HBOR kao osiguratelj u ime i za račun Republike Hrvatske u okviru postojećih programa izvozno – kreditnog osiguranja nudi i Program kvotnog reosiguranja kratkoročnih izvoznih potraživanja od netržišnih  i privremeno netržišnih komercijalnih i političkih rizika kao mjeru poticanja izvoza.

 

Program kvotnog reosiguranja kratkoročnih izvoznih potraživanja je namijenjen osiguravajućim društvima koji na tržištu Republike Hrvatske provode poslove izvozno – kreditnog osiguranja. Kvotno reosiguranje predstavlja vrstu proporcionalnog reosiguranja u kojem se u reosiguranje HBOR-u prenosi kvota izražena u postotku od svakog rizika iz portfelja osiguratelja. U okviru Programa kvotnog reosiguranja moguće je ugovoriti i varijabilno kvotno reosiguranje na način da se za različite visine reosiguranih svota po inozemnim kupcima ugovaraju različite kvote reosiguranja.

 

Pravo na reosiguranje ne postoji već HBOR o svakom zahtjevu za zaključenje ugovora o reosiguranju donosi posebnu odluku.