HBOR VIŠE OD 70 POSTO SVIH ODOBRENIH COVID KREDITA PODRŽANO MJERAMA HBOR-a
Hrvatska banka za obnovu i razvitak podržala je tijekom 2021. hrvatske gospodarstvenike s gotovo 1800 plasmana u ukupnom iznosu od 7,7 milijardi kuna, objavljeno je u revidiranom godišnjem financijskom izvještaju HBOR-a za prošlu godinu. Podaci ukazuju na to da je više od 70 posto svih kredita koji su odobreni poduzetnicima u okviru Mjera COVID-19 bilo podržano mjerama HBOR-a – kreditnim sredstvima ili programima osiguranja povrata kredita.

Poslovanje HBOR-a u 2021. posebno je obilježio nastavak aktivnosti vezanih uz ublažavanje negativnih posljedica koje je na poslovanje hrvatskih gospodarstvenika imala pandemija COVID-19. Tijekom 2021. poduzetnicima su na raspolaganju bili brojni programi u okviru Mjera COVID-19 uz kamatnu stopu već od 0 posto na sredstva iz izvora HBOR-a. Putem ovih programa HBOR je poduzetnicima odobrio više od 2,1 milijarde kuna kredita za očuvanje likvidnosti.

Kako bi poslovne banke potaknuo na odobravanje novih kredita za likvidnost poduzetnicima, HBOR je u okviru Mjera COVID-19 provodio programe osiguranja kredita za likvidnost izvoznika i izdavanja jamstava po kojima je preuzimao i do 100 posto rizika povrata kredita. Do kraja 2021. uz HBOR-ovo osiguranje u okviru Mjera COVID-19 poduzetnicima je odobreno više od 3 milijarde kuna novih kredita za likvidnost.

„Podaci HNB-a na 31. 12. 2021. o ukupnoj izloženosti poslovnih banaka po COVID mjerama ukazuju na to da je više od 70 posto svih kredita koji su odobreni poduzetnicima u okviru Mjera COVID-19 bilo podržano mjerama HBOR-a kreditnim sredstvima ili programima osiguranja povrata kredita. Ovaj udio posebno dolazi do izražaja kada se uzme u obzir da HBOR zapošljava samo 2 posto ukupnog broja zaposlenih u hrvatskom bankovnom sustavu u kojem HBOR-ova aktiva čini tek 5,4 posto ukupne aktive“, izjavila je predsjednica Uprave HBOR-a Tamara Perko povodom objave godišnjeg izvještaja.

Snižene kamatne stope, posebne pogodnosti za potresom pogođena područja, besplatna tehnička pomoć

Snižene su kamatne stope za izvoznike putem programa kreditiranja obrtnih sredstava na 0,8 posto s dotadašnjih 2, odnosno 3,5 posto kao i za javni sektor koji svoja ulaganja može financirati uz kamatnu stopu već od 1,1 posto u odnosu na dotadašnjih 1,75, odnosno 2 posto. Uvedene su posebne pogodnosti za poduzetnike koji ulažu na područja pogođena potresom – krediti za investicije odobravaju se uz kamatnu stopu do najviše 1 posto (uz mogućnost smanjenja kamatne stope do razine od čak 0 posto), a krediti za obrtna sredstva uz kamatnu stopu do najviše 0,5 posto. I u 2021. HBOR je nastavio suradnju s pojedinim županijama, općinama i gradovima zahvaljujući kojoj poduzetnici mogu koristiti subvenciju kamatne stope na kredite HBOR-a, odnosno kreditirati svoja ulaganja uz kamatnu stopu već od 0 posto. Tijekom 2021. HBOR je nastavio s projektom ELENA – pružanjem besplatne tehničke pomoći za pripremu projekata ulaganja u energetsku učinkovitost te započeo s projektom u suradnji s EIAH (European Investment Advisory Hub) s ciljem jačanja kapaciteta javnog sektora u strukturiranju održivih i isplativih projekata.

Najbrojniji korisnici mali i srednji poduzetnici, izvoznici podržani s više od 4 milijarde kuna

Najbrojniji korisnici HBOR-ovih kredita i u 2021. bili su mali i srednji poduzetnici kojima je odobreno 1.108 kredita, odnosno 93 posto ukupnog broja odobrenih kredita. Hrvatske izvoznike HBOR je tijekom 2021. podržao s više od 700 plasmana ukupnim iznosom većim od 4 milijarde kuna.

Daljnji razvoj tržišta ulaganja u kapital – osnivanje fonda za povezivanje znanosti i gospodarstva

HBOR je u proteklom razdoblju pokrenuo niz inicijativa za razvoj tržišta rizičnog i vlasničkog kapitala. Tijekom 2021. dva fonda osnovana u okviru programa CROGIP (Croatian Growth Investment Programme) provela su svoja prva ulaganja u poduzeća u Republici Hrvatskoj, a stvoreni su i preduvjeti za osnivanje još dva fonda, od kojih je jedan namijenjen transferu tehnologija, odnosno povezivanju znanosti i gospodarstva. Fond, minimalne veličine 40 milijuna eura, bit će osnovan u suradnji s Europskim investicijskim fondom (EIF) i slovenskom razvojnom i izvoznom bankom (SID). Fond će financirati komercijalizaciju inovativnih tehnoloških i znanstvenih rješenja hrvatskih i slovenskih sveučilišta, istraživačkih instituta i centara vrijednosti. Trenutno je u tijeku proces odabira društva koje će upravljati fondom. Proces odabira provodi Europski investicijski fond.

NPOO 1,925 milijardi kuna za povoljne kredite, jamstva i razvoj novih fondova rizičnog kapitala

HBOR je u 2021. intenzivno radio i na razvoju nekoliko financijskih instrumenata u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti ukupne vrijednosti 1,925 milijardi kuna. Financijski instrumenti će se odnositi na povoljne kredite, jamstva te razvoj novih fondova rizičnog kapitala. Bitno je naglasiti da će sve investicije financirane iz ovog izvora morati biti usklađene s načelom nenanošenja bitne štete okolišu (DNSH načelo – Do no significant harm). Tijekom 2021. HBOR je započeo s projektom preusmjeravanja poslovanja prema održivom financiranju i zelenoj tranziciji za čiju su provedbu odobrena sredstva Europske komisije.

Financijski rezultat – ostvarena dobit u iznosu od gotovo 190 milijuna kuna

U 2021. HBOR je ostvario ukupne prihode u iznosu od 728,64 milijuna kuna, rashode u iznosu od 541,56 milijuna kuna i dobit u iznosu od 187,08 milijuna kuna. Dobit HBOR-a u 2021. veća je za 107,74 milijuna kuna od dobiti u 2020., odnosno za 136 posto, na što je najznačajnije utjecalo veće ostvarenje prihoda od kamata, manje ostvarenje rashoda od kamata, smanjenje gubitka od umanjenja vrijednosti i rezerviranja, kao i veće ostvarenje ostalih prihoda.