HBOR Povećanje kvalitete i volumena održivih investicija javnog sektora
Europska investicijska banka (EIB) i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) potpisale su Sporazum o financiranju razvoja i provedbi savjetodavnih usluga za ulaganja. Sporazum su u ime HBOR-a potpisali Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a i Hrvoje Čuvalo, član Uprave HBOR-a, a u ime Europske investicijske banke Dario Scannapieco, potpredsjednik EIB-a zadužen za aktivnosti u Hrvatskoj.

HBOR nastavlja s podrškom pripremi projekata smanjujući istovremeno troškove za investitore

Ovim je sporazumom HBOR dobio podršku Europskog savjetodavnog centra za ulaganja (European Investment Advisory Hub) u jačanju kapaciteta pružanja savjetodavnih usluga i tehničke pomoći javnom sektoru, a prije svega jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupna vrijednost programa veća je od 670 tisuća eura, od čega će se grantom Europskog savjetodavnog centra za ulaganja financirati do 500 tisuća eura, dok će preostali iznos veći od 170 tisuća eura HBOR financirati iz vlastitih sredstava. HBOR ovim projektom nastavlja sa svojom ulogom u pružanju podrške kvalitetnoj pripremi i razvoju projekata kako bi se povećala uspješnost njihove provedbe smanjujući istovremeno troškove za investitore.

Strukuturiranje održivih i isplativih projekata

Kroz predviđene aktivnosti HBOR će pružiti širok spektar usluga u svrhu jačanja kapaciteta javnog sektora u strukturiranju održivih i isplativih projekata te realizacije investicija u područjima poput zaštite i upravljanja okolišem, učinkovitog korištenja resursa, kružnog gospodarstva, pametnih gradova i socijalne infrastrukture.

U okviru projekata kojima je potrebna savjetodavna podrška HBOR će pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi i provedbi ulaganja s posebnim naglaskom na ulaganja u nedovoljno razvijenim područjima RH.

Povećanje volumena investicija i korištenja sredstava EU fondova

Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a, izjavila je:Glavni nam je cilj povećati kvalitetu i volumen održivih investicija javnog sektora u Republici Hrvatskoj te na taj način doprinijeti uravnoteženom društvenom i gospodarskom regionalnom razvoju, što je jedan od strateških ciljeva našeg poslovanja. Pružanjem podrške klijentima iz javnog sektora u razvoju i strukturiranju investicije te pripremi potrebne dokumentacije povećat ćemo uspješnost njihove realizacije i mogućnost financiranja kroz korištenje sredstava fondova Europske unije.

Dario Scannapieco, potpredsjednik EIB-a zadužen za aktivnosti EIB-a u Hrvatskoj, izjavio je: “S ponosom podržavamo HBOR, našeg lokalnog partnera, u njegovim naporima za poticanje zelenog i održivog rasta u Hrvatskoj. Nakon pandemije, sada je još važnije staviti na raspolaganje naše znanje i iskustvo lokalnim partnerima kako bismo im pomogli u postizanju održivog oporavka kroz savjetovanje u pripremi kvalitetnih projekata za financiranje koje nude naše dvije institucije te europski fondovi dostupni u novom Višegodišnjem financijskom okviru.”

Europski povjerenik za ekonomiju, Paolo Gentiloni, izjavio je:Zahvaljujući bespovratnoj pomoći Savjetodavnog centra u okviru Plana ulaganja za Europu, Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) će izgraditi savjetodavne usluge kako bi pomogla lokalnim i regionalnim vlastima u pripremi i provedbi projekata u ključnim sektorima poput kružnog gospodarstva, pametnih gradova te socijalne infrastrukture. Projekt pokazuje prednosti prilagođene savjetodavne podrške i tehničke pomoći za povećanje učinkovitosti ulaganja javnog sektora u korist građana diljem Hrvatske.”

Strategija poslovanja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za razdoblje 2020. – 2024. identificira pet strateških ciljeva, od kojih je jedan poticanje uravnoteženoga i održivoga regionalnog, ruralnog i urbanog razvoja Republike Hrvatske. HBOR će također organizirati niz aktivnosti za podizanje svijesti o postojanju novog mehanizma savjetodavne potpore, kao i o temama vezanim za strukturiranje i pripremu projekata.
Ovaj projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz Europski savjetodavni centar za ulaganja (European Investment Advisory Hub - EIAH). Izneseni stavovi ni na koji način se ne mogu smatrati službenim mišljenjem Unije ili EIB-a.