Ako ste izvoznik koji je suočen s nedostatkom obrtnog kapitala za proizvodnju robe za izvoz, a svojoj banci niste u mogućnosti ponuditi dostatne instrumente osiguranja kredita, možete kod HBOR-a ugovoriti policu osiguranja kredita za pripremu izvoza koja banci služi kao instrument osiguranja.