Ako izvozite kapitalna dobra ili usluge male ili velike vrijednosti ili izvodite građevinske radove u inozemstvu, a kupac od vas kao temeljni uvjet zaključenja izvoznog ugovora, zahtijeva prodaju robe ili izvršenje usluge uz odgodu plaćanja, u HBOR-u možete ugovoriti osiguranje koje vas štiti od neplaćanja vašeg inozemnog kupca.