HBOR Popis sjednica Nadzornog odbora HBOR-a, 2016. godina
1. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a dana 1. travnja 2016.
D N E V N I R E D 1. Utvrđivanje novog saziva Nadzornog odbora HBOR-a, 2. Predstavljanje predsjednika i članova Uprave HBOR-a Nadzornom odboru – predstavljanje poslovnih ostvarenja u 2015. i planovi za 2016. godinu, 3. Donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za predsjednika i dva člana Uprave HBOR-a, 4. Razno.
2. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a dana 12. travnja 2016.
D N E V N I R E D

1. Prijedlog odobrenja kredita Zagrebačkoj banci d.d. po programu „Turizam“, 2. Prijedlog odobrenja kredita Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka po programu „Turizam“, 3. Prijedlog odobrenja kredita Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka po programu „Turizam“, 4. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Turizam“ Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, 5. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Kreditiranje EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice“ i „Trajna obrtna sredstva“ - Model podjele rizika - Veliki projekti (izravni krediti HBOR-a i kredit preko Zagrebačke banke d.d., Zagreb), 6. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Kreditiranje EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice“ - Model podjele rizika - Veliki projekti (izravni krediti HBOR-a i kredit preko Zagrebačke banke d.d., Zagreb), 7. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Turizam“, 8. Prijedlog povećanja okvirnog kredita za korisnika Unicredit Leasing Croatia d.o.o., Zagreb, 9. Prijedlog reprograma kredita po programu „Zaštita okoliša“ - Model podjele rizika - veliki projekti, 10. Prijedlog smanjenja naknade za prijevremeni povrat kredita, 11. Razno.
3. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a –pisano izjašnjavanje dana 10. svibnja 2016.
PISANO IZJAŠNJAVANJE O SLJEDEĆEM

1. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Zaštita okoliša“ i Modelu podjele rizika-veliki projekti (izravni kredit HBOR-a i kredit Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka).
4. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a –pisano izjašnjavanje dana 7. lipnja 2016.
PISANO IZJAŠNJAVANJE O SLJEDEĆIM TEMAMA

1. Prijedlog sklapanja Ugovora o garanciji po InnovFin SME Guarantee Facility proizvodu između Europskog investicijskog fonda i Hrvatske banke za obnovu i razvitak, 2. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Turizam“ Privrednoj banci Zagreb d.d., Zagreb, 3. Prijedlog izdavanja garancije za povrat avansa, 4. Prijedlog izdavanja kontragarancija za povrat avansa.
5. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a dana 15. lipnja 2016.
D N E V N I R E D

1. Otvaranje sjednice, 2. Godišnji financijski izvještaji HBOR-a za 2015. godinu, 3. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Zaštita okoliša“ Societe Generale-Splitskoj banci d.d., Split, 4. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Nova proizvodnja“ Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., 5. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Nova proizvodnja“, 6. Prijedlog odobrenja kredita po programu Model podjele rizika –VP, Infrastruktura (izravni kredit i kredit preko Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka), 7. Prijedlog povećanja okvirnog kredita za korisnika UniCredit Leasing Croatia d.o.o, Zagreb, 8. Prijedlog reprograma po Ugovoru o kreditu, 9. Prijedlog izmjena odredbi Ugovora o kreditu, 11. Prijedlog odobrenja zahtjeva za kreditiranje obrtnih sredstava iz programa „Turizam i izvoz – IBRD“ i „Priprema izvoza“, 12. Prijedlog odobrenja okvirnih kredita za sljedeće poslovne banke: - Erste&Steiermärkische Bank d.d. - Hrvatska poštanska banka, d.d. - Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. - OTP banka d.d. - Privredna banka Zagreb d.d. - Raiffeisenbank Austria d.d. - Sberbank d.d. - Société Générale-Splitska banka d.d. - Zagrebačka banka d.d., 13. Prijedlog izdavanja izjave HBOR-a vezano uz odredbe sklopljene predstečajne nagodbe po Ugovoru o kreditu, 14. Informacija o zahtjevu za kredit (izravan kredit upućen od strane Zagrebačke banke d.d.) - odgođeno odlučivanje, 15. Prijedlog za izdavanje suglasnosti Privrednoj banci Zagreb d.d. za prodaju potraživanja i pripadajućih sredstava osiguranja za udio Privredne banke Zagreb d.d. u ugovorima klupskim kreditima po Modelu A i Programu razvoja gospodarstva, 16. Informacija o zaprimljenim indikativnim ponudama i prijedlogu postupanja na osnovu indikativnih ponuda Zagrebačke banke d.d., 17. Primjena metodologije i rokovi za provedbu postupka AQR -- odgođeno odlučivanje, 18. Informacija o zaprimljenom zahtjevu za kredit, 20. Izvješće o izravno odobrenim kreditima i garancijama, 23. Razno. Točke 10., 19., 21., 22. Izvješća, prijedlozi i informacije
6. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a –pisano izjašnjavanje dana 7. i 8. srpnja 2016.
PISANO IZJAŠNJAVANJE O SLJEDEĆIM TEMAMA

7. srpnja 2016. 1. Prijedlog davanja suglasnosti na konačnu Odluku o ulaganju, 2. Prijedlog reprograma po Ugovoru o kreditu prema Programu razvoja gospodarstva u suradnji sa Zagrebačkom bankom d.d., Zagreb.

8. srpnja 2016. 3. Prijedlog za izmjenu uvjeta kredita, 4. Prijedlog odobrenja zahtjeva za kredit (izravan kredit upućen od strane Zagrebačke banke d.d.), 5. Prijedlog izmjene po Ugovorima o kreditima zaključenim po Programu razvoja gospodarstva - Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, 6. Prijedlog za odobrenje otkupa dijela potraživanja Zagrebačke banke d.d. i odobrenje dugoročnog kredita po modelu podjele rizika između Zagrebačke banke d.d. i HBOR-a, 7. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Restrukturiranje“.
7. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a održana je dana 19. srpnja 2016.
D N E V N I  R E D

1. Otvaranje sjednice, 4. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Zaštita okoliša“, 5. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Zaštita okoliša“ – Model podjele rizika (izravni kredit HBOR-a i kredit preko Zagrebačke banke d.d., Zagreb), 6. Prijedlog izmjene Odluke Uprave o odobrenju okvirnih kredita za korisnike kredita: - Addiko Bank d.d. - Erste&Steiermärkische Bank d.d. - Hrvatska poštanska banka, d.d. - OTP banka d.d. - Privredna banka Zagreb d.d. - Raiffeisenbank Austria d.d. - Sberbank d.d. - Société Générale-Splitska banka d.d. - Zagrebačka banka d.d. , 7. Informacija o prihvaćanju ponude za otkup potraživanja po Ugovoru o kreditu, 8. Prijedlog za neprihvaćanje zahtjeva za sniženjem kamatne stope po Ugovoru o kreditu, 9. Razno. Točke 2., 3. Informacije
8. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a –pisano izjašnjavanje dana 25. kolovoza 2016.
PISANO IZJAŠNJAVANJE O SLJEDEĆIM TEMAMA

1. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Restrukturiranje“, 2. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Kredit dobavljaču“, 3. Prijedlog obnavljanja Ugovora o kreditu zaključenog po programu „Priprema izvoza“ sa Zagrebačkom bankom d.d., Zagreb.
9. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a – poziv na pisano izjašnjavanje dana 6. rujna 2016.
PISANO IZJAŠNJAVANJE O SLJEDEĆIM TEMAMA

1. Suglasnost za veliku izloženost, 2. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Turizam“.
10. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a –pisano izjašnjavanje dana 18. studenog 2016.
PISANO IZJAŠNJAVANJE O SLJEDEĆIM TEMAMA

1. Prijedlog sklapanja Ugovora o garanciji po Modelu podjele rizika za Mid-Cap društva i ostale prioritete između Europske investicijske banke i HBOR-a.
11. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a održana je 13. prosinca 2016.
D N E V N I  R E D

1. Utvrđivanje novog saziva Nadzornog odbora HBOR-a, 2. Prijedlog preuzimanja u izravan odnos kredita odobrenih putem Jadranske banke d.d. temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji i postupanje HBOR-a prema Jadranskoj banci d.d., 3. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Turizam“, 4. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Turizam“ za Sberbank d.d., 5. Prijedlog za izdavanje izvozne činidbene garancije, 6. Razno.
12. sjednica Nadzornog odbora HBOR-a održana je 20. prosinca 2016.
D N E V N I  R E D

1. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Gospodarstvo“ - Model podjele rizika (izravni kredit HBOR-a i kredit preko Zagrebačke banke d.d., Zagreb), 2. Prijedlog odobrenja zahtjeva za kredit (izravni kredit HBOR-a i kredit preko OTP Banke Hrvatska d.d.) po programu Kreditiranje EU projekata privatnog sektora i Modelu podjele rizika, 3. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Kreditna linija za financiranje vodooprskrbe i odvodnje na području RH (III. faza)“, 4. Prijedlog odobrenja kredita po programu „IZVOZ - IBRD“, 5. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Priprema izvoza“ za kreditiranje obrtnih sredstava, 6. Prijedlog odobrenja okvirnih kredita za korisnike kredita: Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o., Zagreb, IMPULS-LEASING d.o.o., Zagreb, Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o., Zagreb, OTP Leasing d.d., Zagreb, PBZ-LEASING d.o.o., Zagreb, PORSCHE LEASING d.o.o., Zagreb, Raiffeisen Leasing d.o.o., Zagreb, SG Leasing d.o.o., Zagreb, UniCredit Leasing Croatia d.o.o., Zagreb, 7. Prijedlog produženja roka upisa založnog prava, 8. Prijedlog potpisivanja sporazuma o financiranju razine i za financijski instrument „ESIF Krediti za rast i razvoj“ između HBOR-a i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 9. Prijedlog prihvaćanja ponude Bayerische Landesbank, 12. Razno. Točke 10., 11. Izvješća i informacije

Sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljene su informacije za koje ne postoji ograničenje prava na pristup informacijama. Sukladno članku 12. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, HBOR nije dužan osigurati neposredan uvid u rad Nadzornog odbora.

Sjednice Nadzornog odbora HBOR-a, 2015. godina