HBOR Bolji uvjeti osiguranja naplate kratkoročnih izvoznih potraživanja
Izvoznici koji s inozemnim kupcima ugovaraju odgodu plaćanja do jedne godine od sada mogu osigurati i do 90 posto potraživanja. Mali izvoznici i izvoznici početnici mogu i dalje osiguravati izvozne poslove, uz produžen rok provedbe Programa osiguranja do kraja 2018. godine.

Povećan postotak pokrića na 90 posto

Od sada će izvoznici koji s inozemnim kupcima ugovaraju odgodu plaćanja do jedne godine moći osigurati i do 90 posto svojih potraživanja za razliku od dosadašnjih 85 posto. Razdoblje čekanja na isplatu odštete skraćeno je s 5 na 3 mjeseca te je na taj način izvoznicima omogućeno efikasnije upravljanje likvidnošću.

Tijekom dosadašnje provedbe Programa osiguranja kratkoročnih izvoznih potraživanja, HBOR je osigurao izvozni promet u visini od oko 13,72 milijarde kuna čime je podržan izvoz prerađivačke industrije (pretežito farmaceutske i metalne industrije) i trgovine. Tijekom provedbe Programa isplaćeno je 25,35 milijuna kuna odštete i to najviše zbog neplaćanja kupaca iz Italije. Najveći interes od strane izvoznika trenutno je iskazan za tržište Ruske Federacije, Francuske i Indonezije.

Produžen rok provedbe osiguranja izvoznih potraživanja za male izvoznike i izvoznike početnike

Produžen je također i rok provedbe Programa osiguranja koji je namijenjen malim izvoznicima do kraja 2018. godine. Tako će HBOR i dalje poticati izvozne projekte mikro i malih poduzetnika čiji godišnji izvozni promet iznosi do 2 milijuna eura. Korisnici ove police osiguranja ujedno mogu biti i poduzetnici koji tek započinju izvoziti. Predmet osiguranja su novčana potraživanja s odgodom do 180 dana, a police osiguranja mogu se vrlo povoljno i jednostavno ugovoriti za jednog ili više inozemnih kupaca. U slučaju neplaćanja inozemnog kupca, HBOR po ovoj polici isplaćuje poduzetnicima do 95% osiguranog iznosa potraživanja u roku od 3 mjeseca.

Tijekom dvogodišnje provedbe Programa osiguranja za male izvoznike, HBOR je osigurao izvozni promet u visini od oko 10 milijuna kuna čime je podržan izvoz nekoliko industrija od čega je najzastupljenija prerađivačka (sanitarna oprema, građevni elementi i plastična ambalaža). Najveći interes od strane izvoznika iskazan je za osiguranje kupaca iz Slovenije, Italije, Francuske i Srbije. Do sada su isplaćene odštete zbog neplaćanja kupaca iz Italije zahvaljujući kojima poduzetnici nisu iskusili veće probleme s likvidnošću u svom poslovanju.