Ako ste izvoznik koji se susreće s potrebom izdavanja garancija u korist svojih inozemnih kupaca kao uvjetom za zaključenje ili dobro izvršenje izvoznih ugovora, a svojoj banci niste u mogućnosti ponuditi uobičajene instrumente osiguranja ili su isti nedostatni za potrebe izdavanja garancija, kod HBOR-a možete ugovoriti policu osiguranja garancija.

 

Korisnici polica osiguranja mogu biti sve poslovne banke u Republici Hrvatskoj i Hrvatska banka za obnovu i razvitak uz uvjet da imaju iskustva u garancijskom poslovanju.