HBOR PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

FINANCIJSKI INSTRUMENTI

Otvoreni postupak javne nabave sluga Financijskih posrednika za provedbu financijskoginstrumenta „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike,, koji se uvodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, u trajanju od 22.3.2019. do 28.3.2019.

NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI
 

FINANCIJSKI INSTRUMENTI

Otvoreni postupak javne nabave usluga financijskih posrednika za provedbu financijskog instrumenta „Investicijski krediti za ruralni razvoj„ koji se uvodi u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, u trajanju od 25.5.2018. do 30.5.2018.

Nacrt dokumentacije o nabavi

_________________________________________________________________________________________________________________________

Otvoreni postupak javne nabave novih i nastavak održavanja postojećih Microsoft licenci, putem Enterprise ugovora (Enterprise Agreement), na 3 (tri) godine

Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (objavljeno 20.06.2017.)

Troškovnik (objavljeno 20.06.2017.)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (objavljeno 27.06.2017.)

Naručitelj, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu novih i nastavak održavanja postojećih Microsoft licenci, putem Enterprise ugovora (Enterprise Agreement), na 3 (tri) godine, evidencijski broj Naručitelja VV 002-17. _________________________________________________________________________________

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2017), Naručitelj ovim putem dana 20. lipnja 2017. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:
  • Opis predmeta nabave,
  • Tehničke specifikacije,
  • Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • Kriterije za odabir ponude,
  • Posebne uvjete za izvršenje ugovora.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja www.hbor.hr.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: nabava@hbor.hr.

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, koje će objaviti na svojim internetskim stranicama www.hbor.hr. __________________________________________________________________________________________________

FINANCIJSKI INSTRUMENTI

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu usluga financijskih posrednika za posredovanje u provedbi financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“ koji se uvodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (objavljeno 16.1.2017.)

HBOR kao naručitelj, 17. siječnja 2017., objavljuje Izmijenjenu dokumentaciju za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima objavljenu dana 16. siječnja 2017. godine, u dijelu koji se tiče točke 1.3.2., odnosno kriterija po članku 7.1.b) DUK, a u ostalom dijelu dokumentacija ostaje neizmijenjena.
Naručitelj, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu usluga financijskih posrednika za posredovanje u provedbi financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“ koji se uvodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem 17. siječnja 2017. stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:
·         Opis predmeta nabave;
·         Tehničke specifikacije financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“;
·         Posebne uvjete za izvršenje ugovora;
·         Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
·         Kriterije za odabir ponude.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja www.hbor.hr. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: nabava@hbor.hr te na adresu e-pošte: euinfo@hbor.hr.

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 7 (sedam)  dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama www.hbor.hr.

Izmijenjena dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Naručitelj, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) dana 27. siječnja 2017. objavljuje Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima