Ako ste izvoznik i ugovorili ste rokove plaćanja s inozemnim partnerom do 1 godine ili iznimno do 2 godine, HBOR-ovom policom osiguranja naplate kratkoročnih izvoznih potraživanja možete se zaštititi od komercijalnih i političkih rizika.

 

Komercijalni rizici su zakašnjenje u plaćanju inozemnog partnera ili stečaj inozemnog partnera.

 

Političke rizike predstavljaju rat, ratu slični događaji, pobuna ili revolucija te vladine mjere koje ograničavaju transfer ili slobodno raspolaganje plaćanjima.

 

Možete osigurati svoja novčana potraživanja od inozemnih kupaca koje Vi izaberete, a police osiguranja možete ugovoriti za jednog ili više inozemnih kupaca.

 

U slučaju neplaćanja inozemnog kupca HBOR Vam isplaćuje odštetu.