HBOR SEPA platne transakcije
Od 6. lipnja 2016. godine u Republici Hrvatskoj započeo je rad SEPA NKS i EURO NKS sustava za izvršenja SEPA platnih transakcija u kunama i eurima, a u skladu sa SEPA Shemom i SEPA standardima. HBOR je sudionik SEPA NKS sustava za transakcije u kunama, dok plaćanje u eurima nije dostupno putem EURO NKS-a. Usluge plaćanja u eurima HBOR će nastaviti izvršavati putem SWIFT-a. Za sve informacije obratite se na e-mail: sepa@hbor.hr.