Obrtna sredstva za ruralni razvoj - zahtjevi zaprimani do 31. 8. 2023.

 

Korisnici kredita

Prihvatljivi korisnici kredita su poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva u sljedećim organizacijskim oblicima:
  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) u sustavu PDV-a,
  • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
  • trgovačko društvo (uključujući proizvođačke organizacije),
  • zadruga (uključujući proizvođačke organizacije).
Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju kao posljedicu pandemije COVID-19 u skladu s kriterijima usvojenim od strane Ministarstva poljoprivrede.

Kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljivi korisnici su čije se poslovanje odvija u okviru sljedećih mjera, podmjera i tipova operacija Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (PRR):
 
Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu  
Podmjera 4.1. Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
 • Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
 • Tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
 • Tip operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
Podmjera 4.2. Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
 • Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
 • Tip operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
Mjera 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja  
Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
 • Tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
Mjera 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma  
Podmjera 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda
 • Tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
 • Tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Namjena kredita

• financiranje obrtnih sredstava potrebnih za otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih općih troškova tekućeg poslovanja; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a)
• refinanciranje postojećih kredita nije moguće
• HBOR će povrat prethodno uloženih sredstava (refundaciju) prihvaćati za obavljena plaćanja u pravilu najduže 3 (tri) mjeseca prije podnošenja zahtjeva za kredit

Način kreditiranja

Izravno kreditiranje

Iznos kredita, rok korištenja i otplata

Iznos kredita
 • od 25.000 EUR do 200.000 EUR
Rok korištenja
 • do 6 mjeseci
Rok otplate kredita
 • do 5 godina, uključujući poček do 12 mjeseci

Kamatna stopa

0,5% godišnje, fiksna

Naknade

Bez naknada

Instrumenti osiguranja

Zadužnice i bjanko zadužnice korisnika kredita i ovisno o procjeni rizika, zadužnice i bjanko zadužnice povezanih osoba

Uloge u provedbi

Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključili Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „Obrtna sredstva za ruralni razvoj“.

Ostalo

Prijava na nepravilnost i prigovor na odluku o odbijanju zahtjeva za kredit, može se poslati na adresu esif.nepravilnosti@hbor.hr.

Uputa o primjeni grafičkog standarda FI

Informacija o podržanim projektima

Ovaj dokument pripremljen je uz potporu Europske unije. Stavovi u dokumentu ne izražavaju službeno mišljenje Europske unije.

Kontakti

kreditiranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3

možda će vas zanimati