Ulaganje u infrastrukturu

Realizacija ovog projekta doprinosi unapređenju poslovne i turističke infrastrukture naše županije.
Roko Tolić, član uprave i direktor
Zračna luka Dubrovnik

 

Ulaganja jedinica lokalne i regionalne samouprave u poslovnu i turističku infrastrukturu stvaraju preduvjete za kvalitetniji razvoj pojedinog područja i ulaganja privatnog sektora, te stvaranje novih radnih mjesta.

 

Jedinice lokalne i regionalne samouprave ulažu u manje projekte poput izgradnje igrališta i obnove škola, do velikih infrastrukturnih projekata poput izgradnji poduzetničkih inkubatora, izgradnje i obnove vodovoda, kanalizacija i prometnica.

 

HBOR podupire infrastrukturna i druga ulaganja jedinica lokalne i regionalne samouprave povoljnim kreditnim uvjetima za financiranje projekata općina, gradova i županija kao i pravnih osoba u njihovom vlasništvu.

 

Budući da su jedinice lokalne i regionalne samouprave ključne su u povlačenju dostupnih sredstava iz EU fondova, HBOR je razvio poseban kreditni program za predfinanciranje i sufinanciranje projekata koji se kandidiraju za sredstva EU fondova. U HBOR-u je također moguće podnijeti zahtjev za kredit za potrebna sredstva za izradu projektne i druge dokumentacije koji se u slučaju odobrenja kredita za ulaganje u projekt može zamijeniti povoljnijim dugoročnim kreditom.

 

Projekt Zračna luka Dubrovnik

Projekt Zračna luka Dubrovnik  odnosi se na više investicija u Zračnoj luci Dubrovnik s ciljem smanjenja gužve tijekom vršnih razdoblja prometa, poboljšanje kvalitete usluga za putnike, povećanje zaštite i sigurnosti te catering usluga u uvjetima budućeg rasta zračnog prometa. Projekt uključuje osiguranje kapaciteta dodatnog putničkog terminala, sanaciju postojeće uzletno-sletne staze, premještanje spremnika za avio gorivo i cijeli niz ostalih, s tim povezanih, infrastrukturnih poboljšanja. Ciljna vrijednost izgradnje novoga terminala je postići površinu od 25 m² po putniku u vršnom satu .

 

Zahvaljujemo HBOR-u za pomoć u realizaciji ovako značajnog infrastrukturnog projekta koji doprinosi prometnom povezivanju Dubrovačko-neretvanske županije s ostatkom RH i EU.

Roko Tolić, član uprave i direktor

Zračna luka Dubrovnik

 

Vezano