast i razvoj

Investicijski krediti s niskim kamatnim stopama i bez uobičajenih naknada pri odobrenju i korištenju kredita.

Saznajte više